เรือน 9 เรือนชะตาเมอริเดียน

เรือน 9 เรือนชะตาเมอริเดียน
เรือนที่ 9 ของเมอริเดียน สะท้อนกับเรือนที่ 4 ของดาว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านพ่อแม่ หรือบ้านที่เจ้าชะตาได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม เวลาเดียวกันก็เกี่ยวกับกรรมเก่า จากชาติก่อน
พุธ ความคิดมุ่งไปยังสิ่งสูงส่งทางปัญญา ถ้าดาวพุธอยู่ในตำแหน่งดี ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นแต่เพียงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีหรือถิ่นแดนไกล ความปรารถนาไม่ว่าในสิ่งใดก็ตามได้มาจากบ้านพ่อแม่ หรือตั้งแต่เยาว์วัยแล้วไม่ว่ากรณีใดสติปัญญาจะอยู่เหนือระดับเฉลี่ย ชอบอ่านหรือสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของเรือนที่ 9
ศุกร์ โดยปกติดาวศุกร์ไม่อาจนำความสำเร็จในสิ่งสูงส่งทางปัญญาได้มากนัก ดาวศุกร์ในเรือนนี้โดยธรรมชาติจะผูกพันกับเรื่องที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมันอาจเป็นเรื่องศาสนาและความรู้สึกโน้มเอียงไปสู่พิธีกรรมทางศาสนา และวรรณกรรมที่สวยสดทางปัญญา อาจจะเกิดความรักในด้านวัตถุนิยมของถิ่นแดนไกล หรือชอบทางไปไกลๆ ทั้งสิ้นนี้ได้ปลุกเร้ามาจากบ้านพ่อแม่แล้ว
อังคาร ดาวอังคาร ผูกพันธรรมชาติของการต่อสู้ของมัน ไว้กับเรือนที่ 9 เจ้าชะตาแสวงหาปรัชญาชีวิตหรือได้มาโดยต้องต่อสู้นาๆชนิด เจ้าชะตาถือว่าต้องต่อสู้จึงได้มาและมักจะขาดความอดทน เพราะเคยชินกับการทำกิจการงานทั้งหมด สำหรับต่างประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวอังคารว่าให้คุณหรือไม่ ทิศทางของความมุ่งมั่นได้รับมาตั้งแต่เยาว์หรือจากบ้านพ่อแม่
พฤหัส ดาวพฤหัสในเรือนนี้อาจให้คุณ ญาณทัศนาขึ้นสูงตรงกับเอกลักษณ์ของเจ้าชะตา เจ้าชะตาทำตัวเหมือนตุลาการ ซึ่งรู้จักพิจารณาถึงความถูกต้อง และไม่ถูกต้องของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดาวพฤหัสในตำแหน่งที่ดีของภาพวาดนี้ จะทำให้เจ้าชะตาประสบความเฉลียวฉลาดจากคำอธิบายต่างๆ ตำแหน่งดาวนี้ ก็บอกแก่โหรได้ว่าเจ้าชะตานี้ได้พัฒนาตามแนวทางนี้มาแล้วในชาติก่อน และมาเก็บเกี่ยวผลในชาตินี้
เสาร์ ต้องแยกตำแหน่งที่ให้คุณ และให้โทษเสียก่อน ดาวเสาร์ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาทางปรัชญาอย่างเอาจริงเอาจังและรอบคอบ ต่อสู้เพื่อความรู้ที่ถูกต้องเพราะเจ้าชะตาจะมองเห็นตัวปัญหา และไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ดาวเสาร์ที่ไม่ดีจะขวางทางไปสู่ปัญญาเจ้าชะตาจะเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยการปฏิเสธ ในทั้งสองกรณีเป็นผลมาจากกรรมเก่าของชาติก่อนสำหรับเรื่องต่างประเทศ หรือการเดินทางไกลก็อ่านไปในแนวเดียวกัน
มฤตยู เจ้าชะตาประสบความรู้ในระดับ ญาณทัศนะระดับสูงอย่างฉับพลัน ในความหมายของความรู้แจ้ง เจ้าชะตาเป็นนักปฏิรูป หรือนักปฏิวัติในเรื่องเหล่านี้ และจะเป็นต้นตำรับในทุกกรณี ทุกอย่างได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่เยาว์วัย หรือมาจากบ้านพ่อแม่
เนปจูน พิจารณาตำแหน่งดาวให้ดีว่า ให้คุณหรือให้โทษ ดาวเนปจูนที่ดีจะให้ลางสังหรณ์ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องที่เกียวกับทัศนะชั้นสูง โดยเจ้าชะตาไม่ต้องใข้ความพยายามมากนัก เพียงแต่ปรับจิตใจภายในเท่านั้นก็พอ ดาวเนปจูนที่ไม่ดี จะทำให้เกิดจินตนาการ ความหลงผิด ความสับสน ทางดำเนินอาจนำไปสู่การนับถือนิกายที่ผู้คนชื่นชอบ หรือศาสนาที่มีลักษณะพิเศษ
พลูโต เจ้าชะตาไม่มีอุดมการณ์ที่แน่นอนติดตัวมา แต่พร้อมที่จะได้รับอันใดอันหนึ่ง ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการพัฒนา ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เจ้าชะตาพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาในชาติก่อนเจ้าชะตาจำได้ว่า ยังไม่มีผู้ใดบอกได้แน่นอนว่ามีปรัชญาชีวิตที่สร้างความสุขให้แก่ชีวิตหรือความเชื่อที่ถูกต้อง
