เรือน 6 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 6 เรือนชะตาเมอริเดียน
ถ้าดาวใดตั้งอยู่ในเมอริเดียนที่ 6 เมอริเดียนก็สะท้อนกับเรือนที่ 7 ของดาวนั้นเป็นบวก ถึงสถานภาพในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวคือ ฉันจะปฏิบัติให้เป็นที่รักหรือให้สิ้นก็เกลียดชังแก่บุคคลอื่นได้อย่างไร
พุธ สำหรับความหมายของดาวพุธ ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นดาวอรุณหรือดาวสนธยา ถ้าเป็นดาวอรุณในตำแหน่งนี้ก็เป็นที่ไม่ดีนัก ความคิดจะมุ่งไปที่งานของตน ที่เกี่ยวกับผู้อื่น หรือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือคำแนะนำที่ได้ให้ไป หรือได้รับมาที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั้น ถ้าดาวพุธเป็นดาวอรุณ ความคิด คำพูดและความเห็นมักจะมีอคติ แผนการที่เห็นแก่ได้หรือไม่จริงใจ ซ่อนเร้นอยู่ หรือเข้าใจผิดในบุคคลอื่น เนื่องจากดาวพุธเป็นดาววงใน เจ้าชะตาที่มีภาพดาวแบบนี้เปลี่ยนกิจกรรมบ่อย
ศุกร์ เจ้าชะตารักและชอบกิจกรรมของตน และจะดีใจเมื่อกิจกรรมของตนได้รับการยอมรัก เนื่องจากเจ้าชะตาอุทิศตนด้วยความรัก และความกระตือรือร้น จึงเป็นที่รักที่ชอบแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ควรสังเกตด้วยว่าดาวศุกร์นี้เป็นดาวอรุณหรือดาวสนธยา ถ้าเป็นดาวสนธยาจะให้ผลดี
อังคาร เจ้าชะตาจะมุ่งมั่นในการงานของตนเป็นพิเศษ แต่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมาก ต้องให้ทำงานอย่างอิสระ เพราะเขาจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ถ้ามีการตำหนิเขาจะปกป้องทันที ในการงานเขาจะบังคับผู้อื่นให้ทำตามใจเขาจากการกระทำของเขาทำให้ผู้อื่นต้องระมัดระวัง
พฤหัส จะมีโชคในกิจกรรม จะประสบความสำเร็จ และสร้างความสุขแก่ตน นำไปสู่การยอมรับและเป็นที่รักของผู้อื่น เจ้าชะตามีความสุขที่จะช่วยและได้ช่วยเหลือผู้อื่น
เสาร์ ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์นี้ดี งานที่เป็นหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย จะทำอย่างเอาจริงเอาจัง และสัตย์ซื่อผู้อื่นก็รับผลงาน ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ไม่ดีการงานก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระและน่ารังเกียจและทำอย่างฝืนใจ การยอมรับของผู้อื่นก็ไม่ดี โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าดาวเสาร์กล่างถึงงานและความรับผิดชอบ
มฤตยู ตรงข้ามกับดาวเสาร์ ซึ่งแสดงออกในการงานที่ก้าวไปอย่างสม่ำเสมอ แต่ในดาวมฤตยูทุกอย่างจะดำเนินในแบบกระโดโลดโผน อาจจะใช้พลังอย่างมากเป็นครั้งคราวและก็หยุดพัก เพื่อรวบรวมพลังใหม่เช่นเดียวกับดาวอังคารจะมีการแสดงความมุ่งมั่นของตนอย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้สัมพันธภาพกับผู้อื่นไม่ดีเสมอไป นักงานทำให้ตื่นเต้นและเครียดง่าย
เนปจูน งานและกิจกรรม ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าชะตา ในเยาว์วัยมักจะเหนื่อยหน่ายต่อกิจกรรมหรือขาดสมาธิในการทำงาน ในวัยผู้ใหญ่อาจยินดีพร้อมที่จะทำงานแม้จะไม่มีค่าจ้างถ้าตรงกับอุดมคติของตนและเจ้าชะตา ในภพดาวนี้ก็อาจจะปฏิเสธงานเหล่านั้นโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ถูกใจเขา จากคุณสมบัติอันนี้ ด้านหนึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น หรืออีกด้านหนึ่งถูกผู้อื่นปฏิเสธ ผู้อื่นจะมองดูเขาอย่างไม่แน่ใจ หรือยากแก่การคาดคะเน
