เรือนที่ 9 เรือนชะตาลัคนา

เรือนที่ 9 เรือนชะตาลัคนา

สะท้อนกับเรือนที่ 7 เกี่ยวกับทัศนคติ และสัมพันธภาพกับผู้อื่น
พุธ ในการสนทนาทางอาชีพ เจ้าชะตาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน เจ้าชะตาต้องการอธิบายความถูกต้องของจุดยืนของเขา แก่ผู้อื่นให้เขาเชื่อ จุดยืนนี้อาจเป็นเรื่องราวในทางปฏิบัติประจำวัน ทางการเมือง ทางศาสนา ปรัชญา หรืออุดมการณ์ ความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชะตา ทำให้เจ้าชะตาฟังจุดยืนอื่นๆ ด้วย อาจนำไปสู่สัมพันธภาพกับ “เธอ” เจ้าชะตาพร้อมที่จะขยายขอบฟ้าของตนเอง อาจเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่
ศุกร์ เจ้าชะตาแสดงจุดยืนของตนด้วยความช่ำชอง และเมตตากรุณา จึงทำให้คนเชื่อได้มากกว่า การใช้ตรรกะ หรือแสดงพยานหลักฐาน ด้วยเหตุนี้เจ้าชะตาจึงเป็นบุคคลที่น่ารัก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอก
อังคาร เจ้าชะตาแสดงจุดยืน ด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่ยอมใคร ดาวอังคารมีคุณสมบัติไม่อดทน และแรงดันย่อมก่อแรงต้าน จึงอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้กับผู้อื่น ผลก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่ การต่อสู้จะเป็นรูปแบบไหน ก็ต้องดูภาพดาวพระเคราะห์สนธิ ที่ดาวอังคารมีส่วนร่วม
พฤหัส แสดงจุดยืนด้วยเกียรติยศ เจ้าชะตาเข้ากับผู้อื่นได้ดี ทัศนคติทางอุดมการณ์ให้ผลดึงดูด และสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อม อาจหมายถึงตำแหน่งทางด้านปัญญา หรือสิ่งคล้ายคลึง เช่นผู้พิพากษา การเปลี่ยนสถานที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย
เสาร์ ลัคนา + เสาร์ หมายถึงการพลัดพรากจากผู้อื่น หรือถูกปฏิเสธอาจเป็นเรื่องจุดยืนทางอุดมการณ์ อาจเป็นการปฏิเสธโดยเปิดเผย หรือเป็นได้ว่าเจ้าชะตาไม่พูด เก็บไว้ในใจหมด ผู้อื่นจึงเห็นเจ้าชะตาเป็นคนปกปิด จึงไม่มีการติดต่อกัน เจ้าชะตาอาจได้ชัยชนะในจุดยืน ด้วยประสบการณ์อันขมขื่น เจ้าชะตารวบรวมประสบการณ์ ณ.ที่แห่งหนึ่ง แล้วเอาไปใช้ ณ.อีกที่หนึ่ง
มฤตยู ในการปกป้องจุดยืน เจ้าชะตานำความตื่นเต้นให้แก่ผู้อื่น อุดมการณ์ของเจ้าชะตาก่อความตึงเครียดแก่ผู้อื่น เจ้าชะตาก็ได้รับทัศนคติใหม่ ความเห็นใหม่ ความรู้ใหม่อย่างไม่คาดฝัน ความเห็นในลักษณะปฏิวัติด้านอุดมการณ์ หรือทางการเมือง จะก่อให้เกิดดอกผล อาจจะตามมาภายหลังการเปลี่ยนสถานที่
เนปจูน ถ้าตำแหน่งดาวเนปจูนไม่ดี มักจะทำให้เจ้าชะตาออกนอกลู่นอกทาง พูดกับผู้อื่นอย่างไร้สาระ และไม่จริงจัง เจ้าชะตาจะถูกปฏิเสธ ถ้าตำแหน่งดี อาจมีลางสังหรณ์ ที่นอกเหนือธรรมชาติ เมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ในกรณีเช่นนี้เจ้าชะตาอาจถูกปฏิเสธ เนื่องมาจากความเข้าใจผิดของผู้อื่น ถ้าเจ้าชะตาประสงค์จะให้ผู้อื่นยอมรับ ความเห็นของตน ก็ต้องเปลี่ยนสถานที่
พลูโต เจ้าชะตาไม่มีจุดยืนพื้นฐานมาแต่ต้น จะต้องพัฒนาเสียก่อน ประสบการณ์ของเจ้าชะตา บอกเจ้าชะตาว่า ไม่มีอาจมีจุดยืนที่แน่นอนได้ เจ้าชะตาจึงต้องอยู่ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ ผลมีการเปลี่ยนสถานที่ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
คิวปิโด อุดมการณ์และค่านิยม จะสร้างขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับบ้านพ่อแม่ ที่อยู่อาศัย และกับบุคคลที่เข้ามา กับชุมชน สมาคม หรือบริษัท ศิลปะอาจมีบทบาท การย้ายบ้านอาจมีอิทธิพล
ฮาเดส ระวังในการพยากรณ์ เจ้าชะตาอาจจะต้องแสดงจุดยืน ในสิ่งแวดล้อม ในสภาพที่น่าขยะแขยง ตามหลักที่ว่าอยู่กับหมาป่า ก็ต้องหอน เหมือนหมาป่า เจ้าชะตาอาจมีอุดมการณ์ที่ทำให้ ผู้อื่นรังเกียจเจ้าชะตา ถ้าเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ ก็ต้องระวังในการพยากรณ์ให้มากขึ้น
