เรือน 7 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 7 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่6จึงหมายถึง จะมีการติดต่อกับผลกระทบอื่น ต่อกิจกรรม (จะไม่อธิบายแยกเป็นของผู้หญิง ผู้ชาย และสาธารณชน)

พุธ ก.หญิง มีการติดต่อการสมรสตั้งแต่ยังสาว หล่อนสามารถสนทนาปราศรัยกับผู้อื่นอย่างอ่อนหวาน และรู้จักใช้คำพูดทำให้หล่อนมีความสามารถในกิจกรรมแบบดาวพุธทำงานได้เสร็จอย่างรวดเร็ว และคล่องแคล่วมีฝีมือ

ข. ชายมีความสัมพันธ์กับคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะพวกเยาวชน เขาเองคล่องแคล่วและปรับตัวดี จึงทำให้ต้องทำงานบางอย่าง

ค. สาธารณชน การติดต่อแบบดาวพุธของอาชีพ หรือองค์กรอาชีพซึ่งกันและกันกฎเกณฑ์ที่รัฐออกให้แก่องค์กรอาชีพ เกี่ยวกับเวลาทำงานของเยาวชน

ศุกร์ ก.หญิง ความปรารถนาอย่างชัดแจ้ง ที่จะผูกพันทางความรัก การเรียกร้องจะเข้าสังคม มีความรู้สึกสำนึกที่ดี ชนะด้วยความเป็นมิตรและเอื้ออารีย์ สามารถทำสิ่งต่างๆอย่างมีรสนิยม งานที่เกิดมาดังกล่าวเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับหล่อน

ข. ชาย การติต่อกับบุคคลเพศหญิง ทำได้ง่ายๆ เพราะมีลักษณะชนะใจคนด้วยเหตุนี้ เขาจึงมีข้อได้เปรียบในการประกอบอาชีพ ซึ่งเกี่ยวกับแฟชั่นสตรี

ค.สาธารณชน ชนชั้นและอาชีพ ที่ถูกบังคับให้ต่อสู้กับองค์กรอื่น อาจเสี่ยงกับสถานที่ทำงานหรือสิ่งอื่นๆ อาทิเช่น การต่อสู้ของลูกจ้างต่อนายจ้าง

พฤหัส ก.หญิง หล่อนชอบผูกมัดสัมพันธ์กับผู้อื่น และประสบโชคจากการนั้น หล่อนไม่ต้องทำอะไร เพราะจะมีผู้ช่วยเหลือ ถ้าหล่อนเป็นโสด หล่อนจะก้าวไปสู่ตำเหน่งที่ดี และมีผลตอบแทน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ทั้งหลาย

ข. ชาย อาจใช้ความสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะกับผู้หญิงให้เป็นประโยชน์ นำกำไรมาได้ พวกผู้หญิงพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาในการงานเขา มีคุณลักษณะในการชนะใจ คนที่จะช่วยเขาได้

ค. สาธารณชน ชนชั้นและอาชีพที่ได้รับผลดีจากสัมพันธ์ภาพทั่วไป การงานจะนำประโยชน์ทางรูปธรรมมาให้

เสาร์ ก.หญิง หล่อนติดต่อกับผู้อื่นยาก มีความสัมพันธ์น้อย ซึ่งอาจจะเป็นภาระแก่หล่อน ด้วยทุกอย่างมีลักษณะเคร่งขรึม หล่อนพร้อมที่จะแบ่งภาระจากผู้อื่นแต่ไม่ใช่เรื่องงาน ซึ่งมาจากสังคมในสังคมหล่อนเป็นคนไม่ช่างพูด

ข.ชาย เขาไม่มีเสน่ห์ต่อผู้หญิง เพราะเขาค่อนข้างเคร่งขรึม และอุ้ยอ้าย แต่ถ้ามีความสัมพันธ์แล้ว เขาจะยึดไว้แน่น เขาร่วมรับภาระต่างๆ ในชีวิตร่วมกับภรรยา เขาจะช่วยผู้อื่นหลังจาก ไตร่ตรองถี่ถ้วน ถึงความจำเป็นในการนั้น เขาไม่ชอบปรากฏในสาธารณรัฐ

ค.สาธารณชน ชนชั้น อาชีพ และองค์กรอาชีพ ซึ่งจะต้องพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์กับคนอื่นมีน้อยแต่แน่นแฟ้นและยืนยงโอกาสทางการงานถูกจำกัด เพราะมีอุปสรรคในด้านความสัมพันธ์

มฤตยู ก.หญิง การรู้จักกันโดยไม่คาดฝัน ทำให้หล่อนมีความตื่นเต้น ในวงเพื่อฝูงหล่อนมีลักษณะสร้างความตื่นเต้น ในการงานหล่อนเชื่อในวิธีการก้าวไปข้างหน้า ใน การสร้างความสัมพันธ์ ผูกไมตรี

ข.ชาย เขามีวิธีการของตนเองในการพบรักกับผู้คน โดนเฉพาะเขาจะรักษาความเป็นอิสระไม่ว่าในการซื้อของ หรือการงาน เขาจะทำให้เสร็จไปโดยเร็ว เขาทำงานเร็ว และเป็นระยะๆเขาจึงชอบใช้เครื่องจักรในการทำงาน

