เรือนที่ 8 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 8 เรือนชะตาลัคนา
สะท้อนตัวเอง ดังนั้นจึงให้ผลแรงเป็นพิเศษแบบเดียวกับเรือนที่ 2 เกี่ยวกับการลดตำแหน่ง เนื่องมาจากความเจ็บป่วย การตกลงมา ความตาย หรือการลาออก
พุธ การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ หรือ ธุรกิจ มีผลซึมเศร้าต่อผู้อื่น การสนทนากับผู้อื่นมีอุปสรรค เจ้าชะตาอาจจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ในงานฝังศพ การสนทนาถึงเจ้าชะตาหลังจากที่เจ้าชะตาตายไปแล้ว คำไว้อาลัย
ศุกร์ การเรียกร้องที่ผู้อื่นมีต่อเจ้าชะตา เป็นภาระที่หนักแก่เจ้าชะตา ทำให้เจ้าชะตาประสบความไม่รื่นรมย์ อาจจะเกี่ยวกับสถานที่ปลอบจิต การแสดงความเป็นอกเห็นใจที่เมตตากรุณา การระลึกถึงที่เป็นมิตร หลังจากมรณกรรม หรือมรดกที่ทิ้งไว้ให้ ก็อยู่ในภาพดาวนี้เช่นกัน
อังคาร ความโศกเศร้าเนื่องมาจากกระทำของผู้อื่น ซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อาจเป็นมรณกรรมที่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรรม แต่อาจเป็นอุบัติเหตุ หรือการตายหลังจากผ่าตัด ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
พฤหัส ถ้าความตายและโชค หล่นมาพร้อมกัน ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือในภาวะบังคับจากมรดก หรือการตายฉับพลันและสงบ
เสาร์ มรณกรรมทำให้ซึมเศร้าและหม่นหมอง เจ้าชะตาอยู่ในภาวะโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง ในโค้งสุริยยาตร์เสาร์แบบนี้ให้ผลแรงมาก
มฤตยู กรณีเศร้าโศกจะเป็นสาเหตุ ให้ได้พบกันโดยฉับพลัน ความเศร้าโศกโดยโดยไม่คาดฝันเนื่องมาจากมรณกรรม ถูกคุกคามให้ต้องประสบภาวะอันตราย การตายอย่างรวดเร็ว
เนปจูน ความสับสนและผิดหวังที่น่าสลด เนื่องจากผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น หรือเนื่องจากสัมพันธภาพทางสถานที่ การสลาย หรือการผ่านไปของสิ่งแวดล้อมที่ประสบ ความตายอาจเข้ามาในรูปของยาสลบ ยาพิษ หรือแก๊ส ฯลฯ
พลูโต ถ้าตำแหน่งดาวไม่ดี อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเศร้า ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานที่ หรือบุคคล ถ้าตำแหน่งดีอาจจะมีประโยชน์จากมรณกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงที่ตอนแรกคิดว่าน่าเศร้า กลายเป็นสิ่งที่ให้คุณในเวลาต่อมา
คิวปิโด สัมพันธภาพที่หม่นหมองที่บ้านพ่อแม่ ที่บ้านเรือนในที่อยู่อาศัย ถ้ามีสัมพันธภาพดังกล่าวที่บ้านพ่อแม่ ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ออกจากบ้านไปโดยเร็ว ไปยังบ้านของตนเอง หรือสมรสเร็ว ภายใต้ภาพดาวนี้อาจหมายถึงการเป็นหม้าย สัมพันธภาพทางด้านที่อยู่อาศัยมักจะหม่นหมอง อาจมีมรณกรรมในบ้าน
