เรือน 7 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 7 เรือนชะตาเมอริเดียน
ดาวในเรือนนี้สะท้อนกับเมอริเดียน ในเรือนที่ 6 เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นในส่วนที่เกียวกับการงาน
พุธ (ดูตำแหน่งว่า เป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา ถ้าเป็นดาวสนธยา ก็ให้คุณ) ความคิดมุ่งไปที่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ใกล้ชิดกับความคิดมาก แรงกระตุ้นในการคิดมาจากผู้อื่น เจ้าชะตามีความโน้มเอียง จะใช้ความคิดในการทำงานของตน โดยเป็นผู้รับคำสั่ง หรือรับแรงกระตุ้นในการคิดก็ต่อเมื่อ เอาความคิดนั้นมาปรุงแต่งได้โดย อิสระ ในภาคปฏิบัติ มันจะเกี่ยวกับงานทางด้านจิตปัญญาเป็นส่วนใหญ่
ศุกร์ (สำคัญ ดูตำแหน่งดาวว่า เป็นดาวอรุณ หรือดาวสนธยา)
จากเอกลักษณ์ที่เป็นมิตรและสภาพเจ้าชะตา ทุกคนรักชอบพอเจ้าชะตา มีโอกาสสมรสง่าย ความสุภาพและความเป็นมิตร ทำให้หางานได้ง่ายถ้าตำแหน่งดาวศุกร์ดี การงานก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี และสะอาด ความเป็นที่รักจากผู้อื่นก็เพิ่มขึ้นด้วย
อังคาร มีความพร้อมที่จะปฏิบัติทำให้เจ้าชะตามีผลในทางบวกต่อผู้อื่น เขาจะสอดแทรกความตั้งใจของเขาเข้าไป ซึ่งอาจทำให้เขาไม่เป็นที่ถูกใจแก่หุ้นส่วนเสมอไปนัก เขาก่อให้เกิดความสนใจจากความจริงที่ว่า เขาจะไม่เรียกร้องอะไรในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะทำ
พฤหัส จะเสาะแสวงหาความสุขจากผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง การกระทำต่อผู้อื่นจะสะท้อนกลับมายังเจ้าชะตา ทำให้เกิดเงื่อนไขที่ดีในการงาน
เสาร์ จากประสบการณ์ที่ขมขื่นกับผู้อื่นทำให้เจ้าชะตาไม่ไว้วางใจมักสงสัยผู้อื่นที่พบเห็นว่าเป็นศัตรูลับๆ ด้วยเหตุนี้เขาจึงปฏิบัติตน ไปในทางปฏิเสธและไม่เข้าใกล้จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในสัมพันธภาพกับผู้อื่น และในทางการงาน เขาจะไม่ยอมทำสิ่งใดให้เปล่าๆ ถ้าตำแหน่งดาวเสาร์ดี สัมพันธภาพกับผู้อื่นมีความแน่นอนและมั่นคงในด้านการงาน มีความเชื่อถือไว้ใจ
มฤตยู ความสัมพันธ์กับผู้อื่นมักจะก่อความตึงเครียดให้แก่เจ้าชะตา เจ้าชะตาเองก่อความตึงเครียด ในความหมายนี้แก่ผู้อื่นเช่นกัน อาจทำให้เกิดการหมางใจได้มากๆ และมีอิทธิพลต่อการงาน ทำให้ความเป็นอยู่ไม่ง่ายนัก
เนปจูน ผู้อื่นมองเห็นความไม่แน่นอนของเจ้าชะตา เจ้าชะตาไม่รู้ว่าจะติดต่อกับผู้ใด เนื่องจากความไม่กระจ่างดังกล่าว ทำให้เจ้าชะตาถูกหลอกลวงโดยง่ายๆ เพราะเจ้าชะตาแสดงจุดอ่อนโดยตนไม่รู้ ทำให้ความพยายามต่างๆ ในการงานล้มเหลว อาจถูกหลอกใช้ได้ง่าย
พลูโต จุดยืนและท่าทีต่อผู้อื่นจะพัฒนาต่อไปในชีวิตก็ต่อเมื่อ เจ้าชะตาได้รู้จักเอกลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาดังกล่าว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนงาน และการเปลี่ยนแปลงในการงานตามมา