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ที่ใช้กับหน้าที่ทางเทคนิค หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถที่จะแข่งขัน ในสิ่งและวิธีการที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคนิค

เนปจูน ก.หญิง หล่อนมองไม่เห็นลักษณะพิเศษของผู้อื่น จึงถูกหลอกลวงได้ง่าย หล่อนถูกหลอกให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่แต่สิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์อันใดแล้ว ยังอาจเป็นสิ่งที่นำความเสียหายมาให้ด้วย จากอุดมคติของหล่อน หล่อนอาจทำงานให้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว

ข.ชาย ผู้หญิงจะไม่รับเขาว่าเป็นผู้ชายเต็มตัว เพราะมีลักษณะที่ไม่ค่อยตรง กับลักษณะของผู้ชายตามความเป็นจริง เขาจะแพ้ในการแข่งขัน ในสังคมเขาจะถูกข้ามไปหมด ณ ที่นี้ดาวเนปจูนจะมีคุณสมบัติปฏิเสธ

ค. สาธารณ ชนชั้น และอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ในความสัมพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกัน (ดูความหมายในเรือนที่6)

พลูโต ก.หญิง ความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณลักษณะของหล่อนเองหรือการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม หรือจากการย้ายที่อยู่ตนเองออกไป หรือผู้อื่นเข้ามา

ข. ชาย การรู้จักและความสัมพันธ์กับผู้หญิง จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เขาชอบเปลี่ยนสาขาของกิจกรรม เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ค. สาธารณ ชนชั้น และอาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เรื่อยไป เงื่อนไขในการทำงานก็เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

คิวปิโด ก.หญิง หล่อนรักษาสัมพันธ์ทางครอบครัว และเป็นตัวเชื่อมระหว่างครอบครัว ของหล่อนกับครอบครัวสามี หล่อนก็ยินดีรับความเหนื่อยเพื่อการนั้น

ข. ชาย สำหรับเขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่อครอบครัวภรรยา มันจะมีอิทธิพลต่อภรรยาของเขา

ค. สาธารณ ชุมชน เมือง หรือหมู่บ้าน ซึ่งสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับหน้าที่ ร่วมกัน

ฮาเดส ก.หญิง หล่อนอาจจะน่าเกียจชัง น่ารังเกียจต่อผู้อื่น หรือหล่อนอาจจะต้องรับการปฏิบัติแบบเช่นนั้น ความหมายกว้างๆ คือ ในกิจกรรมการกุศล เกี่ยวข้อง กับคนยากจน ผู้ป่วย คนยากไร้อนาถา หรือความเสื่อมของสังคม

ข.ชาย ความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ไม่เจริญ หรือกับผู้หญิง หรือบุคคลที่มาจากชนชั้นต่ำ หรือประสบการปฏิเสธ โดยทั่วไปทำให้เขาได้รับงานต่ำต้อย หรือหางานไม่ได้

ค. สาธารณ ชนชั้น และอาชีพ ซึ่งไม่สามารถจะฟันฝ่าไปให้ทันกับสมัยได้ เพราะว่ามันล้าสมัยจนเหลือแก่ ไม่มีการเรียกร้องนำมาใช้อีกต่อไป อาจจะเป็นชนชั้นหรืออาชีพ ซึ่งคนพยายามหลีกเลี่ยง เนื่องจากกิจกรรมของเขาเหล่านั้น

เซอุส ก. หญิง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับจุดหมาย ลักษณะของหล่อน ลักษณะมั่นคง และมีแรงบังคับสำหรับผ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำซึ่งทำให้หล่อนผูกพันกับสิ่งรอบตัว

ข. ชาย เขาเผชิญหน้ากับบุคคล หรือผู้หญิงในแบบที่จะต้องมาอยู่ใต้อำนาจของเขา เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีระเบียบวินัย ที่ได้รับการอบรมให้เชื่อฟัง หน้าที่ของเขาก็คือรักษาหรือส่งเสริม คนเหล่านี้ ให้อยู่ในระเบียบวินัยอันนั้น

ค. สาธารณชน องค์กร อาชีพ ที่ดำเนินตามจุดประสงค์ร่วมกันที่กำหนดไว้ เช่นการสร้างงานการรับรองยอมรับในงานของตน ในชีวิตเศรษฐกิจ หรือเกี่ยวกับจุดหมายที่น่าพึงปรารถนา ซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพทางการงาน อาจจะหมายถึงสมาคมของผู้ที่เคยเป็นทหาร หรือตำรวจ

โครโนส ก.หญิง หล่อนมุ่งหมายจะเข้าร่วมทางสังคมกับวางการ(ขั้นสูง) ด้วยเหตุนี้หล่อนจึงชอบทำตัวให้ผู้อื่นมอง หล่อนยินดีรับหน้าที่ที่ผูกพันกับสัมพันธภาพกับสังคมเหล่านั้น ในการงานของหล่อน หล่อนมีความรอบคอบและมีความสามารถในการควบคุม และชี้นำ

