เรือนที่ 7 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 7 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่9ความสัมพันธ์กับ(เธอ) โดยเหตุของการศึกษา ในเวลาเดียวกัน อาจจะมีการขยายความสัมพันธ์และการตีกรอบด้วยโดยทางระดับการศึกษา

พุธ ความคิดมุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่ปรารถนา การบอกบ่งไปยังแดนไกลการสนทนาอย่างสนุกสนาน เกี่ยวกับพื้นฐานของการศึกษาในขณะนั้นๆ

ศุกร์ ความโน้มเอียงความคิดถึง และความปรารถนาถึงความสัมพันธ์มาจากความดิ้นรน ทางการศึกษาของตน อาจจะเกี่ยวกับแฟชั่น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างถิ่น หรือศาสนา

อังคาร เนื่องมาจากกิจการงานของชุมชน อาจเกิดความสัมพันธ์ทางด้านทัศนคติ การมองโลก หรือทางการศึกษา ทัศนคติการมองโลกจะแสดงออกมาด้วยการกระทำ

พฤหัส ความสัมพันธ์สร้างมีความสุขกับ(เธอ) จะช่วยสนับสนุนต่อการศึกษาของตน และทัศนคติต่อโลกของตน

เสาร์ ดาวเสาร์นี้ จะผูกพันหน้าที่ไว้กับ เธอ และด้วยเหตุนี้ ก็จะขัดขวางการเริ่มความสัมพันธ์ที่ตนปรารถนา ถ้าดาวเสาร์มีตำแหน่งดี เจ้าชะตาจะยอมรับก็เป็นความจำเป็นของชะตากรรม และเรียนรู้ในการยอมรับ ถ้าตำแหน่งไม่ดี จะเป็นผลทำให้การสร้างตนไร้ประโยชน์และไม่พอใจในชะตากรรม

มฤตยู เจ้าชะตา ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มาจากวงการธรรมดา และที่มี ทัศนคติในลักษณะปฏิบัติหรือลักษณะแบบต้นฉบับ  เจ้าชะตาเน้นเข้าสู่ความสัมพันธ์นี้ ตามทางของตนเอง

เนปจูน ความสัมพันธ์กับ(เธอ) อาจได้รับการปฏิเสธหรือจบลงด้วยความผิดหวัง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่สอดคล้องต้องกัน

พลูโต ความสัมพันธ์ที่ปรารถนาอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความสัมพันธ์เหล่านี้ และโดยเฉพาะตามจุดยืนของตน

คิวปิโด ความสัมพันธ์ที่ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับสมาชิกของครอบครัว ที่เข้ามาจากการสมรส และยินดีจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ ยอมรับความสัมพันธ์กับชุชนทางทัศนคติ การเลือกความสัมพันธ์เหล่านี้ จะมีขั้นตอนสถานการณ์ศึกษาของทั้งสองฝ่าย และของทัศนคติร่วมกัน

ฮาเดส รู้สึกเห็นใจต่อคนยากจนและผู้ถูกกดขี่ หรือผู้นอกสังคมหรือแม้แต่อาชญากร โดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ที่ปรารถนาที่จะมีกับบุคคลดังกล่าว จะจบลงด้วยการรับรสที่ขมขื่น จะได้รับความเศร้าโศก เนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีความทุกข์ทรมาณ อาจเกี่ยวกับ การด้อยในการศึกษา ในทัศนคติ และหลักการความเห็น

เซอุส เสาะแสวงหาความสัมพันธ์กับบุคคล ที่คุ้นเคยกับการรักษาระเบียบวินัย ไมว่าในทางกาย เกี่ยวกับทัศนคติก็จะมองเห็นความจำเป็นที่จะยอมรับวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด

โครโนส พยายามหาความสัมพันธ์กับบุคคลชั้นนำ แต่อาจจะเป็นแต่เพียง(พวกอยากดัง) ก็ได้ทัศนคติและหลักธรรมเป็นเงื่อนไขในการผูกความสัมพันธ์ อาจแผ่กว้างออกไป

อะพอลลอน เนื่องจากความสัมพันธ์อาจเป็นที่รู้จักบุคคลมากหลาย ซึ่งอาจแผ่ไปถึงแดนไกล ทางด้านทัศนคติมีทางเลือกมากมาย สำหรับความสัมพันธ์ จุดยืนของคนมักแปรปรวน ไม่คงที่

แอคเมตอส ความสัมพันธ์กับเธอ มีแต่จะนำพันธนาการมาให้เจ้าชะตาเท่านั้นและจะขัดขวาง การพัฒนาเจ้าชะตาในด้านทัศนคติ ในทำนองเดียวกัน ก็จะประสบความยุ่งยากเนื่องมาจากจุดยืนที่แข็งทื่อ

วัลคานุส จะพยายามหาความสัมพันธ์ทางอำนาจ แล้วเจ้าชะตาก็หลวมตัวเข้าไปอยู่ใต้อิทธิพล  ของมันความสัมพันธ์อาจนำไปถึงแดนไกลได้ ทัศนคติจะมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องนี้ก็จะบรรลุถึงอำนาจได้แต่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ว่า (staatsraison )ได้ เกี่ยวกับจุดยืนของตน อาจใช้วิธีการใช้กำลังต่อ(เธอ) การข่มขู่

โพไซดอน เสาะแสวงหาบุคคลผู้มีหลักเกณฑ์แบบเดียวกัน เนื่องจากสะท้อนกับเรือน9 ดาวโพไซดอนในตำแหน่งนี้ จะแสดงกำลังได้มากทีเดียว แต่ต้องขอเน้นว่าดาวโพไซดอนในเยาว์วัยนั้นยัง ไม่มีสีสันจะไม่มากนัก เพราะปัญหานั้น จะพัฒนาก็เมื่อเข้าวัยสูงอายุ เกี่ยวกับทัศนคติเจ้าชะตาอาจจะได้อะไรเข้ามาอย่างมหาศาล แต่ไม่ใช่ทางวัตถุรูปธรรม จุดยืนที่กำหนดโดยปัญญาที่มีต่อ (เธอ)