เรือน 9 เรือนชะตาจันทร์

เรือน 9 เรือนชะตาจันทร์

สะท้อนกับเรือนที่4สำหรับผู้หญิงเกี่ยวกับจุดยืนที่หล่อนยึดถือในบ้าน และบรรยายกาศที่หล่อนต้องการจะให้แก่บ้าน สำหรับผู้ชาย เกี่ยวกับแรงดึงดูดซึ่งมีต่อบ้านและที่ภรรยามีต่อเขาสาธารณชนแสดงจุดยืนของชนชั้นและอาชีพ ถ้าในเรื่องการเมืองชั้นสูงก็เป็นเรื่องหัวข้อในการเจรจา

พุธ ก.หญิง หล่อนมีจุดยืนโดยใช้ลิ้น หล่อนชอบยึดคำขาดคำสุดท้ายเมื่อยังเยาว์ หล่อนเป็นผู้ชอบเรียนรู้ ซึ่งหล่อนจะใช้ได้ดีในการพูดของหล่อน แขกจะเข้ามาในบ้าน และเล่าเรื่องของเหตุการณ์โลกภายนอก แขกก็พบว่า แม่บ้านเป็นคู่สนทนาทีให้ความสนใจอย่างดี

ข.ชาย เขาอาจจะได้ภรรยา ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางปัญญา และการเมืองในเวลานั้น เขาเองก็เข้ามาเกี่ยวกับการอบรมจริยธรรม กับคนหนุ่มสาว ซึ่งเขาจะได้พบปะในที่ๆเหมาะสม หรือในบางกรณีเขาเหล่านั้น ได้มาเยี่ยมเยียนเขาที่บ้าน

ค.สาธารณ ชนชั้น และกลุ่มอาชีพ มาพบปะเพื่อศึกษาหารือ เจรจาในเรื่องผลประโยชน์และเรื่องป้องกันจุดยืน สถานที่ประชุมตรงกับหัวข้อเรื่อง อาจจะเป็นการประชุมของเยาวชน

ศุกร์  ก.หญิง หล่อนสนใจในเรื่องของปรัชญาชีวิต หรือศาสนา ซึ่งหล่อนก็ยอมรับจุดยืนของผู้อื่น หล่อนทนได้ต่อผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ผ่านทางความรู้สึกและความสำนึกของหล่อน ไม่ใช่ผ่านแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวา หล่อนปกป้องรักษาธรรมเนียมอันดีในบ้าน และรักษาจุดยืนของหล่อนโดยไม่ให้บัวช้ หล่อนจึงมีแขกซึ่งชอบมาอยู่เรื่อยๆ

ข.ชาย ภรรยาของเขา ยินดีพร้อมที่จะร่วมทัศนคติปรัชญาชีวิตกับเขา ในสาธารณชนเขาเองก็ดึงดูดไปสู่บุคคลซึ่งถือศาสนา หรือปรัชญาชีวิตร่วมกันอย่างเคร่ง มีจุดยืนทางทัศนคติชีวิตด้วยไมตรีจิต ลักษณะแบบนี้เป็นที่ประทับใจต่อผู้หญิงบางทีมารดาอาจจะ เป็นตัวอย่างสำหรับเขามาก่อน

ค.สาธารณชนชั้น และกลุ่มอาชีพที่ยืนหยัดต่อสู้เกี่ยวกับ จุดยืนทางปรัชญาชีวิตหรือทางอาชีพ และเพื่อการนี้ ก็ได้จัดการพบปะประชุมกันในสถานที่เหมาะสม

พฤหัส ก.หญิง หล่อนมีจุดยืน หรือปรัชญาชีวิตด้วยความสุข อดทน และอย่างไม่มีผู้ใดเทียบได้ แขกจะรู้สึกสบายในบ้านของหล่อน เพราะความอารีย์ด้วยความ เข้าอกเข้าใจอันดี

ข.ชาย เขามีวิธีในการแสดงจุดยืน หรือแสดงความคิดซึ่งทำให้เขามีความสัมพันธ์ อันดีกับผู้อื่นในสาธารณชน คนสำนึกในความอารีเข้าอกเข้าใจอันดี เขาจึงสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง โดยเฉพาะในขณะที่ประชุมกำลังอารมณ์ร้อน หรือเผชิญหน้าอย่างแข็งกร้าว

ค.สาธารณชน บุคคลหรือชนชั้นซึ่งรักษาจุดยืนได้โดยง่ายดาย เพราะมีความเชื่อในน้ำใสใจจริง และสิทธิอันชอบของสาธารณชนของจุดยืนของเขาเหล่านั้น