คิวปิโด เป็นตำแหน่งที่เด่นสำหรับความต้องการที่จะสมรส หรือการสมรสก่อนเวลา มีคุณสำนึกในครอบครัวสูง และรวมทั้งความสำนึกในความสามัคคี ชุมชน เชื้อชาติ และประเทศชาติ โดยทั่วไป หมายถึงความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย ที่เจริญในตัวอินทรีย์หรือที่เป็นของอินทรีย์ จากจุดยืนอันนี้ เจ้าชะตาจะเรียกร้องให้ งานของเขามารวมอยู่ในกรอบอย่างมีความหมาย ถ้างานนั้นสร้างความพึงพอใจให้แก่เขา
ฮาเดส ตำแหน่งนี้เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาอย่างมาก ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นบ่อเกิดของความกังวล ความทุกข์ และความผิดหวัง ต้องตรวจดูว่าเจ้าชะตาเป็นผู้รับเคราะห์กรรม หรือเพียงแสดงความขยะแขยงต่อพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเป็นเหตุ อย่างไรก็ตามเขาจะมีภาพเป็นที่น่ารังเกียจ จึงจำไปสู่การที่ไม่มีผู้ใดจะได้เขาเป็นเพื่อนร่วมงาน
เซอุส ในฐานะเป็นดาวธาตุไฟ ดาวเซอุสในตำแหน่งนี้ กล่าวถึงเจ้าชะตาว่า เป็นคนซึ่งมีท่าทีชัดเจนและแน่นอน ซึ่งจะแสดงความตั้งใจของตนต่อผู้อื่นด้วย ด้วยเหตุนี้ เขาจะเป็นผู้กำหนดว่า ควรจะเริ่มจับงานอย่างไร ในกรณีที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น
โครโนส จะมีมีการสร้างอำนาจหน้าที่ต่อผู้อื่น ผู้อื่นอาจจะเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามในกรณีที่มีตัวอย่างที่ดีให้แก่เจ้าชะตา เจ้าชะตาก็เรียนได้รวดเร็วในการแสดงอำนาจหน้าที่และพฤติกรรมที่ดีงามต่อผู้อื่น เขาจะได้รับการยอมรับให้เป็นหัวหน้า เพราะเขาก็ได้เรียนรู้ และนำมาใช้ปฎิบัติในการควบคุมและนำทางได้อย่างถูกต้อง
อะพอลลอน เป็นตำแหน่งสำหรับการสู่คุณค่าเจ้าชะตามีความสัมพันธ์กับคนมากหลาย และก็ปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับตน จึงมีโอกาสมากมายสำหรับการงานของเขา เขามีความสามารถหลายทาง แต่ชอบกิจกรรมที่สงบเงียบมากกว่าอย่างอื่น เพราะเขาจะสามารถจัดการกับโอกาส อันมากมายของเขานั้นให้สำเร็จได้ก็โดยความรวยเท่านั้น
แอดเมตอส ในภาพดาวนี้ ช่องทางโอกาสที่จะมีต่อผู้อื่นมีน้อย เจ้าชะตามความหนักใจ หรือปรากฏเช่นนั้น เจ้าชะตาเองไม่ปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับคนหมู่มาก หรือกับทุกคน ช่องทางในการงานจะมีจำกัด หรือขอบเขตของงานที่ตนทำอยู่จะจำกัด
วัลคานุส ในภาพดาวนี้ การแสวงอำนาจ หรือการใช้อำนาจจะกระทบถึงผู้อื่น เจ้าชะตาต้องการจะใช้อำนาจ หรือเพิ่มอำนาจให้แรงขึ้นกว่าผู้อื่น จะพยายามอย่างไม่ท้อถอย
โพไซดอน จะเสาะแสวงหาการสร้างปัญญา หรือทำปัญญาให้สมบูรณ์ในผู้อื่น จะเข้าไปร่วมมือในกิจกรรมทางปัญญา
หมายเหตุสรุป เรือนที่ 6 และ 7 ของเรือนชะตาเมอริเดียน เป็นเรือนของกรรมที่สร้างใหม่ในชีวิตนี้ ถ้าจะพิจารณาภาพรวมของดวงชะตา ต้องพิจารณาถึงกรรมเก่าเสียก่อน เพราะเรือนชะตาที่เป็นเรือนของกรรมใหม่ และจะต้องติดต่อกัน
ดาวธาตุไฟ จะนำธาตุแท้ของเจ้าชะตาให้ปรากฏตัวต่อผู้อื่น
ดาวธาตุดิน เสาร์และแอคเมตอส จะบอกให้เจ้าชะตายับยั้งชะลอตนเอง พุธและพลูโตบอกให้ปรับตัว
ดาวธาตุลม โน้มเอียงไปในการสร้างดุลยภาพ และความสัมพันธ์อันสอดคล้อง
ดาวธาตุน้ำ ก็มีดาวโพไซดอน และโครโนส ในเรือนนี้ที่ให้คุณ ส่วนดาวเนปจูนและฮาเดส อาจทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ร้ายมากได้