เรือนที่ 7 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 7 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 9 บุคคลและการติดต่อกับบุคคล เกี่ยวกับเรื่องระยะทาง และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือเกี่ยวกับอุดมการณ์ หรือปัญญาระดับสูง จุดยืนต่อบุคคลดังกล่าว
พุธ การสนทนาทางอาชีพเกี่ยวกับหุ้นส่วน หรือกับหุ้นส่วน เกี่ยวกับสัมพันธภาพที่อยู่ทั้งใกล้และไกล เกี่ยวกับการโหยหาที่จะท่องสู่แดนไกล การแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบุคคลที่ผูกพัน และเกี่ยวกับอุดมการณ์ ความคิดเกี่ยวกับความสุขซึ่งเจ้าชะตา หวังจะประสบในสถานที่อื่น การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการสมรส
ศุกร์ ผู้อื่นเรียกร้องที่จะทำความรู้จักกับเจ้าชะตา ดังนั้นผู้อื่นต้องมีการย้ายสถานที่ ถ้าตำแหน่งดาวศุกร์ดี การผูกพันนี้จะมีความจริงใจ และสอดคล้อง เจ้าชะตาตอบรับการเยี่ยมเยียน เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่รื่นรมย์ อุดมการณ์อาจเป็นตัวที่แสดงบทบาท การผูกพัน การสมรส จะเป็นไปโดยง่าย
อังคาร หมายถึงตำแหน่งที่ต้องต่อสู้ หรือโต้เถียง อาจเป็นคดีความ ผู้อื่นจะประจันหน้ากับเจ้าชะตา และเจ้าชะตาจะอยู่ในสถานะตั้งรับตลอดเวลา เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ หรือความเห็นทางการเมือง
พฤหัสบดี ความสัมพันธ์ที่มีความสุขกับบุคคลรอบตัว การขัดแย้งจะไม่มี หรือตกลงกันได้ด้วยความเป็นมิตร มีเกียรติยศ ความสัมพันธ์กับภายนอก หรือเกี่ยวกับอุดมการณ์ จะมีความสุขและอย่างมีเกียรติ การเปลี่ยนแปลงสถานที่เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ก็มีลักษณะรื่นรมย์ การสมรสอาจมีผลประโยชน์ทางการเงิน
เสาร์ ถูกปฏิเสธจากบุคคลรอบตัว เจ้าชะตาไม่เป็นที่รักใคร่ ความสัมพันธ์กับ “เธอ” จะประสบความลำบาก การติดต่อก็ไม่เป็นไปโดยง่าย มีอุปสรรคในการสมรส เนืองมาจากสัมพันธ์ภาพเหล่านี้ อาจถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนสถานที่ ภาพดาวพระเคราะห์สนธิ จะเป็นตัวตัดสิน ว่าจะนำเจ้าชะตาไปสู่อุดมการณ์ที่เคร่งขรึมลึกล้ำ ที่มองโลกในแง่ร้าย หรือคิดเกินปกติ หรือสิ่งปฏิเสธเหล่านี้สิ้นหายไป
มฤตยู การประชุมพบปะเนื่องจากโอกาสพิเศษ จะทำให้มีการได้รู้จักมักคุ้น กับผู้คนใหม่ๆ การมีเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะตน จะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับผู้อื่น เจ้าชะตาเองต้องเผชิญหน้ากับผู้อื่น เจ้าชะตาเองต้องเผชิญหน้ากับผู้มีเอกลักษณ์ เจ้าชะตาชอบไปตามทางของตน และมีอุดมการณ์ในลักษณะคนพิเศษแปลกๆ เจ้าชะตาชอบมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีลักษณะปฏิวัติ โดยเฉพาะในทางการเมือง หรืออุดมการณ์ ในบางกรณีอาจถูกบังคับให้ละทิ้งถิ่นฐานที่เนื่องมาจากความคิดในลักษณะปฏิวัตินั้นๆ
