ดาวกุม MC

📌 วิธีการอ่านเรือน 10
The Calling / Soul Purpose
📌 ดาวกุม MC บอก Soul Purpose
.
อาชีพที่สามารถก้าวหน้าและเติบโต สร้างชื่อให้ปรากฎบนโลกนี้ได้ เสียงเรียกแห่งหัวใจ ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอาชีพอะไร เราถึงจะรู้สึก ” เต็มเปี่ยม ” บอก ” จุดมุ่งหมายดวงวิญญานว่ากำเนิดมาบยโลกนี้เพื่อบรรลุสิ่งใด ชีวิตจึงรู้สึกมีคุณค่ามีความหมาย
..
🧸 1. ดูเส้นเรือน 10 ว่าอยู่ราศีใด อ่านความหมาย
..
🧸 2. ดูดาวเจ้าครองราศีเรือน 10 ดาวอะไร ลอยเรือนอะไร ” ผสมเรือน ผูกเป็นเรื่องราว “ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานอาชีพ ดูดาวเจ้าครองทำมุมกับดาวใดบ้าง ” ผสมดาว ผูกเรื่องราว “
..
🧸 3. ดูดาวลอยในเรือน มีดาวอะไร ” ผสมความหมายดาวกระทบดาว ผูกเป็นเรื่อง “
ดาวลอยเรือนใด = เรือนนั้นทวีความหมายและกิจกรรมมากขึ้นกว่าเรือนว่าง แสดงว่า..อาชีพที่ปรากฎสู่สาธารณะของคนๆนั้น มีความสำคัญยิ่งยวดต่อชีวิตของเขา และจุดมุ่งหมายดวงวิญญาน
..
🧸 4. อ่านราศีเรือน 10 และ อ่านดาวกุมเส้น MC
การเติมเต็มเสียงเรียกร้องของเขาจะเกี่ยวข้องกับการช่วยให้คนอื่นละวางความเจ็บปวดในอดีต เปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าไปสู่ชีวิตใหม่ เหมือนดักแด้ออกจากรังไหมกลายเป็นผีเสื้อกระนั้น ( ดังกรณีโจรองคุลีมาลกลับใจกลายเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญในที่สุด )

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🍒 อาทิตย์กุม MC
เจ้าชะตาต้องเกิดใกล้เที่ยงวัน เป็นคนที่แสวงหาชื่อเสียง และการยอมรับจากสาธารณชน เขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องชื่อเสียงของตน และใฝ่ฝันที่จะสร้างชื่อเสียงของตนให้จารึกบนโลกด้วยตนเองในทางที่ดี เขามีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบ และดูแลสาธารณะชนอย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียคือความรับผิดชอบยิ่งใหญ่นี้ อาจทำให้เขาเหินห่างจากครอบครัวอันเป็นที่รัก ( เรือน4 )
..
🍒 จันทร์กุม MC
เป็นคนเกิดมาเพื่อ ” เป็นผู้นำมวลชน ” เขาจะโน้มน้าวผู้คนจำนวนมากที่นิยมชมชอบในตัวเขา ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ( เพราะดาวจันทร์คุม Popularity และให้ดูเรือนเกิดที่ดาวจันทร์เป็นเจ้าครอง คือเรือนกรกฎ จะบอกได้ว่าเรือนนั้นเกี่ยวกับอะไร ) ซึ่งเยาจะนำมวลชนไปในสิ่งดีก็ได้ สิ่งชั่วร้ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเขาล้วนๆ หากเขาตะหนักว่าตนต้องมีชีวิตอยู่ใน ” ความชื่นชมจากประชาชน ” เขาก็ต้องทำตนเป็นแม่แบบที่ดี ( เป็นมุมที่ดีมากเรื่องการได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง ดวงไทยเรียก ” นารีอุปถัมป์ ” )
..
🍒 พุธกุม MC
มักสนใจทำงานเกี่ยวกับสื่อสารหรือข่าวสาร เช่น สายหนังสือพิมพ์ หรือผู้ประกาศ หลายตำราเตือนว่ามักชอบเปลี่ยนงานบ่อนจนสูญเสียเวลาตั้งหลักมั่นคงในอาชีพใด อาชีพหนึ่ง หากพุธที่มากุม MC ได้ตำแหน่งอุจจ์หรือเกษตร ” เสียงเรียก ” ของชีวิต ( ดูที่พลังงานเรือน 10 ) จะถูกเสริมด้วยการ ” ถ่ายทอดความรู้ต่อๆ ไป สู่วงกว้าง ” เช่น ผ่านการสอน การสื่อสาร การบรรยาย ฯลฯ
..
🍒 ศุกร์กุม MC
ถือเป็นดาวดีมากสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และความสวยงาม สิ่งที่เขาต้องส่งออกไปสู่โลกใบนี้แล้วชีวิตเขาถึงจะเติมเต็มก็คือ ” ความงามและความสุข ” ไม่ว่า ” เสียงเรียก ” ของเขาจะเป็น อาชีพไอทีเทคโนโลยี หรือขายข้าวมันไก่ก็ตาม เขาก็ต้องทำให้มันเป็นศิลปะให้ได้ และส่งความรักความสุขไปสู่ผู้คนทั้งหลาย เช่น เทคโนโลยีนั้นนำความสุขมาสู่ผู้คน หรือเขาเปลี่ยนจากรูปทรงอุปกรณ์ที่แข็งๆ มีแต่สีดำกับสีเทา พลิกให้มันมีสีสันงดงามชื่นตาชื่นใจแก่ผู้ใช้ ข้าวมันได่ที่เขาทำจะมีหน้าตาสวยงาม คนทำเมื่อทำด้วยความรักความสุข คนรับก็พลอยสุขใจตามไปด้วย
..
🍒 อังคารกุม MC
เป็นดาวการทหารหรือนักการเมือง เขามีความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าในอาชีพอย่างมาก เสียงเรียกของเขาคือการใช้ความกล้าหาญ การต่อสู้อย่างไม่ยอมย่อท้อเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย เขาจะมีความสุขมากถ้าได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ในเรื่องการ ” สู้เพื่อฝัน “
..
🍒 พฤหัสกุม MC
ดาวพฤหัสส่งผลดีในด้านกฎหมายและสิ่งพิมพ์ ทุกตำราบอกตรงกันว่า เมื่อดาวพฤหัสขึ้นสูงสุดฟ้าเช่นนี้ มีผลทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักใคร่ของสาธารณะชนแน่นอน เนื่องเพราะเขาเป็นคนมองโลกมีความหวังตลอดกาล เป็นคนทำทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาด้วยจิตใจกระตือรือร้น และมั่นใจในตนเองโดยไม่มีอีโก้ ( ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปุถุชน ) ไม่ว่าเสียงเรียกของเขาจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เขาต้องทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สำคัญที่สุด เขาเกิดมาเพื่อ ” เป็นแบบอย่างเรื่องมองชีวิตด้านบวกและมีความหวังตลอดกาล ” ให้แก้ผู้คน แม้ว่าชีวิตเขาจะต้องประสบอะไร ก็ไม่ยอมละทิ้งความดีงามโดยเด็ดขาด แล้ววันหนึ่งต้องเป็นวันของเราอย่างแน่นอน
..
🍒 เสาร์กุม MC
ทุกตำราบอกว่าเขาต้องได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงแน่นอน ไม่ว่าจะสูงระดับองค์กรเล็ก หรือสูงระดับผู้นำโลกก็ตาม ( เพราะดาวเสาร์กุมเรือนที่เป็น ” เรือนประเพณีของตนเอง ” )

