เรือน 8 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 8 เรือนชะตาเมอริเดียน
ถ้าดาวอยู่ในเรือนที่ 8 ของเรือนเมอริเดียน เมอริเดียนก็อยู่ในเรือนที่ 5 ของดาวมันเชื่อมความหมายของเรือนที่ 8 มรณะและโลกหน้า กับเรือนที่ 5 ความรัก ความสัมพันธ์กับเด็ก วิธีการปฏิบัติและศีลธรรม
พุธ ความคิดและการสนทนา เกี่ยวกับความตายและโลกหน้า การพิจารณาถึงเรื่องชีวิตและความตาย เกี่ยวกับศีลธรรมและคุณค่าของการปฏิบัติ ต่อเนื่องไปถึงเรือนที่ 5 ความคิดก็โยงใยไปถึงปัญหาของความรัก และเป็นธุระไปถึงบุตรของตนเอง หรือเกี่ยวกับปัญหาการอบรม เจ้าชะตาจะมีความสามารถในการกล่าวคำสุนทรพจน์ในงานศพ หรือถูกความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมให้ตัวกระทำ จะประสบมรณกรรมโดยมีสติสมบูรณ์
ศุกร์ ความรักจะนำไปสู่ความโศกเศร้าและความทุกข์ ดาวศุกร์ของเรือนชะตาเมอริเดียนจะบอกถึงความรู้สึกของเจ้าชะตาว่าจะไปในทางใด ตำแหน่งนี้ จะหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้เมตตาและสงสารคน จึงพร้อมที่จะแบ่งความทุกข์จากผู้อื่นมาหรือจะช่วยปลอบโยน หมายถึงความรักที่เกี่ยวกับด้านโลกหน้า และอนันตกาล อาจเป็นมรณกรรมที่นิ่มนวล
อังคาร ภาพดาวนี้บอกง่ายๆว่า “ฉันจะจัดการกับความทุกข์ของฉันเอง” เนื่องจากดาวอังคาร หมายถึงการเร่งรีบเกินไป ดังนั้นความทุกข์อาจเกิดจากกระทำที่ใจ เร่งด่วนได้ เจ้าชะตาสร้างทางชีวิตให้กับตนเอง และความเสียใจ ความเสียใจมักมาถึงเมื่อสายเกินแก้เป็นส่วนใหญ่ มักประสบมรณะกรรมที่รุนแรง
พฤหัส จะได้ลาภลอยเป็นเงินทองโดยไม่ต้องออกแรง อาจจะเป็นมรดกมรณกรรม จะทำให้เจ้าชะตามีโชค ถ้าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งดี การปฏิบัติก็จะเป็นไปทางสุจริต แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดี ก็หมายถึง การผิดศีลธรรมหรือการทุจริต เจ้าชะตาจะประสบมรณกรรมอย่างสบาย หรือไม่คาดคิด
เสาร์ มรณกรรมนำไปสู่ความทุกข์ และอุปสรรค ประสบความหม่นหมองอย่างมาก จากความขยะแขยงอย่างอื่น ความทุกข์ก็ทอดยาวเนิ่นนาน โยงไปถึงความรักของตน บุตรของการกระทำของตน ความล้มเหลวผิดพลาด กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้ มรณกรรมจะมาอย่างช้าๆ หรือหลังจากการป่วยเรื้อรัง
มฤตยู เจ้าชะตาประสบกับความประหลาดใจ ที่ไม่รื่นรมย์ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับความตายเสมอไป สาเหตุของความทุกข์ มักจะเป็นเรื่อง เรือนที่ 5 เป็นส่วนใหญ่ ประสบมาณกรรมอย่างไม่คาดคิด
เนปจูน ภาพดาวนี้ จะบอกถึงลวงสังหรณ์เกี่ยวกับเรื่องโศกเศร้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตาย อาจเป็นคนที่สามารถเห็นผีปีศาจได้ จิตวิญญาณไวต่อการรับคลื่นที่มาโลกอื่น ที่เรียกว่า มีคุณสมบัติเป็นร่างทรง ประสบมรณกรรมในภาวะที่เห็นล่วงหน้า หรือภาวะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่น
พลูโต การพัฒนาของเจ้าชะตา จะดำเนินในทางที่ไม่พึงปรารถนา เป็นการพัฒนาในทางทรุดถอย ถ้าดาวพลูโตอยู่ในตำแหน่งที่ดี จะได้รับบทเรียนในชะตาชีวิต จากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลด ความสูญเสีย จะบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวทั้งสิ้น ความตายเป็นแค่เพียงฉากผ่าน
