เรือน 6 เรือนชะตาอาทิตย์

เรือน 6 เรือนชะตาอาทิตย์
สะท้อนกับเรือนที่ 1 หมายถึง การเป็นตัวแทนของครอบครัว การประยุกต์ของเจ้าชะตา และพันธุกรรมที่นำมาติดมาทางด้านร่างกาย
พุธ (สังเกตดูว่าเป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา)
(ดาวพุธในเรือนนี้ พบได้เมื่อใช้โค้งสุริยาตร์)
มีความครุ่นคิดถึงเรื่องการงาน ความคิดมุ่งไปที่สุขภาพ และความเจ็บป่วย การสนทนา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ คิดถึงความสามารถของตนเอง เกี่ยวกับหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ศุกร์ (ดูหมายเหตุที่ดาวพุธ)
ต้องการชื่นชอบต่องานที่กระทำ หรือหางานที่ให้ความเพลิดเพลิน ความสะอาดและความงดงามในการปฏิบัติงาน
อังคาร ต้องทำงานเนื่องจาก ความกดดันภายใน และการ—จากภายนอก การทำงานเป็นความต้องการของชีวิต ถ้ามีดาวอังคารอยู่ร่วมในภาพดาว ความเจ็บป่วยก็จะเป็นในลักษณะเฉียบพลัน มีไข้ หรือบาดเจ็บ สำนึกที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัว และจะต่อสู้เพื่อครอบครัว ถ้าไม่ทำงานจะทำให้การคั่งค้างของสารโรคในร่างกาย เหมาะที่จะเป็นทหาร
พฤหัส งานที่ประสบโชคและความสำเร็จ ซึ่งอาจนำผลประโยชน์มาให้ก็ได้ มีร่างกายที่โครงสร้างดี เหมาะแก่กิจกรรมที่ไม่หนัก ในฐานะเป็นตัวแทนของครอบครัว เจ้าชะตามีอิทธิพลและน้ำหนัก อาจจะในแง่ภาพพจน์ หรือทรัพย์สิน
เสาร์ งานยากลำบาก ซึ่งต้องใช้ความคิดในการปฏิบัติ ถ้ามีร่างกายล่ำสันแข็งแรงก็มีความสามารถที่จะทำงานหนักได้ ถ้ามิใช่เช่นนั้น ก็จะเป็นเครื่องถ่วงที่หนัก มักจะมีการ ติดขัดหรืออุปสรรค มีความพร้อมที่แยกตัวไปหาครอบครัวกำเนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เสาร์ให้คุณ หรือให้โทษ
มฤตยู เริ่มงานแบบกะทันหัน จบงานอย่างเร่งรีบ มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคมีประสาทตื่นเต้นง่าย มีความตึงเครียดภายในครอบครัว
เนปจูน เจ้าชะตามีร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ใช้แรงกาย หรือไม่ก็ทำให้เฉพาะงาน เบามักจะเกียจคร้าน อาจติดเชื้อได้ง่าย ความสัมพันธ์กับครอบครัวด้านบุพการีไม่ชัดเจน ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร
พลูโต การเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกายขึ้นอยู่กับงาน ร่างกายปรับตัวเข้ากับงานที่เปลี่ยนแปลงได้ดี มีความสามารถเป็นพิเศษในการแบ่งงาน และจัดสรรงานได้ดี ไม่ทำให้เสียเวลา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการถนอมอาหาร หรือการปรุงอาหารกลับมาติดต่อกับครอบครัวที่ถือกำเนิดมาก
คิวปิโด กิจกรรมที่จัดขึ้นหรือก่อตั้งขึ้น สุขภาพดีขึ้นโดยเนื่องมาจากงาน กิจกรรมสำหรับครอบครัว สโมสร ชุมชน หรือธุรกิจ สำนึกที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัว ยินดีที่จะร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เข้าสู่ชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า สามัคคีคือกำลัง
ฮาเดส ขาดกิจกรรม บางครั้งอาจจะเป็นการว่างงาน ร่างกายที่ขี้โรค จะเป็นอุปสรรคในการงาน งานที่เกี่ยวกับสิ่งสกปรก ความน่าเกลียด หรือสิ่งที่น่ารังเกียจอื่นใดอันตรายจากการถูกยาพิษหรือการติดโรคเนื่องจากทำงานหรือในที่ทำงาน มีความชังต่อสมาชิกในครอบครัวที่ให้กำเนิด
เซอุส งานที่มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ จับตามองเป้าหมายที่ใกล้ตัว และเอื้อมถึงได้ มีร่างกายกำยำแข็งแรง ชอบเป็นผู้นำในการงานไม่ชอบให้ใครสั่ง เพราะเจ้าชะตาเห็นว่าคำสั่งเป็นสิ่งไม่จำเป็น ก้าวเข้าสู่หมู่ญาติอย่างแน่วแน่มั่นคง
โครโนส บุพการีเคยเป็นผู้มีอิสระ เจ้าชะตาต้องการเป็นอิสระในการทำงาน เขาเข้าใจในขอบเขตงานของเขาทั้งหมด ได้รับอิทธิพลจากตัวอย่างที่ดีของบรรพบุรุษ เจ้าชะตาเป็นตัวแทนของครอบครัวที่มีศักดิ์ศรี และได้รับการยกย่อง เนื่องมากจากคุณสมบัติเหล่านี้
อะพอลลอน ทำงานกับคนมากมาย เจ้าชะตาสะสมประสบการณ์จากบุคคล และจากสัมพันธภาพทางการเงิน กิจกรรมทางธุรกิจ คุณสมบัตินี้ ได้รับมาจากบ้านติดตัวมาเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียง เกียรติยศ และความสำเร็จ เนื่องมาจากการงาน ซึ่งจะต้องได้มาจากความพยายาม
แอดเมตอส งานบนพื้นดิน หรืองานหนัก เจ้าชะตาอาจมีโครงกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกจากกิจกรรม ความอุ้ยอ้ายอาจได้มาจากทางพันธุกรรม
วัลคานุส ถ้าไม่มีดาวอื่นแสดงเป็นอย่างอื่น เจ้าชะตานี้ จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรค เนื่องจากมีสุขภาพดีและแข็งแรง จึงสามารถเริ่มงานได้ดี และมีความสามารถสูง มีกำลัง สำรองสูง ต้องการจะเพิ่มอิทธิพล และอำนาจโดยการงาน มีความสามารถที่จะฟันฝ่าได้สูง
โพไซดอน มีร่างกายไม่เหมาะที่จะทำงานหนัก อยากจะทำงานที่ใช้ปัญญามากกว่า เจ้าชะตาเป็นตัวแทนของครอบครัว เนื่องจากมีความสามารถทางปัญญา
หมายเหตุสรุป โดยปกติดาวธาตุไฟ โดยธาตุแท้ เหมาะที่สุดกับเรือนที่ 6 เพียงแต่ในเรือนที่ 6 ของเมอริเดียนเท่านั้น ในเรือนที่ 6 ของอาทิตย์ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลืองเกินไป เจ้าชะตาจะเสียพลังงานได้โดยง่าย
ดาวธาตุดิน จึงเหมาะในที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดาวเสาร์และพลูโตโดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวของพลูโต ถ้าผู้ใดต้องการกิจกรรมที่ละมุนละไมควรมี
ดาวธาตุลม ถ้ามีดาวธาตุน้ำควรตรวจดูภาพดาวพระเคราะห์—ให้ดี ถ้ามีเหตุผลอันควร