คิวปิโด เจ้าชะตารู้สึกถูกดึงดูดไปยังชุมชน ทางด้านปรัชญาชีวิตหรือความเชื่อ เจ้าชะตาต้องการอยู่ใกล้ชิด และแวดล้อมด้วยผู้มีปัญญาระดับเดียวกัน และหวังว่า โดยวิธีนี้จะสามารถเปลี่ยนผู้อื่นให้สอดคล้องตามความเชื่อของตน อาจจะเกี่ยวกับเรื่องชมรม ศิลปกรรม ในครอบครัวจะมีการปลูกฝังญาณทัศนะระดับสูง
ฮาเดส ต้องแยกดาวฮาเดสที่ดี และไม่ดีให้ได้ ดาวฮาเดสไม่เพียงแต่หมายถึงความชั่วร้ายเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งโบราณและความลับ ดังนั้นในความหมายที่ดีของเรือนนี้ เจ้าชะตาอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี เกี่ยวกับวิชาการลึกลับของสิ่งโบราณถ้าดาวฮาเดสไม่ดี เจ้าชะตาอาจปฏิเสธปัญญาระดับสูงทุกอย่าง ปฏิเสธปัญญา ปรัชญา และศาสนา และเป็นคนไม่มีศาสนาใช้แต่สามัญสำนึกอย่างเดียว
เซอุส ในปัญญาระดับสูงที่สาขา เจ้าชะตาจะมีเป้าหมายที่แน่นอน เขาจะใช้ความพยายามไปสู่เป้าหมายนั่นคือฟันฝ่าไปสู่ปรัชญาชีวิต หรือไปสู่ความรู้เฉพาะอย่างในเรื่องของเรือนที่ 9 เจ้าชะตาจะไปโลดในความกระจ่าง แลความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเหมือนกับเรื่องอื่นๆ
โครโนส เจ้าชะตาจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ในเรื่องเกี่ยวกับเรือนที่ 9 เจ้าชะตาต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ ในการจะประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถ และจะเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น เพราะเจ้าชะตาจะถึงเป้าหมายที่จะให้ผู้อื่นเห็นอำนาจหน้าที่ของตน
อะพอลลอน อาจจะเป็นนักวิชาการที่สูงส่งทางภูมิปัญญา เจ้าชะตาได้รับการอบรมศึกษาทั่วไปที่สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วย ความรู้ร่วมสมัยของแต่ละสิ่งในสาขาวิชามากหลาย เจ้าชะตานี้ อาจมุ่งหาความรู้ในสิ่งหลายอย่างเท่าที่จะทำได้ ถ้าไปแดนไกลเขาก็จะมีความปรารถนาที่จะทำความรู้จักกับประเทศมากหลาย
แอดเมตอส ตรงข้ามกับอะพอลลอน เจ้าชะตาจะสนใจเฉพาะวิชาเป้าหมายจะไม่มากแต่จะทำอย่างถี่ถ้วน ในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้น จะเจาะเข้าไปในทางลึก โดยปกติแอคเมตอสไม่เป็นดาวที่ให้คุณนักสำหรับเรือนที่ 9 มักจะยึดมั่นอย่างงมงายดื้อรั้นต่อปรัชญาชีวิตที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ถ้าสัมพันธ์ไปถึงโพไซดอน คุณสมบัติที่ดีก็จะขยายคลี่คลายไปอย่างมหาศาล
วัลคานุส เจ้าชะตาจะไวต่อการรับเป็นพิเศษต่อเรื่องปรัชญาชีวิต ในช่วงเวลาของการพัฒนาและศึกษาของเจ้าชะตา เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว เจ้าชะตาจะใช้อิทธิพลในเรื่องปรัชญาชีวิตการแสวงอำนาจในสาขานี้ จะดำเนินตลอดไปเท่าที่จะทำได้
โพไซดอน เป็นตำแหน่งเดียวที่โพไซดอน จะคลี่คุณลักษณะจำเพาะ ได้อย่างเต็มรูปแบบที่นี้เป็นที่ของเขา เจ้าชะตาจะใช้กำลังทั้งหมดของตนไปในทางปัญญาชั้นสูง ตัวอย่างเช่น ปรัชญาศาสนา และปรัชญาชีวิต ความจริงทางปรัชญาจะมาก่อนสิ่งอื่น
หมายเหตุสรุป ขอให้สังเกตให้ดีว่าตำแหน่งในเรือนที่ 9 นี้ จะให้ผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อเจ้าชะตาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว ควรระวังในการพยากรณ์ ในเยาว์วัยควรพยากรณ์แบบง่ายๆ ในความหมายของทิศทางในด้านวัตถุ อาจจะป็นความสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือการเดินทางไกล เด็กอาจจะมีปัญญาอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เรียนรู้เข้ามา ในตำแหน่งดาวทุกตำแหน่งให้บ่งชี้ไปยังเยาว์วัยและบ้านพ่อแม่และกรรมเก่า
ดาวธาตุไฟ จะให้ความหมายอย่างเด่นชัดเฉียบแหลม และการฝึกฝนอย่างจริงจังและเป็นอิสระในสาขานี้
ดาวธาตุดิน อาจให้ผลไปได้แตกต่างกัน
ดาวธาตุลม โดยทั่วไปให้ผลแต่ผิวเผิน
ดาวธาตุน้ำ ให้ผลได้ทุกอย่าง ถ้าดาวจะสามารถคลี่คุณสมบัติออกมาให้ได้อย่างเต็มที่ และในตำแหน่งนี้อาจให้ผลได้พิสดาร