เนปจูน เนื่องจากไว้ใจคน และเชื่อง่ายอาจถูกหลอก ถ้ามีภาพดาว ลัคนา+เนปจูน = เมอริเดียน+มฤตยู เจ้าชะตาจะหลอกลวงผู้อื่น เจ้าชะตาพัฒนาอุดมการณ์เป็นอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพดาว ถ้าเจ้าชะตาเคยถูกหลอกมาแล้ว จากเวลาและประสบการณ์ เจ้าชะตาจะกลายเป็นคนไม่ไว้ใจคน ถ้าเป็นกรณีอื่นเจ้าชะตาจะมีจุดยืนว่า จะหลอกลวงโลก และจะทำเช่นนี้ในทุกโอกาส ไม่ชอบการเปลี่ยนสถานที่
พลูโต สัมพันธ์ภาพกับผู้อื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์ หรืออาจนำไปสู่การย้ายสถานที่ หรือในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงในสัมพันธ์กับผู้อื่น และการเปลี่ยนสถานที่เป็นเงื่อนไข โดยทั่วไปส่วนในการพัฒนาของเจ้าชะตา
คิวปิโด ที่บ้านพ่อแม่ ที่บ้าน หรือที่อยู่อาศัย มีเงื่อนไขสำหรับการสร้างสัมพันธภาพ พื้นฐานกับผู้อื่น โดยวิธีกันอาจเป็นการแผ้วทางสู่การสมรส อุดมการณ์ และสัมพันธภาพ กับสถานที่อื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าชะตา อาจจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น ศิลปะ สโมสร ชุมชน บริษัทห้างร้าน
ฮาเดส สัมพันธ์กับผู้อื่นหม่นหมองมาก เจ้าชะตาต้องเกี่ยวกับข้องกับผู้อื่น ผู้ซึ่งบกพร่องในด้านความสามารถ นิสัย หรือทางด้านสังคม ผู้อื่นอาจมีลักษณะชอบบังคับ ความบกพร่องทางมโนธรรม หรือความสำนึกของชุมชน ก็อยู่ในความหมายของกลุ่มนี้ ไม่มีอุดมการณ์ หรือมีลักษณะที่เลวร้าย มีความระมัดระวังต่อบุคคลที่มาจากภายนอก
เซอุส ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ภายใต้เป้าหมายบางอย่าง จุดประสงค์บางอย่าง หรือการควบคุมบางอย่าง จุดประสงค์บางอย่าง หรือการควบคุมบางอย่าง เจ้าชะตาจะต้องยอมอยู่ภายใต้การนำ หรือการควบคุม เจ้าชะตาหาทางถอนตน โดยการย้ายออกไป การจะเป็นการสมรสที่มีการบังคับในตอนแรกแล้ว จึงพยายามจะปลดบ่วงออก ด้านอุดมการณ์อาจจะมีทัศนคติที่ผิด เกี่ยวกับลักษณะของเสรีภาพ ทำให้เข้าใจผิดในเรื่องเสรีภาพและทางเลือก เพราะเกลียดการบังคับ
โครโนส เจ้าชะตาแสวงหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในทางข้างบน (ทางสูง) เจ้าชะตาแสวงหาการผูกพันกับบุคคลชั้นผู้นำ ขั้นสูง หรือผู้บังคับบัญชา ด้านอุดมการณ์เจ้าชะตาไม่ชอบผู้ที่อยู่ต่ำกว่า เจ้าชะตาชอบการเปลี่ยนสถานที่ ถ้าเจ้าชะตาสามารถเข้าใกล้จุดหมายได้ ยินดีจะสมรสกับครอบครัวที่เจ้าชะตาเห็นว่า ฐานะทางสังคมอยู่เหนือกว่าตน
