เรือนที่ 8 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 8 เรือนชะตาราหู

เนื่องจากเรือนที่สะท้อนตัวเอง จึงมีกำลังมากนอกจากความหมายอื่นๆแล้ว ในที่นี้ หมายถึง ผู้เสียสละต่อส่วนรวม

พุธ ความสัมพันธ์ที่จะต้องเสียสละ และซึ่งก็จะท่องไว้ในความทรงจำมีความโศกเศร้าอยู่ในนั้นด้วย

ศุกร์ ความทรงจำที่ชื่นชอบต่อความสัมพันธ์อันรื่นรมย์ในอดีต ความรู้สึกโศกเศร้าก็มีบทบาทร่วมอยู่ด้วย ในที่นี้อาจเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆ ก็ได้ ถ้าดาวโครโนสและดาวเสาร์สัมพันธ์กับศุกร์ด้วยผู้อื่นจะเป็นผู้เสียสละ เพื่อจะหาของขวัญที่ใหญ่กว่ามาให้แก่เจ้าชะตา

อังคาร การกระทำที่รีบเร่งเกินไป จะทำให้เกิดการพลัดพราก ซึ่งจะทำให้เสียใจภายหลัง ความสัมพันธ์ทางเพศจะนำเรื่องเศร้ามาให้

พฤหัส ผู้เสียสละทางวัตถุรูปธรรม การจ่ายเงินให้แก่กรมสรรพากร หรือรับเงินคืนมา หรือการรับเงินนิดหน่อยของสาธารณชน เงินจะเข้ามาซึ่งก็จะออกไปอีก การไหลเวียนของเงินในธุรกิจของสาธารณชน

เสาร์ ภาษี อากร การจ่ายเงินที่เป็นคุณต่อสาธารณชน การสละให้ และการจ่ายสำหรับสิ่ง ที่ใช้เป็นประโยชน์ เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าบ้านหรือดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ซึ่งจะขัดขวาง เจ้าชะตาในการติดต่อบางอย่าง และในเวลาเดียวกันแยกเจ้าชะตาจากสิ่งอื่นๆ เงินที่หามาได้ยาก ซึ่งก็จะต้องสละไปอีก

มฤตยู มีรายได้ดีอย่างไม่คาดฝัน แต่ทว่าเพียงชั่วคราว เงินทองที่หามาได้ง่าย มีเรื่องจริงจัง หรือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน แต่แล้วก็จะหายไปอีก เทคนิคหรืออุตสาหกรรมอาจจะเข้ามามีบทบาท

เนปจูน สัมพันธ์กับความยุ่งเหยิงต่างๆ โลกหน้า ยาสลบ ความสับสนใจ เรื่องเหล่านี้จะนำความเศร้าโศกมาให้หรือได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดโรคประสาทกังวล เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า

พลูโต การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ จะไม่ก่อประโยชน์ การยกเลิกความสัมพันธ์ให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย และในทำนองเดียวกัน การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ก็ให้ ประโยชน์เล็กน้อยเช่นกัน ขอให้สังเกตว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ระยะที่พลูโตห่างจากดาวอาทิตย์เพียงใด ถ้าขณะเกิดดาวพลูโตอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดาวพลูโตก็จะโคจรเข้าในทางเดินของดาวเนปจูน และก็จะมีคุณสมบัติของดาวเนปจูน ถ้าอยู่ในระยะปานกลาง ก็จะเป็นตัวของตัวดาวพลูโตทั้งหมด แล้วก็จะโคจรตัดทางเดินของดาวคิวปิโด ซึ่งในที่นี้ ก็จะมีคุณสมบัติให้ผลเป็นคูณและสุดท้ายความห่างไกลจากดวง อาทิตย์ก็จะเข้าอยู่ในทางเดินของดาวฮาเดส

คิวปิโด เนื่องจากมีเวลาน้อย ชุมชนอยู่ในฐานะถูกบีบบังคับ ซึ่งเจ้าชะตาจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนเหล่านั้น เนื่องจากถูกบีบมีผลให้ต้องเข้าร่วมกับชุมชน มีการสูญเสียทรัพย์สมบัติของครอบครัวมรดกของครอบครัว

ฮาเดส ความสัมพันธ์น่าชังอย่างมาก หรือที่ไม่พึงปรารถนาอย่างมาก ความสัมพันธ์ที่มีความชั่วร้ายไหลหลั่งมา ในกรณีเจ้าชะตาหญิง อาจจะเป็นหม้ายเมื่ออายุน้อย หรือการขัดขวางไม่ให้ได้สมรส

เซอุส ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใช้กำลังต่อสู้ในการรับใช้สาธารณชน จะนำเรื่องเศร้ามาให้ความพยายามร่วมกันต่อจุดหมายบางประการ จะประสบความล้มเหลว

โครโนส ความสัมพันธ์กับบุคคลชั้นสูง ผู้มีอาชีพอิสระหรือรัฐ จะนำความไม่พึงใจ เรื่องเศร้า หรือความเสียหายมาให้

อะพอลลอน การสูญเสียทุน เนื่องจากการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อสังคม ในความสัมพันธ์ทางวิชาการ จะถูกปฏิเสธจำต้องยอมรับความเสียหายแบบเดียวกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

แอคเมตอส หนี้หรือภาระหน้าที่ ที่ถูกบังคับให้มี

วัลคานุส ความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับให้มีเพราะกฎหมาย หรือเหมาะการใช้กำลัง และจำนำเรื่องเศร้ามาให้อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากความสัมพันธ์เหล่านั้น

โพไซดอน ความสัมพันธ์ทางปัญญาจะนำไปสู่การรับรองยอมรับอำนาจ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ชะตากรรมเรียนรู้ในการยอมตามบ้าง