คิวปิโด เจ้าชะตาจะเห็นและประสบสิ่งไม่ดีมากมายในครอบครัว หรือเนื่องมากจากครอบครัวสมาชิกในครอบครัว จะเป็นบ่อเกิดของความวิตกกังวล หรือของความไม่รื่นรมย์ทั้งหลาย จะกลัวการสมรส ซึ่งจะทำให้เนิ่นนานออกไป การสมรสอาจจะต้องแตกแยกเนื่องมาจากการมรณะกรรมก่อนเวลาอันควร หรือจากการหย่าร้าง อาจหมายถึงการตายของบุตรก็ได้
ฮาเดส เรือนี้กับฮาเดส ไม่มีสิ่งที่พึงปรารถนาอันใดเลย มันนำมาซึ่งความทุกข์ ความทรมานและวิตกกังวล อาจนำมาจากเรื่องของเรือนที่ 5 เพียงแต่ดาวฮาเดสอยู่ในเรือนมรณะนี้ก็พอแล้ว มรณกรรมอาจจะมาถึงหลังจากความเจ็บป่วยเรื้อรังยาวนาน
เซอุส สูตร เมอริเดียน + เซอุส หมายความว่า “ฉันทำสำเร็จ” ถ้าดาวเซอุสอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องอ่านว่า “ฉันจัดการกับความหม่นหมองหรือความทุกข์ได้สำเร็จ” หรือ “ ความสำเร็จของฉันเกิดภายใต้ภาวะแวดล้อมที่หม่นหมอง” ในด้านของเจ้าชะตาเอง อาจมีความตั้งใจที่ดีที่สุด แต่ก็ยังต้องประสบความไม่รื่นรมย์ หรือไม่อาจจะชื่นชมกับผลแห่งความสำเร็จนั้นๆ หรือ เจ้าชะตาถูกจำกัดในความสำเร็จของตน อาจมีการบังคับกดดันในการประสบมรณกรรม
โครโนส อำนาจหน้าที่ของเจ้าชะตา จะเป็นบ่อเกิดของความหม่นหมอง เจ้าชะตาจะแสดงอำนาจหน้าที่มาโดยยากหรือไม่ได้เลย ไม่ประสบการยอมรับ หรือยอมรับเพียงเล็กน้อยความสามารถอาจจะมีน้อยหรือคนไม่เห็นหรือมองไม่เห็นอาจจะมีข้อยกเว้นในที่นี้คือ มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องราวเกี่ยวกับ ความตาย โลกหน้า หรือศาสตร์ลึกลับ การปองร้ายหรือแผนการลับที่ชั่วร้ายของรัฐ หรือการสูญเสียเงินเนื่องจากรัฐ
อะพอลลอน การขยาย หรือความสำเร็จจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากดาวอะพอลลอนเป็นดาวแห่งโชค ก็จะรับได้โดยไม่หนักใจอะไรนัก สำหรับเรื่องทางด้าน วิชาการดาวอะพอลลอนในตำแหน่งนี้ จะนำไปสู่ความรู้วิชาการด้านไสยศาสตร์ลึกลับ เจ้าชะตาอยากจะรู้ถึง ความหมายของชีวิตและความตาย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะประสบความสำเร็จได้ประสบมรณกรรมอย่างสงบ
แอดเมตอส จากภาพดาวนี้ เจ้าชะตาจะต้องแบกภาระที่หนักยิ่งติดตัวไปทุกหนทุกแห่งจะทำให้ เจ้าชะตาอารมณ์หม่นหมอง และมองโลกในแง่ร้าย เจ้าชะตาจะซึมเศร้าและโศกเศร้ามาก ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความตายจะเป็น ภาระหนักสำหรับเจ้าชะตา แม้แต่มรณกรรมก็มองอย่างน่าโศกเศร้า
วัลคานุส ที่ตำแหน่งนี้ อำนาจของเจ้าชะตาจะถูกทำลาย และจะพยายามเอาคืนมาจึงทำให้เจ้าชะตาอยู่ในอันตราย โดยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การแสดงอำนาจนำไปสู่ความตาย หรืออยู่ในอันตรายแก่ชีวิต อาจประสบกรรมรุนแรง
โพไซดอน โดยทั่วไปเรือนนี้ไม่ให้คุณแก่ดาวโพไซดอน มีข้อยกเว้นถ้าเจ้าชะตาสนใจทางศาสตร์ลึกลับและเกี่ยวกับโลกหน้า ในความตายเจ้าชะตาจะพบณาณทัศนะที่มุ่งหวัง
หมายเหตุสรุป
ดาวธาตุไฟ ในตำแหน่งนี้ เป็นที่ไม่พึงปรารถนา เพราะจะช่วยส่งผลให้เจ้าชะตาประสบมรณกรรมก่อนเวลาอันควร หรือที่รุนแรง
ดาวธาตุดิน ยกเว้นดาวพุธ จะทำให้ความหม่นหมองเพิ่มขึ้น
ดาวธาตุลม ช่วยอารมณ์เศร้าให้ดีขึ้นแต่ก็ต้องทนทุกข์เป็นบางส่วน ในสิ่งแวดล้อมที่แม้แต่ได้รับของดีๆ ก็อาจจะเสียหายได้
ดาวธาตุน้ำ ณ ที่นี้ก็ไม่พึงปรารถนาเช่นกัน