เสาร์มีอำนาจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ ” กัมมะ – การกระทำ ” ดังนั้นเมื่อตัวของเขามาอยู่ในจุดที่คนต้องให้ความเคารพยกย่อง อยู่ฐานะที่ผู้คนจับตามอง คนมุมดาวนี้จึงต้องตระหนักว่า เขาต้องยึดมั่นหน้าที่และความรับผิดชอบของเขา เขาจะหลงระเริงกับตำแหน่งและอำนาจทรยศหน้าที่ หรือละทิ้งความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาด เขาจะได้รับผลตอบกลับในทันทีและแรงหลายเท่า ( ฮิตเลอร์และซัดดัมฮุสเซนมีดาวมุมนี้ )
..
🍒 ยูเรนัสกุม MC
ยูเรนัสหมายถึงอำนาจปฎิวัติการเปลี่ยนแปลง และความที่เป็นดาวใหญ่จึงหมายถึงต้องการอำนาจด้วย ( น้อยกว่าพลูโต ) เจ้าชะตาจึงเปลี่ยนอาชีพบ่อยมากกว่าจะหาตัวเองเจอ เขาเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และงานเกี่ยวกับ ” มวลชน ” ( เพราะยูเรนัสครองเรือน 11 ตามประเพณี เรือนมหาชน ) แต่การเติมเต็มเสียงเรียกของเขาจะต้องเป็นไปเพื่อการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความคิด หรือสังคมมนุษยชาติ ไปสู่ ” The Brave New World – โลกใบใหม่ที่กล้าหาญ “
..
🍒 เนปจูนกุม MC
เหมาะมากสำหรับอาชีพ ” ขายฝัน ขายจินตนาการ มายา ” เช่นถ่ายภาพ ภาพยนตร์ ศิลปะ การเต้นรำ และอาชีพที่เกี่ยวกับ ” เบื้องบน ” การเติมเต็มเสียงเรียกของเขาต้องปราซจากความเห็นแก่ตัว และผ่านความรู้สึกเมตตา กรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกและทุกสรรพสัตว์อย่างลึกซึ้ง การบรรลุความสำเร็จในชีวิตของเขาต้องเป็นไปเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขา หรือความสำเร็จทางโลก แต่เป็นความสำเร็จทางจิตวิญญาน ไม่ว่างานนั้นจะเป็นการทำเพลง สร้างหนัง สร้างผลงานศิลปะ หรือตั้งโรงทาน ฯลฯ ก็ตาม
..
🍒 พลูโตกุม MC
ไม่ว่าวันนี้เจ้าชะตาจะต่ำต้อยเช่นไร วันหนึ่งเขาจะได้รับความสำเร็จในสาธารณะชนแน่นอน เพราะพลูโตคือดาวแห่ง Power และการเงินด้วย เขาปรารถนาอำนาจและการขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างมาก และมีทั้งความเป็นผู้นำและความเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอยู่ในตนเอง แต่พลูโตก็เป็นดาวแห่งความโลภเช่นกันหากใช้ผิดทาง แถมยังเป็นดาวแห่งการ ” ตายแล้วเกิดใหม่ ” อีกด้วย ฉะนั้นถ้าเขาใช้อาชีพและตำแหน่งของตนแสวงหาเงินทองและอำนาจ เขาจะต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและเจ็บปวดสูงสุด แบบ ” อื้อฉาวมาก ” หรือจนถึงขั้นความตาย แต่ถ้าเขาสามารถชนะใจตนเอง พลิกผันไปสู่การ ” สละตัวตนเก่า สู่ตัวตนใหม่ที่ละวางได้ทุกสิ่ง ” อำนาจและความสำเร็จของเขาจะยิ่งใหญ่เกินคาดฝันเสียอีก
..