เซอุส ประสบความสำเร็จในอุดมการณ์จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเป็นอุดมการณ์ที่เป็นหนึ่งและชัดเจน แต่ในความสำเร็จนี้มีการบังคับอยู่ด้วย การตัดสินใจของเจ้าชะตาเอง จะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน ต้องดูภาพดาวด้วย อาจจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่
โครโนส เป็นอุดมการณ์หรือทัศนคติ ที่รัฐต้องการ ซึ่งเจ้าชะตาได้รับมาจากโรงเรียน โบสถ์ หรือสถาบันวัฒนธรรม เจ้าชะตาต้องการจะก้าวไปข้างบน จากการแสดงความเห็นเหล่านี้ เจ้าชะตาจะเป็นตัวแทนจุดยืนจากรัฐแสดงต่อผู้อื่น “ถ้าฉันเกินขนมปังของผู้ใด ฉันก็ร้องเพลงของผู้นั้น” ถ้าก้าวสู่ตำแหน่งสูง เจ้าชะตาจะแทรกจุดยืนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การเปลี่ยนสถานที่อาจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง
อะพอลลอน อุดมการณ์ของบุคคลมากหลาย ผูกพันกับบุคคลหลายคน ในด้านอุดมกาณ์ร่วมกัน หรือแสดงจุดยืนของตนต่อคนหลายคน เป็นที่รู้จักแก่คนหลายคนเนื่องจากอุดมการณ์ อุดมการณ์หรือจุดยืนที่ได้วางรากฐานแล้ว ทางวิชาการ แสดงอุดมการณ์หรือค่านิยมร่วมกับชุมชนใหญ่ เช่นพรรคการเมือง หรือขัดแย้งกับชุมชนใหญ่
แอดเมตอส อาจหมายถึงความคับแคบของอุดมการณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ เจ้าชะตาไม่ได้รับแรงกระตุ้นซึ่งจะนำเขาต่อไปอีก เนื่องจากยังมีผู้อื่นอยู่ภายใต้เจ้าชะตา เจ้าชะตาจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ เนื่องจากก็ไม่ยินดีจะละทิ้งสถานที่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาสิ่งใหม่ แต่จะตรงกันข้าม ถ้าแอดเมตอส สัมพันธ์ถึงพลูโต หรือ โพไซดอน และสัมพันธ์ถึงจุดเจ้าชะตา ก็จะเกิดผลตรงกันข้ามได้
วัลคานุส ผู้อื่นแสดงอำนาจที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ เจ้าชะตาจะตกอยู่ใต้อำนาจ และอิทธิพลของผู้อื่น เจ้าชะตาประสบความยากลำบาก ที่จะแสดงจุดยืนของตน แต่เมื่อมีแรงกดดัน ก็มีแรงต้าน ดังนั้นเจ้าชะตาก็หาโอกาสตอบโต้ แรงกดเหล่านี้ในโอกาสที่เหมาะสม ถ้าเจ้าต้องการถอนตัวออกจากความกดดัน การเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นของง่ายที่สุด
โพไซดอน เป็นตำแหน่งของธาตุโพไซดอน ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับ “ปัญญา” แต่อาจหมายถึงภูมิปัญญาที่สูงจริงๆด้วย เจ้าชะตามีสัมพันธภาพกับ “เธอ” ซึ่งสนับสนุนการอบรมปัญญา เจ้าชะตาเพื่อที่รักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ พร้อมจะเดินทาง หรือเปลี่ยนสถานที่
โดยสรุป การพิจารณาดาวในเรือนที่ 9 นี้ ควรดูดังนี้ ในเยาว์วัย เจ้าชะตายังไม่มีจุดยืนของตนเอง นอกจากที่นึกคิดเอา ยังไม่มีอุดมการณ์เช่นกัน ดังนั้นภาพดาวทั้งหมด ในช่วงชีวิตเบื้องต้น จะหมายถึงอิทธิพลของการศึกษาอบรม เมื่ออายุสูงขึ้น จึงจะเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจจะตรวจดูว่าเจ้าชะตาเป็นผู้กระทำ หรือผู้ถูกกระทำ
ดาวธาตุไฟ จะวางตัวเจ้าชะตาภายใต้ความกดดัน ซึ่งเจ้าชะตาต้องการตอบแทนกลับ
ดาวธาตุดิน เสาร์ และแอดเมตอส เป็นตัวตีขอบเขตแก่เจ้าชะตา พุธ และพลูโต เปลี่ยนสัมพันธภาพ
ดาวธาตุลม เป็นตัวถ่วงดุลให้รื่นรมย์
ดาวธาตุน้ำ แบ่งปันเนปจูน และฮาเดส ซึ่งไม่รื่นรมย์ที่สุด ส่วนโครโนส และโพไซดอน เป็นตัวรื่นรมย์
มีตัวอย่างดวง ซึ่งมีอะพอลลอน ในเรือนลัคนาที่ 9 และในเวลาเดียวกัน ในเรือนที่ 8 ของเมอริเดียน เจ้าชะตาดวงนี้ต้องแสดงจุดยืน และอุดมการณ์ขัดแย้งกับกลุ่มหรือพรรคที่ปกครอง และขัดแย้งกับคนหมู่มากตลอดเวลา