เสาร์ ก.หญิง หล่อนรู้สึกติดขัดในการรักษาจุดยืน มีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในบ้านที่อาศัย อาจจะเป็นเพราะไม่ได้รักษาเรื่องทางปรัชญาชีวิตไว้ได้ หรือเพราะตัวหล่อนเองไม่ค่อยจะอยู่บ้านหรือต้องไปทำธุระอื่นมากเกินไป

ทั้งหมดเป็นเหตุก่อให้เกิดความหนักอกหนักใจเมื่อชราอาจจะดีขึ้นเพราะดาวเสาร์ ถึงตอนนี้ก็ให้คุณเนื่องมาจากประสบการณ์ในชีวิตแล้ว

ข.ชาย เขารู้สึกว่าภรรยาเป็นภาระถ่วง เนื่องมาจากความไม่เข้าใจ ใจของหล่อนต่อปรัชญาชีวิต อาจจะเป็นเรื่องการแตกแยกของเรื่องนี้ก็ได้ การขัดแย้งในจุดยืนที่ ไม่อาจคืนดีกันได้มันจะรบกวนการอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน ในสาธารณชน เขาจะไม่เข้าร่วมในเรื่องด้านการศึกษา เพราะเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เมื่อชราอาจจะเปลี่ยนได้

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพที่ยากจะรักษาจุดยืน ในการติดต่อความคิดเห็นที่มีอยู่ทั่วไปในขณะนั้น อาจจะสมความมุ่งหมายได้บ้าง ก็ด้วยความอดทน และความ เหนียวแน่นเท่านั้น ในบางกรณีอาจจะมีการขัดขวางปิดกั้น สถานที่ที่พบปะประชุมกัน

มฤตยู ก.หญิง หล่อนประสบความตื่นเต้น ในการรักษาจุดยืน ไม่มีการอดทนในการถกเถียง ด้วยเหตุนั้น จึงเกิดการตึงเครียดขึ้นภายในบ้าน

ข.ชาย เขาชอบไปร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มก้าวหน้า และพร้อมที่จะเปลี่ยนปรัชญาชีวิตของเขาอย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือ หรือยอมรับความก้าวหน้า เขายินดีสละทัศนคติที่ล้าสมัย ที่บ้านเขา ก็ชอบสนทนาคุยกันถึงเรื่องเหล่านี้

ค. สาธารณชน บุคคล ชนชั้น หรืออาชีพ ที่สร้างของใหม่ๆในแบบปฏิวัติ หรือความก้าวหน้าแก่สาธารณชน จึงก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้น

เนปจูน ก.หญิง หล่อนยากที่จะรักษาจุดยืน  เพราะสับสนในความคิดเห็น จับต้นชนปลายไม่ถูก เนื่องจากผู้อื่นไม่ค่อยจะเข้าใจในตัวหล่อนเท่าไหร่ หล่อนจึงเนื่องจากผู้อื่นไม่ค่อยเข้าใจในตัวหล่อน หล่อนจึงรู้ตัวเป็นที่เข้าใจผิดจึงทำให้เสียการติดต่อที่บ้าน

ข.ชาย เขาจะมีภรรยาไม่เข้าใจในแนวคิดของเขา ที่เกี่ยวกับการอบรมศึกษาและปรัชญาชีวิต เขามีความไขว่เขวเข้าไปสู่ปรัชญาชีวิตของสาธารณชนซึ่งไม่อาจเป็นจริงได้ เขายกย่องบูชาแนวการอบรมศึกษาบางอย่างของอดีต

ดังนั้น ในบ้านจึงเข้ากันไม่ค่อยได้ เพราะไม่เข้าใจต่อกันและกัน โดยเฉพาะผู้หญิงในบ้านเขาชอบแต่งตัวด้วยวัตถุศิลปะแบบเก่าๆ ถ้าตำแหน่งดาวเนปจูนดี ก็อาจจะหมายถือ การเข้าใจทะลุทางด้านการเมืองและปรัชญาชีวิต

ค.สาธารณ บุคคล หรือชนชั้น ซึ่งต่อสู้อย่างไร้เหตุผล เพื่อการยอมรับ จะไม่มีผู้ใดเข้าใจจะได้รับการปฏิเสธ ถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยัน พื้นฐานที่รองรับไม่แน่นหนาไม่แน่นอน

พลูโต ก.หญิง หล่อนเปลี่ยนจุดยืนของหล่อนตามสถานะของสิ่งของ และเหตุการณ์เหตุผลอาจจะมาจากสัมพันธ์ที่มีอยู่รอบๆตัวหล่อนหรืออาจจะมาจาก คุณลักษณะของหล่อนเอง อย่างไรก็ตาม จะมีความไม่สงบสุขในชีวิตร่วมกัน ขาดความมั่นคง แน่นอน

ข.ชาย ทัศนคติและสัมพันธภาพ ทางการอบรมศึกษาในสาธารณชน จะเปลี่ยนแปลงและไม่มั่นคง จะมีการทดลองในเรื่องของการอบรมศึกษา ภรรยาของเขาอาจจะเปลี่ยนจุดยืน

