เรือนที่ 6 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 6 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่10ความสัมพันธ์ของกิจการงานและอาชีพ

พุธ ความสัมพันธ์ทางความคิด และการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการงานของตน ที่สัมพันธ์กับสถานะทางอาชีพ

ศุกร์ การงานนำไปสู่การติดต่อทางสัมพันธ์ภาพด้านความรัก ได้รับความรู้สึกในใจทางด้านดีของการงาน

งานอดิเรกสอดคล้องในการงานด้านอาชีพ

อังคาร แสดงความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานอย่างเด่น กระทำตนเป็นตัวอย่างในการงานของการความก้าวหน้าทางอาชีพ

พฤหัส ผูกพันกับการงานอย่างมีความสุข หรือกิจกรรม นำความสัมพันธ์ที่มีความสุข ซึ่งอาจนำผลประโยชน์ทางอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้น

เสาร์ ผูกพันกับภาระหน้าที่และภาระการงาน ซึ่งขัดขวางหรือทำให้ช้า ในการก้าวหน้าทางอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคนจะมีการขัดขวางและการพลัดพราก ภาระหน้าที่ของชีวิตจะสำเร็จในตอนปลาย

มฤตยู ต้องจัดการเรื่องการงานอย่างไม่คาดฝัน ความสัมพันธ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมีความหมาย ทางอาชีพ

เนปจูน ไม่อาจจะพบหาความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ต่อการงานมีความสัมพันธ์ ซึ่งนำไปสู่งานที่ไม่เห็นแก่ตัวการงานที่ไม่ได้ทำประโยชน์ทางด้านอาชีพมาให้เลย ถ้าเป็นงานที่มีลักษณะของดาวเนปจูน อาจจะให้ผลดีได้

พลูโต ความสัมพันธ์ใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการงาน ยินดีเปลี่ยนสถานที่ ทำงาน และชนิดของงาน ซึ่งทำให้มีการสัมผัสกับอาชีพหลายๆชนิด

คิวปิโด การงานที่สัมพันธ์กับบริษัทและชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กร ในการงานจะสัมพันธ์กับบุคคล ซึ่งทุกคนมีงานและหน้าที่ สัมพันธ์กับสมาคมอาชีพ

ฮาเดส เนื่องจาการงานจะสัมพันธ์กับบุคคลที่ฐานะต่ำทางสังคม อาจจะเกี่ยวกับผู้ช่วย ก็ได้จะประสบความไม่รื่นรมย์ในอาชีพ

เซอุส จะเลือกผู้ร่วมงานและเงื่อนไขของงานอย่างระมัดระวัง เพื่อจะก้าวไปสู่ถึงจุดหมาย ที่ตั้งไว้ให้ได้อย่างแน่นอน องค์กรทางการงาน

โครโนส การงานจะนำไปสู่ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการอิสระ และบุคคลชั้นนำเสาะแสวง การงานที่อิสระ ความสัมพันธ์เหล่านี้ อาจก่อประโยชน์ทำให้มีการก้าวหน้าทางอาชีพ

อะพอลลอน

แอคเมตอส ในความหมายทางไม่ค่อยดี ภาพดาวนี้จะแสดงถึงพันธนาการ และความบีบคั้นเนื่องจากการงาน ในความหมายที่ดี ก็จะหมายถึงกิจการงานพิเศษ ส่วนในด้านอาชีพก็แบบเดียวกัน

วัลคานุส ในความสัมพันธ์ทางการงาน จะประสบอิทธิพลทางอำนาจ หรือหมายถึงการแสดงอิทธิพลทางอำนาจด้วย ทางด้านอาชีพก็แบบเดียวกัน

โพไซดอน จะใช้ปัญญาในการทำทางของการงาน คือจะไม่ใช้ทางด้านกลไกเท่านั้น อาชีพจะต้องสร้างความพอใจทางปัญญา หรือจะพยายามจับความเกี่ยวข้องทางปัญญา