ข.ชาย เขาได้รับความชมชอบอย่างมากจากผู้หญิง เขาจึงมีโอกาสที่ดีในบางกรณีเขาอาจจะเป็นแต่เพียงเสือผู้หญิง สำหรับเขาเป็นการง่ายที่จะสร้างความสัมพัทธ์กับคนชั้นผู้นำ เขาอาจจะเป็นสมาชิกในกลุ่มบริหาร จากนั้นก็จะเกิดกิจกรรมทำนองนั้น

ค.สาธารณชนกลุ่มบริหารชั้นผู้นำ อย่างเช่น คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ฯลฯ ใน การทำงานร่วม

อะพอลลอน ก.หญิง หล่อนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากมาย แต่มีบ่อยๆที่จะเป็นผิวเผิน ตามหลักที่ว่ายิ่งมากยิ่งผิวเผิน ดังนั้น หล่อนจึงมีหน้าที่มาก  และโอกาสทางการงานมาก หรือหล่อนอาจจะต้องทำสิ่งเล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่าง หล่อนมีธุระยุ่งมาก

ข.ชาย เขาเป็นที่รู้จักแก่คนมากมาย  โดยเฉพาะผู้หญิง จึงมีโอกาสมากในการติดต่อ มันอาจจะเกิดขึ้นในร้านค้าก็ได้ แน่ละ มักเกิดความฉาบฉวย ผิวเผินออกมาเอง

ค. สาธารณ ชนชั้นและอาชีพ  ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางมาก ในทางด้านพื้นที่บุคลากรหรือรูปธรรม จึงมีกิจกรรม และโอกาสในงานหลายด้านมากมาย

แอคเมตอส ก.หญิง หล่อนอาจจะมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับผู้อื่น อย่างเช่น อาจจะอยู่ในพื้นที่ปิด อาจจะเป็นสถานที่อาศัยของตัวเอง หรือโรงงาน สำนักงาน ฯลฯ จึงเกิดการผูกพันทางด้านมนุษย์ แต่อยู่ใจวงแคบมาก และมั่นคง อาจจะเป็นความสัมพันธ์โดยตรงในทางกิจกรรม

ข.ชาย มีความรู้สึกมั่นคงกับคงจำนวนน้อยในพื้นที่ปิด แต่จะติดขัดและเงอะงะในสาธารณชนภาพดาวนี้ หมายถึง ลักษณะ (เชยๆแบบชนบท) ขาดความสามารถใน การปรับตัวอาจจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่น่าคบหาสมาคม เจ้าชะตาไม่อาจแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า เขาคิดอะไรทำอะไร ดังนั้นเขาจึงชอบที่จะทำงานที่เขาถนัดเท่านั้น

ค. สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ซึ่งถูกตีกรอบไว้อย่างแคบมาก ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น และเกี่ยวกับขอบเขตและชนิดของงาน

วัลคานุส ก.หญิง หล่อนดูเป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้อื่น และหล่อนแสดงกำลัง อำนาจ หรืออิทธิพลให้เป็นที่รู้เห็น หล่อนจะเสาะหาบุคคลผู้ที่ต่อต้านหล่อน เพื่อจะข่มบังคับ เนื่องจากหล่อนผู้กำหนดเรื่องงาน หล่อนจึงไม่ค่อยมีคนชอบนัก

ข. ชาย เขาพยายามจะสร้างความประทับใจต่อผู้หญิงว่า เป็นผู้ชายที่เข้มแข็ง มีความคิดจะสร้างวีรกรรม เพื่อให้ผู้อื่นชื่นชม เขาต้องการให้การกระทำของเขา เป็นที่รู้จักทั่วไป

ค. สาธารณชน องค์กร อาชีพ ซึ่งมีอาชีพมาก หรือซึ่งต้องใช้ชีวิตเต็มไปด้วย อันตราย จะได้รับการชื่นชมอย่างเปิดเผย กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่เหนื่อยยากและมีอันตราย อย่างเช่นคนทำเหมือง ตำรวจปฏิบัติการ หรือทหารในยามสงคราม

โพไซดอน ก.หญิง หล่อนเสาะหาแสวงหาบุคคลซึ่งจะมีอะไรให้แก่หล่อนได้ ในทางด้านปัญญาหรือผู้ซึ่งหล่อนเห็นด้วยกับความคิดเห็น โดยเฉพาะเกี่ยวกับ ความเห็นในเรื่องหน้าที่และการงาน

ข.ชาย จะมีความสังหรณ์ใจ ดึงให้ไปสู่ผู้ซึ่งมีทัศนคติและความสำนึกในหน้าที่และการงานสอดคล้องกัน เขาชื่นชอบคุณเป็นอย่างมาก ต่อการจัดการก่อสร้างงานที่ เกี่ยวกับการกระตุ้นประเทืองปัญญา เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะใช้สติปัญญาเข้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะควบคุม

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ที่เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรม และรักษาความสัมพันธ์ที่ผูกพันกับงานด้านจริยธรรม