อะพอลลอน มีความสัมพันธ์มากมายกับผู้อื่น เนื่องมาจาก วิทยาการ การค้า หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม อาจจะเป็นลูกค้าของร้านของเจ้าชะตา จะกำหนดความสัมพันธ์ไปข้างนอก และการขยายขอบเขตทางปัญญา ด้านอุดมการณ์ขอบเขตจะกว้างขึ้น แต่ต้องสละทางลึก
แอดเมตอส ความสัมพันธ์จะนิ่งอยู่กับที่ หรือเชื่องช้า หรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่จำกัด อยู่กับคนจำนวนน้อยหรือกับลูกน้อง จะมีการเกี่ยวข้องกับภายนอก ถ้าเจ้าชะตะไม่คบหากับผู้อื่น ก็จะประสบการณ์ต่อต้านอย่างแรง การไม่เข้าใจกัน และขาดการช่วยเหลือ ด้านอุดมการณ์เจ้าชะตารู้สึกหนักอึ้งในความเป็นอยู่ และการถูกทอดทิ้ง การสมรส ก็จะยากลำบาก
วัลคานุส ผู้อื่นจะแสดงอิทธิพลอย่างแรง ซึ่งอาจจะมากกว่าที่เจ้าชะตาจะยอมรับ เจ้าชะตาถูกเรียกร้องอย่างมาก เจ้าชะตาจะประสบการใช้อำนาจ และความหมายของอำนาจ ดังนั้นด้านอุดมการณ์จะถูกกำหนดในอำนาจ ผู้ใดมีอำนาจ ผู้นั้นสามารถมีทุกอย่างตามที่ตนชอบ การสมรสอาจได้ได้รับอิทธิพลจากการแสวงอำนาจ
โพไซดอน อุดมการณ์ร่วมกันนำไปสู่ความผูกพันกับผู้อื่น เนื่องจากสะท้อนกับเรือนที่ 9 ตำแหน่งของโพไซดอน ที่นี่แรงมาก จึงอาจเป็นได้ว่า ความผูกพันที่ต้องการนั้น จะถูกกำหนดจากความปรารถนา ที่จะก้าวสูงขึ้นในทางปัญญา
ดาวธาตุไฟ ผู้อื่นจะแทรกความมุ่งมั่นเข้าสู่เจ้าชะตา
ดาวธาตุดิน ทำให้ยากขึ้น หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะตื้นๆ หรือทางลึก
ดาวธาตุลม จะสร้างความสัมพันธ์ที่รื่นรมย์ บนพื้นฐานเดียวกัน
ดาวธาตุน้ำ ให้คุณเกี่ยวกับ โครโนส และโพไซดอน แต่ถ้าเป็น เนปจูน และ ฮาเดส ให้ผลไม่พึงปรารถนา
จากเรือนชะตาลัคนาที่ 7 นี้ ให้มองไปข้างหลัง และข้างหน้า
เรือนเมอริเดียน ที่4 และ ที่10 หมายถึงเหตุแห่งกรรม หรือจากสาเหตุไปสู่การแสดงผล
ส่วนเรือน ลัคนาที่ 1 และ ที่ 7 หมายถึงวิบากกรรม คือจาก พื้นฐานไปสู่ผล จากพื้นฐานเดียวกัน อาจให้ผลแตกต่างกันได้ มันขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนบางอย่าง ในมโนกรรมอันแคบของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหลาย ของเรือนลัคนาที่ 7 มันเป็นเรื่องเมื่อสิ้นเวลากลางวัน และเป็นการเริ่มของเวลากลางคืน มนุษย์จะกลัวความมืด หรือความไม่แจ่มใสนั่นเอง ดังนั้นเจ้าชะตาจะมองหาผู้ร่วมทาง ความกลัวตายจะผลักดันเจ้าชะตา ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเขามีลักษณะอย่างไร เขาจะหาผู้ร่วมทางในลักษณะคู่สมรส ผู้ร่วมอาชีพ ผู้ร่วมงาน หรือหุ้นส่วนธุรกิจ คู่สมรสจะทำให้มีการผูกพันกับครอบครัวของตน เพื่อนจะเป็นเพื่อนของตนมา… ฯลฯ บุคคลเหล่านี้จะปรากฏในภาพดาวเรือนที่ 7 เนื่องจากเรือนที่ 7 สะท้อนกับเรือนที่ 9 สิ่งเหล่านี้จะผูกพันสนิทแน่น กับอุดมการณ์ของเจ้าชะตา คำว่าอุดมการณ์ หมายถึง จุดยืนที่เจ้าชะตาต้องการ เอามาผสมให้ครบวงจร