จุดบรรลุธรรม

10 สูตร ที่มีผลต่อการการปฏิบัติธรรม สมาธิ วิปัสสนา ปัญญาญาน

จุดปัญญาญาน = UR + NE – PO

พลังจิต = MA + MA – MC

สมาธิ = VE + VE – AD // AD + AD – VE

วันแห่งการเข้าสมาธิ = JU + PO – SU = SU

วิปัสสนา = AR + AP – NE

การติดต่อโดยวิปัสสนา = NO + AP – NE

ประสบผลสำเร็จทางวิปัสสนา = SU + AP – NE

สุขในทางธรรม = MC + JU – PO

รู้แจ้งเห็นจริง = KR + PO – UR

ตรัสรู้ หรือสภาวะ ซาโตริ = PO + PO – UR

ให้หาจุดดังกล่าวในพื้นดวงกำเนิดว่า อยู่ที่ตำแหน่งใด วันใดอาทิตย์จรมากระทบในมุมแรงหรือฮาโมนิคที่ 8 , 0 , 45 , 90 , 135 ,180 ) กับจุดดังกล่าว จะเป็นวันที่เจ้าชะตาเหมาะแก่การที่เพียรปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าว ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเฉพาะตัวตนของเจ้าชะตานั้น และจุดดังกล่าวมีค่าคงที่ ใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตถือเป็นวันสำคัญในการปฏิบัติธรรม ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ จะให้ผลทางชาร์ตพลังให้อายุวัฒนะ และ รักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองได้เป็นอย่างดี

จิตศาสตร์ ไสยศาสตร์ สัมผัสพิเศษ ต่างมิติ

สัมผัสโลกอีกมิติหนึ่ง = เมษ + มฤตยู – เนปจูน ถ้าเมอริเดียนกำเนิดเข้ามาเกี่ยวด้วยในมุมแรงจะยิ่งชัดเจนมาก

สัมผัสที่ 6 รุนแรง = จันทร์ + โปไซดอน – เนปจูน ถ้าเข้าเมอริเดียนจะยิ่งชัดเจนมาก

สภาวะกายทิพย์
อาทิตย์/โปไซดอน
อาทิตย์ + อาทิตย์ – โปไซดอน
เมษ + อาทิตย์ – เนปจูน
เมษ + อาทิตย์ – โปไซดอน

ตรวจเวลาดังกล่าว ที่ลัคนาของเจ้าชะตากำเนิด เข้าทำมุมแรงกับ จุดกายทิพย์ ต่างๆ หรือไม่ ถ้าเข้าก็แสดงว่ามาจากที่อื่น แต่ถ้าเข้า เมอริเดียนกำเนิดก็เข้าคลื่นจิตของเจ้าชะตาเอง

จุดผีหลอก = มฤตยู + เนปจูน – โปไซดอน จร มาถึง เมอริเดียนกำเนิด หรือ เมอริเดียน / วัลคานุส
ยกเว้น เมอริเดียน / เนปจูน ที่ต้องตรวจให้ลึกลงไปอีกจากปัจจัยประกอบอื่น ๆ

การสัมผัสกับเทพเจ้าหรือจิตวิญญาณชั้นสูงขึ้นไป
โครโนส / โปไซดอน ในดวงกำเนิดและดวงจรสัมพันธ์กัน จึงจะยืนยันผลการตรวจจับนั้น

ต้องแยกให้ออกระหว่าง สมาธิในฌาน กับ ความฝัน หรือ ภวังค์จิต

จุดฝัน = เมษ / เนปจูน , พุธ / เนปจูน
จุดฝันที่เหลวใหล เพ้อเจ้อ คิดไปเอง = เมอริเดียน + จันทร์ – เนปจูน , เมอริเดียน + พุธ – เนปจูน
จุดภวังค์ , ครึ่งหลับครึ่งตื่น = อาทิตย์ + เนปจูน –พุธ
ถ้าเจ้าชะตามีจุดเช่นนี้เข้า ให้คิดไปก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ของจริง
และต้องระวังจุด จันทร์ + เนปจูน – พุธ = พลังแห่งจินตนาการ
หรือนิมิตจากสัญญาขันธ์ของตนเองที่ปรุงเข้ามาหลอน แล้วเข้าใจว่าเป็นจริง

วิถีการเจริญจิตให้คล้องจองกับจังหวะฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นวิธีลัดเข้าสู่แนวทางการปฏิบัติธรรมในชั้นสูง ที่อธิบายได้ในวิชาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน พอเป็นแนวทางสังเขป

จุดอิทธิพลพิเศษจุดหนึ่งในท้องฟ้า ที่ควรเช็คดูว่าวันไหนที่ปรากฎคือ
จุด พุธ + คิวปิโด – เมอริเดียน จร ทำมุมกับ เมอริเดียน หรือ เมอริเดียน / วัลคานุส และ เมอริเดียน/โปไซดอน กำเนิด

ใช้ในกรณีที่รู้เวลาเกิดแน่นอน ถ้าไม่รู้อนุโลมให้ใช้ อาทิตย์/โปไซดอน แทนได้ ว่าเข้ามาสัมพันธ์กับท่านเมื่อวันใด เวลาใด ก่อนหน้าเวลานั้นสัก 4 นาที ให้อธิษฐานขอพรจากพลังงานบริสุทธิ์แห่งจักรวาลนี้ ในเรื่องความสัมฤทธิ์ในการศึกษาศิลปะวิทยาการที่ตนเองต้องการ ซึ่งวิธีนี้ตามวิชาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน ถือกันว่า เป็นหนึ่งในจุดศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวะฟ้า ที่สำคัญอันหนึ่งในด้านการขอรับพลังพรจากจักรวาล จะปรากฎผลสัมฤทธิ์ตามตั้งใจ