พลูโต เจ้าชะตาชอบเปลี่ยนกิจกรรมและในตัวกิจกรรม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ถ้าเจ้าชะตารู้สึกสบายใจ หรือกิจกรรมนั้นส่งผลสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจบีบบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพกับผู้อื่น และในการตีค่าจากผู้อื่น บุคลิกภาพส่วนตัวจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา จากการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมเหล่านี้ เจ้าชะตาพร้อมที่จะทำงานให้แก่ตนเอง
คิวปิโด กิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับ ครอบครัว สหภาพ สมาคม บริษัท หรือศิลปะ จินตนาการมีความสำคัญมาก เจ้าชะตาชอบทำงานในกลุ่มของผู้อื่น จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันสอดคล้องกับผู้อื่นด้วยดี
ฮาเดส งานทำให้เกิดการเหนื่อยหน่ายและรังเกียจ รู้สึกว่างานเป็นภาระที่หนัก ในความหมายที่ดี ไม่ใช่รังเกียจในตัวงาน แต่รังเกียจงานที่ถูกบังคับให้ทำ ดังนั้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงหมองไปบ้าง อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับขยะ
เซอุส ในที่นี่หมายถึง แรงบันดาลใจ และการงานที่ทำอย่างมีเป้าหมายอยู่ในใจ เจ้าชะตาจึงไม่ต้องการให้ใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้ เขาถือว่ามันเป็นการขัดต่อเอกลักษณ์ของเขา และจะปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวจากคุณสมบัติเหล่านี้ เขาจะทำตนเหนือหรือแผ่อิทธิพลเหนือผู้อื่น
โครโนส จากความสามารถของตน เจ้าชะตาจะใช้อำนาจตนในการเป็นผู้นำ และควบคุมในการงาน จะหางานที่ตนจะเป็นหัวหน้า มีความทะเยอทะยานที่จะทำสิ่งให้สมบูรณ์และดีงาม จึงได้รับการนับถือและยอมรับจากผู้อื่น
อะพอลลอน กิจกรรมที่สงบสุขในทางวิชาการ เศรษฐกิจในการค้า หรือการค้า การขยายตัวก็ไม่มีขอบเขตมาปิดกั้น เจ้าชะตาชอบกิจกรรมในเขตต่างๆทุกชนิด จะมีการติดต่ออย่างมากมาย การเกิดแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นมาจากผู้อื่น
แอดเมตอส เจ้าชะตาทำงานในขอบเขตที่แคบ บางกรณีเขาอาจทำงานพิเศษ และจำกัดตัวเองอยู่ในขอบเขตที่เขาจะเจาะเข้าไปในทางลึก และแยกตัวเองและการงาน ดังนั้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ลดลงด้วย
วัลคานุส มีความมุ่งมั่นอย่างมหาศาล ที่จะใช้เวลาของตนให้เป็นประโยชน์ เจ้าชะตาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลย ทำอะไรทำตลอดเวลา มีความเคยชินที่จะใช้พลังงานตนทั้งหมด ดังนั้นจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น หรือการยอมรับในตัวเขาเพิ่มขึ้น
โพไซดอน ในภาพดาวนี้ กิจกรรมก็จะต้องตรงตามอุดมคติของตนด้วย กิจกรรมทางจิตปัญญาจะต้องมาก่อนอื่น กล่าวคือ เจ้าชะตาจะต้องมีโอกาสที่จะสามารถเจาะลึกเข้าไปในทางด้านจิตปัญญาในงานของตน เขาจะเปิดรับผู้อื่น ถ้าเขาเห็นว่ามีทางจะพัฒนาจิตปัญญาได้
หมายเหตุสรุป
เมื่อพิจารณาเรือนที่ 6 นี้ ในเรือนนี้เป็นตำแหน่งของดาวธาตุไฟ เพราะอิทธิพลของ ดาวเหล่านี้ มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรือนชะตา แก่ความสัมพันธ์ในการสะท้อนกับเรือนที่ 7 อาจเป็นอย่างอื่น เพราะเจ้าชะตามีเอกลักษณ์เฉพาะตนสูงมาก
ดาวธาตุดิน ณ ที่แห่งนี้ ก็มีความหมายแตกต่างกันมาก พุธและพลูโต เปลี่ยนแปลงมาก และปรับตัวได้ง่าย เสาร์และแอคเมตอส จะแยกตนและเมินผู้อื่นจึงทำให้ความสัมพันธ์มักปรากฎความยุ่งยาก
ดาวธาตุลม ให้คุณทั้งในด้านการงาน และต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ดาวธาตุน้ำ ดาวโครโนส เท่านั้นที่ดี ส่วนเนปจูนแลโพไซดอน อาจจะดีในบางกรณี ดาวฮาเดสจะให้คุณต่อเมื่องานเกี่ยวข้องกับขยะ วัตถุดิบ หรือสิ่งที่คล้ายคลึง