เรือนที่ 9 เรือนชะตาราหู

เรือนที่ 9 เรือนชะตาราหู

สะท้อนกับเรือนที่7เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ(เธอ) เนื่องมาจากการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวเงื่อนไข การสะท้อนของเรือนที่1และ3 แสดงถึงความสัมพันธ์ของเจ้าชะตา กับสมาชิกวงญาติ ส่วนการสะท้อนของเรือนที่7และ9 ก็ผูกสัมพันธ์เจ้าชะตากับฝ่ายญาติของฝ่ายคู่สมรส และสำหรับการสะท้อนของคู่เกิดในทางอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม และความคิดทางปฏิบัติ แล้วคู่หลังก็ต่อสิ่งที่อยู่ไกลกับการศึกษา นั่นถือเป็นค่านิยมของจุดยืน

พุธ ความคิดมุ่งไปยังถิ่นไกลต่อการเป็นสื่อกลางและการถ่ายทอด ค่านิยมทางวัฒนธรรม และทางปัญญา ด้วยเหตุนั้นจึงก่อความสัมพันธ์ไปยัง(เธอ) อาจเกี่ยวกับความคิดเห็นเริ่มแรกของสมัยนั้นๆอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิด หรือความเห็นกับญาติฝ่ายคู่สมรส ซึ่งเกี่ยวกับค่านิยมของจุดยืน

ศุกร์ ความใจกว้างและสอดคล้องทางทัศนคติ นำไปสู่บรรยากาศที่เป็นมิตรในการคบหาสมาคมกับญาติฝ่ายคู่สมรสความสัมพันธ์ทางความรักไปสู่ถิ่นไกล หรือเกิดจากทัศนคติ ที่เหมือนกัน จุดยืนของความสัมพันธ์ทางความรัก

อังคาร การเป็นสื่อกลางและการถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรมในคณะผู้ทำงานหรือโดยความสัมพันธ์กับถิ่นไกล โดยกิจกรรมทางการประพันธ์ หรือการหนังสือพิมพ์ ถ้าเป้าหมายทางด้านการอบรม ซึ่งทำให้เจ้าชะตาแสดงท่าทีต่อสู้ มีการขัดแย้งทางความคิด และแตกกับญาติฝ่ายคู่สมรส

พฤหัส ความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งมาจากถิ่นไกลหรือนำไปสู่ถิ่นไกล อาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางการเงินกับญาติฝ่ายคู่สมรสก็ได้

เสาร์ ความสัมพันธ์กับ(เธอ) และแยกออกจากต้นกำเนิดไปข้างนอก ความสัมพันธ์ทางภาระหน้าที่มีส่วนด้วย จุดยืนของตน ไม่มีความคล่องตัวพอเพียง

มฤตยู ได้รู้จักกับคนใหม่จากภายนอกอย่างไม่คาดฝันซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับเธอ

เนปจูน ความสัมพันธ์ที่โลเลและไม่แน่นอนกับภายนอก เจ้าชะตาอาจไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นที่สังเกตได้โดยเฉพาะต่อญาติฝ่ายคู่สมรส ความสัมพันธ์กับภายนอกสลายตัว

พลูโต ความสัมพันธ์กับ (เธอ) และกับถิ่นไกล จะทำให้จุดยืนเปลี่ยนแปลง แล้วก็นำไปสู่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตัวเจ้าชะตา

คิวปิโด ความสัมพันธ์ทางการสมรสนำไปสู่ถิ่นไกล หรือคู่สมรสมาจากถิ่นไกล การเข้าร่วมในชุมชนทางทัศนคติ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับค่านิยมของจุดยืน

ฮาเดส ด้านหนึ่ง อาจหมายความว่า เจ้าชะตามีทัศนคติอันหนึ่ง ซึ่งได้รับการดูแคลนและ เกลียดชังจากผู้อื่น หรืออีกด้านหนึ่ง หมายความว่า จะต้องซ่อนความคิดเห็นที่แท้จริงไว้เพื่อที่ตะป้องกันตนจากการถูกสะกดรอยหรือความหมายที่สาม คือว่าเจ้าชะตาได้สร้างทัศนคติเกี่ยวกับวิชาความรู้ทางโบราณคดี หรือสนใจเกี่ยวกับอภินิหาร หรือสิ่งคล้ายๆกันนั้น

เซอุส ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกับทัศนคติที่มีจุดประสงค์และเป้าหมาย ความพยายามร่วมกันในเรื่องทางทัศนคติ

โครโนส จุดยืนที่สูงส่งในความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในทางทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับบุคคลชั้นนำทางภาบนอก คนยอมรับจุดยืนอันหนึ่ง ในความสัมพันธ์กับเจ้าชะตา

อะพอลลอน ความสัมพันธ์ทางวิชาการและภาษากับถิ่นไกลหรือไปถึงต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ กับผู้อยู่ในระดับเดียวกันหลายคน เนื่องมาจากการยอมรับจุดยืนที่เหมือนกัน

วัลคานุส แสวงหาอำนาจโดยผ่านทางความสัมพันธ์ด้านทัศนคติ เจ้าชะตามักจะชอบใช้กำลังใน การแสดงจุดยืน (เธอ) จะอยู่ภายใต้ความกดดันทางทัศนคติ

โพไซดอน ดาวโพไซดอนในตำแหน่งที่ดีที่สุด เจ้าชะตาพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งสามารถจะให้อะไรทางปัญญาแก่ตนได้บ้าง เขาพยายามจะทำตามอย่างบุคคลเหล่านี้ จุดยืนที่สูงที่สุดทางปัญญาในความสัมพันธ์