ฮาเดส ความขยะแขยงที่น่าเศร้าและหม่นหมอง อย่างหนักที่เนื่องมาจากผู้อื่น สิ่งแวดล้อมที่น่าเกลียดน่าขยะแขยง ลักษณะมรณกรรมแบบเลวร้าย อาจเกิดหลังการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือภายใต้ความยากจนหรือความซึมเศร้า
เซอุส ผู้อื่นสร้างความหม่นหมองจากการเรียกร้อง การเป็นผู้นำ การต่อต้านจากเจ้าชะตา ทำให้เกิดความขยะแขยงขึ้นมาใหม่ ในความหมายที่ดี หมายถึงเจ้าชะตา พร้อมที่จะกระทำร่วมกับผู้อื่น ในบั้นปลายชีวิต แต่เจ้าชะตาจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผล ผู้อื่นอาจเป็นฝ่ายผิดในมรณกรรมของเจ้าชะตา ผู้อื่นอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าชะตาไปสู่ความตาย
โครโนส อิทธิพลที่น่าเศร้าของผู้ปกครองหรือหัวหน้า สัมพันธภาพไม่ค่อยดีนัก เจ้าชะตาปรารถนาจะหลีกหนีไปจากสัมพันธภาพที่ไม่เป็นอิสระ จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อดาวโครโนส โคจรออกจากเรือนมรณะนี้โดยโค้งสุริยยาตร์ หรือจากภาพดาวพระเคราะห์สนธิอื่น
อะพอลลอน โดยหลักอาจกล่า ณ.ที่นี้เป็นลูกค้า ผู้ซึ่งสร้างความขุ่นหมอง มีการเรียกร้องอย่างมากต่อเจ้าชะตา ให้ใช้กำลังงานของเขา ซึ่งเกินกำลังของเจ้าชะตา เจ้าชะตาทนรำคาญกับบุคคลและสิ่งของหมู่มาก ความตายอาจเป็นอย่างสงบ แต่ก็อาจจะเกิดร่วมกับผู้อื่นมากหลาย ถ้ามีภาพดาวแสดงเช่นนั้น
แอดเมตอส ถูกสิ่งแวดล้อมบีบคั้นในลักษณะหม่นหมอง เจ้าชะตาเข้าตาจน รู้สึกถูกบีบอย่างหนัก ลูกน้องอาจนำความหม่นหมองมาให้ เจ้าชะตารู้สึกเสมือนถูกมัด
วัลคานุส อำนาจซึ่งผู้อื่นแสดงต่อเจ้าชะตา จะทำให้เจ้าชะตาเสียหาย เจ้าชะตารู้สึกถูกไล่ล่า ถูกสะกดรอย และไม่มีทางป้องกันตน เจ้าชะตาอยู่ในภาวะอันตรายอย่างใหญ่หลวง และอาจถึงแก่ความตายอย่างรุนแรง แต่ในการที่จะตัดสินเช่นนี้ ต้องตรวจดูเรือนมรณะอื่นๆ และภาพดาวพระเคราะห์สนธิด้วย
โพไซดอน ในตำแหน่งโพไซดอนเช่นนี้ ด้านอุดมการณ์เจ้าชะตาจะถูกปฏิเสธ หรือมีอุปสรรคแต่อาจเป็นได้ว่า เจ้าชะตาได้พบปะกับผู้มีปัญญาระดับเดียวกัน เพื่อศึกษาความรู้เรื่องโลกหน้า และเพื่อได้รู้ลึกซึ้ง ถ้าผู้ใดถูกปฏิเสธจากสาธารณะชนในเรื่องใดก็ตาม ก็จะถูกบังคับให้หาบุคคลที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันมารวมเป็นกลุ่มเล็กๆ
โดยสรุป
โดยหลักควรตระหนักว่า เรือนมรณะเป็นตำแหน่งที่ไม่พึงปรารถนา ดาวธาตุลม อาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่จะไม่แสดงอิทธิพลให้กว้างขวาง ได้ในด้านให้คุณ
ดาวธาตุไฟ ทำให้อันตรายขยายตัว
ดาวธาตุดิน พุธและพลูโต พอจะให้ได้ แต่ เสาร์ และแอดเมตอส จะนำสิ่งที่ไม่ดีมาให้
ดาวธาตุน้ำ โพไซดอน ให้ผลดีที่สุด