ค. สาธารณชน อาชีพ หรือชนชั้น ที่ถูกบังคับให้ปรับตัวตลอกเวลา เป็นกรณีของประชากร ที่อยู่ตามชนบท หรือตามชายฝั่ง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ

คิวปิโด ก.หญิง จุดยืนของหล่อน จะเป็นแบบที่หล่อนอยู่ในฐานะภรรยา และมารดาหล่อนชอบที่จะเห็นสังคมในครอบครัว ที่มีปรัชญาชีวิตอันดีงาม ในบ้านของหล่อนจะมีบรรยากาศชนิดนี้

ข.ชาย เขาพร้อมที่จะเข้าร่วม ในงานด้านอบรมศึกษา ของสาธารณะด้วยใจรักเขายินดีรับภาระหน้าที่นั้น ภรรยาและบ้านของเขาให้กำลังใจการนี้

ค.สาธารณชน ชุมชน หมู่บ้าน หรือเมืองที่กระทำการมากสำหรับ การอบรมศึกษาและปรัชญาชีวิตจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับชุมชน

ฮาเดส ก.หญิง ผู้หญิงที่โดดเดี่ยวถูกทอดทิ้ง ซึ่งอาจจะเป็นคนหูหนวก  โง่เขลาเบาปัญญาในเรื่องปรัชญาหรือทางปัญญา หล่อนจะริเริ่มทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจากความว่างเปล่าภายใน และความโง่เขลา บ้านของหล่อนก็ไม่อาจจะทดแทนอะไรแก่หล่อนได้

ข.ชาย ความพยายามในการศึกษาของเขาจะประสบกับการปฏิเสธในสาธารณชนการจะพบคนที่โง่เขลาต่อสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้เขามองโลกในแง่ร้าย ซึ่งทำให้รู้สึกว่าชีวิต ไม่มีค่าเนื่องจากสะท้อนเรือนกับเรือนที่4 จึงหมายถึงคนจำพวกนั้นโดยตรงเขาอาจจะดูถูก เหยียดหยามเขาเหล่านั้น

ค.สาธารณชน หมู่ชนที่ไม่แยแสต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปัญญาขั้นสูง หรือปรัชญาชีวิต มีแต่สันดานดิบในคนเหล่านี้ ประเพณีและสิ่งแวดล้อม ก็มีลักษณะเดียวกัน

เซอุส ก.หญิง หล่อนมีจุดยืนที่ตัดสินใจแน่นอน และชัดเจนแล้ว ซึ่งหล่อนต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือภายในบ้าน เนื่องมาจากหล่อนมีความมุ่งมั่นแบบมีเป้าหมายหล่อนจึงอาจ คบหาสมาคมกับคนบางพวกเท่านั้น หล่อนมีจิตใจค่อนไปทางแบบทหาร

ข.ชาย ต่อสาธารณชนเขาชอบแสดงตัวเป็นผู้นำแบบทหาร หรือแบกกีฬามากที่สุดเพื่อฝึกผู้คนสู่จุดหมายบางประการ และอย่างเคร่งครัด การศึกษาสาธารณสำหรับ เขาจะต้องมีจุดหมายเท่านั้น ทั้งหมดเป็นส่วนมรดกที่รับมาจากด้านมารดา

ค.สาธารณชน ชนชั้น และอาชีพ ซึ่งมีสมาธิที่จัดองค์กร เพื่อเป้าหมายบางประการอย่าเคร่งครัด อาจจะเป็นเรื่องจุดยืน หรือปรัชญาชีวิตซึ่งเขาต้องการจะบังคับแก้ผู้อื่นจึงอาจคาดคะเนได้มาจากสิ่งแวดล้อมแบบไทย

โครโนส ก.หญิง ในเรื่องขนบธรรมเนียม และจิตปัญญาหล่อนมุ่งสู่เบื้องบนหล่อนอาจจะมีจุดยืนของหล่อนที่มีอำนาจสูงส่ง ซึ่งคนอื่นจะต้องน้อมหัวรับ หล่อนมีลักษณะเป็นผู้นำเนื่องจากมีจุดยืนที่เหนือกว่า ในบ้านซึ่งหล่อนเป็นตัวแกนกลางอยู่ก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้ว

ข.ชาย เขารับตำแหน่งระดับนำทางอุดมการณ์ในกลุ่มบริหาร มีคนฟังคนพูด และคำแนะนำที่ดีของเขา เขารักษาความสัมพันธ์กับผู้สูงส่งทางตำแหน่งและทางปัญญาภรรยาของเขาจัดหาสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นไว้ในบ้าน

ค.สาธารณชน บุคคลชนชั้นนำทางด้านลัทธินิกายคนชั้น สูงทางด้านจุดยืนในสาธารณชนประชากรที่มีวัฒนธรรมสูง

อะพอลลอน ก.หญิง เนื่องจากสัมพันธภาพกำหนดให้ ผู้หญิงนี้จะรับฟังจุดยืนและความเห็นของบุคคลหลายคนหล่อนเองก็มีความอดทนซึ่งทำให้หล่อนสร้างจุดยืนของหล่อนขึ้น เองได้ หล่อนครุ่นคิดในความจริงหลายสิ่งหลายอย่างภาระในบ้านก็มีอิทธิพลต่อการสัมผัส กับ สิ่งเหล่านี้

ข.ชาย เขาจะพบปะผู้คนที่กำเนิด และการศึกษาคล้ายคลึงกัน เป็นปรัชญาชีวิตของบุคคลหลายคน

ค. สาธารณชน กลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ถูกถอนรากทางความคิดเห็น ถูกจูงจมูกไปตามสื่อมวลชนโดยไม่สามารถสร้างภาพความจริงใจให้ตนเอง  เป็นไปตามนั้นอย่างผิวเผินด้วย

แอคเมตอส ก.หญิง สิ่งที่เป็นไปได้อาจมีดังนี้ หล่อนอาจถูกขัดขวาง เนื่องจากการงานพาหล่อนไปในบ้าน ที่จะรักษาจุดยืน หรือจุดยืนของหล่อนถูกจำกัด อาจเนื่องมาจากมีความหยิ่งในสถานที่ หล่อนจึงเชื่อว่า หล่อนรู้อะไรดีทั้งหมดจนไม่ต้องไปคำนึงถึงจุดยืนและความเห็นของผู้อื่น ที่อยู่อาศัยอาจจะต้องคับแคบหรืออยู่ในที่โดดเดี่ยวจนไม่มีแรงกระตุ้นอะไรมากระทบหล่อน หรือจะมีสิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้

ข.ชาย บ้านที่อยู่ของเขา อาจจะเป็นอาศรม ซึ่งเขาจะได้พัฒนาปรัชญาชีวิต ณ ที่นี้ อาจจะมีอะไรบางอย่างค่อยๆ รุกขึ้นมา เขาไม่ชอบออกพบสาธารณชน แต่ถ้ามีก็เป็นกลุ่มเล็กๆที่มีสิ่งที่ชวนฟังน่าสนใจ การประชุมใหญ่ๆ ในห้องใหญ่จะไม่เกิดขึ้น

ค.สาธารณชนกลุ่มบุคคลที่พลปะในกลุ่มเล็กๆ เพื่อรักษาปรัชญาชีวิตของตนจะหาพื้นที่ๆพอเพียง สำหรับชุมชนเล็กๆพอดีๆ

วัลคานุส ก.หญิงในการแสดงออกของจุดยืน หล่อนจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจ ซึ่งหล่อนมีและใช้เป็นด้วย หล่อนอาจจะมีจิตสำนึกที่สูงเกิน หล่อนมีความรู้สึกเห็นชอบด้วยอำนาจของรัฐ เมื่อมองทางด้านนี้ สิ่งรอบๆตัวหล่อนก็ไม่ค่อยจะเป็นที่ปรารถนานัก

ข.ชาย จะสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอำนาจ ในด้านวัฒนธรรม หรือการออกกฎหมายอาจจะหมายถึงบุคคลในกระทรวงวัฒนธรรม เขาอาจจะเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้น

ค. สาธารณชน บุคคลที่มีอำนาจในการผลักด้านอุดมการณ์ของตนโดยอิทธิพลทางเรือน4กระทบโดยตรงเลย

โพไซดอน ก.หญิง เนื่องจาก ดาวโพไวดอน ให้อิทธิพลในเรือนนี้ หล่อนจะรักษาจุดยืนตามแรงดลใจของหล่อนไปได้เอง โดยเฉพาะเมื่อหล่อนจะเป็นต้องแสดงจุดยืนของหล่อนหล่อนมีทัศนคติทางบวกต่อปัญญาชน บ้านที่อยู่อาศัยก็เอื้ออำนวยต่อหล่อนที่เกี่ยวกับการติดต่อกับผู้คนที่อยู่รอบๆหล่อน

ข.ชาย เมื่อเขาพบปะกับผู้คนในสิ่งแวดล้อมเขาจะมีไพ่ที่เหนือกว่าทางด้านปัญญา เขามีโชคดีมากที่สามารถอยู่ร่วมกัน หรืออยู่ใกล้กับบ้าน และสิ่งแวดล้อมเช่นนี้

ค.สาธารณชน สาธารณชน บุคคล อาชีพ ชนชั้นทางวัฒนธรรม อาจจะเกี่ยวกับบุคคลทางศาสนา