ลำดับการตรวจดวงชะตา โดยพระเคราะห์สนธิ

ลำดับการตรวจดวงชะตา โดยพระเคราะห์สนธิ

ขั้นที่1 ตรวจทั่วไป

  1.     ดูสัมพันธ์ของกลุ่มดาวที่น่าสนใจ ที่เด่น ซึ่งสัมพันธ์ ถึงจุดเจ้าชะตา
  2.     ตรวจ เมษ = อะไร
  3.     ตรวจ อาทิตย์ = อะไร
  4.     ตรวจ จันทร์ = อะไร
  5.     ตรวจ เมอริเดียน = อะไร
  6.     ตรวจ ลัคนา = อะไร

การตรวจทั่วไปนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพิจารณาถึง แนวโน้ม ของชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป ของเจ้าชะตา

ขั้นที่2 ตรวจการงาน

ตรวจตาม ผลของการอุปมาที่ได้รับจากการตรวจขั้นที่ 1 ใช้จุดอิทธิพลแสดงอาชีพต่างๆ  ตรวจเพื่อนยืนยันผลจากการอุปมา ตรวจความรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้า โดยความสัมพันธ์ของ พฤหัส  จุดเจ้าชะตา อังคาร มฤตยู พลูโต เซอุส โครโนส อาพอลลอน วัลคานุส ระยะวังกะ 5-10 ลิปดา

ขั้นที่3 ตรวจการเงิน

พิจารณาจากการตรวจในขั้นที่ 2 แต่เพ่งเล็ง พฤหัส/มฤตยู หรือ จุด “ การเงิน “ อื่นๆ

ขั้นที่4 ตรวจครอบครัวและความรัก

ตรวจการมีบ้านของตนเอง โดย ใช้จุด พฤหัส/เสาร์ หรือ พฤหัส + เสาร์  สัมพันธ์กับ จุดเจ้าชะตา หรือไม่

ตรวจภรรยา โดยดูจากจันทร์ ทำมุมถึงดาวดีหรือไม่ดี หรือ จุดที่แปลว่า ภรรยาก็ได้ เพื่อเป็นการยืนยัน

ตรวจสามี โดยดูอาทิตย์ ทำมุมถึงดาวดีหรือไม่ดี หรือจุดที่แปลว่า สามี เพื่อเป็นการยืนยัน

ตรวจครอบครัว โดยใช้

จุดคิวปิโด = จุดเจ้าชะตา /… อะไร

จุดเจ้าชะตา = คิวปิโด/…อะไร

จุดเจ้าชะตา/คิวปิโด = อะไร (ปัจจัยเดี่ยว)

อาทิตย์/จันทร์ = อะไร (ปัจจัยเดี่ยว)

ตรวจความรัก โดย

ศุกร์ = จุดเจ้าชะตา/… อะไร

จุดเจ้าชะตา = ศุกร์/… อะไร

จุดเจ้าชะตา/ศุกร์ = อะไร (ปัจจัยเดี่ยว ๆ )

ตรวจความเป็นโสด ไม่แต่งงาน หรือแต่งงานไม่ได้

ใช้จุดอิทธิพล ดังต่อไปนี้

เสาร์ + พูลโต – คิวปิโด = เนปจูน

เนปจูน + คิวปิโด – ลัคนา  =ลัคนา หรือ = จุดเจ้าชะตาอะไรก็ได้

พูลโต + ฮาเดส – คิวปิโด หรือ =คิวปิโด หรือ = จุดเจ้าชะตา

ตรวจการหย่าร้าง

มีจุดอิทธิพลแสดง การหย่าร้าง อยู่หลายชุด แต่ที่สำคัญควรจำให้ได้มี

เสาร์ + พลูโต – คิวปิโด ( = คิวปิโด หรือ = จุดเจ้าชะตา )

เสาร์ + คิวปิโด – พลูโต ( =พลูโต หรือ =จุดเจ้าชะตา )

พลูโต + คิวปิโด – เสาร์ ( =เสาร์ หรือ = จุดเจ้าชะตา )

 

นอกจากนี้ยังมีจุดอิทธิพลอื่น ๆ ดังเช่น

เสาร์ + คิวปิโด หรือ เสาร์/คิวปิโด สัมพันธ์กับจุดเจ้าชะตา

เสาร์ + คิวปิโด – อาพอลลอน

ลัคนา + ฮาเดส – คิวปิโด

ราหู + เสาร์ – คิวปิโด

อังคาร + เสาร์ – คิวปิโด

เสาร์ + เสาร์ – คิวปิโด

พฤหัส + เสาร์ – คิวปิโด

อังคาร + แอดเมตอส – คิวปิโด

ตรวจการพบเนื้อคู่ (ใช้ในการพยากรณ์จร )

การพบเนื้อคู่จะเกิดขึ้นเมื่อ จุดเจ้าชะตา ที่แรง ๆ โคจรไปสัมพันธ์กับจุด

อังคาร + คิวปิโด-ราหู

ราหู + มฤตยู – คิวปิโด

มฤตยู + คิวปิโด – ราหู

ราหู + จันทร์ – คิวปิโด

อังคาร + คิวปิโด – ลัคนา

ศุกร์ + คิวปิโด – อังคาร

ราหู + คิวปิโด – ศุกร์

ราหู + ศุกร์ – คิวปิโด

ศุกร์ + คิวปิโด – ราหู

จุดอิทธิพลแสดงถึง การพบเนื้อคู่ นี้ หากสัมพันธ์ถึงกัน หลาย ๆ จุด การ พยากรณ์ก็จะยิ่งแม่นยำขึ้น

 

ขั้นที่ 5 การตรวจโรค

การตรวจโรคชนิดเฉียบพลัน ตั้งจานหมุนที่  จุด อังคาร/เนปจูน หรือ อังคาร/อาเดส ถึงจุดเจ้าชะตาหรือไม่

การตรวจโรคชนิดเรื้อรัง

ตั้งจานหมุนที่ อังคาร/เสาร์ เสาร์/เนปจูน เสาร์/ฮาเดส ถึงจุดเจ้าชะตาหรือไม่

การตรวจโรคโดยการตั้งจุดคำนวณดังกล่าวนี้ เป็นการตรวจขั้นต้นโดยทั่ว ๆ ไป หากต้องการละเอียด ให้ใช้จุดอิทธิพลตามที่มีอยู่ในคัมภีร์ฯ ซึ่งมีอยู่มากชนิดมาร่วมด้วย เช่น โรคมะเร็ง เสาร์+ เนปจูน-ฮาเดส เป็นต้น

ทางโหราศาสตร์ จะพิจารณาว่า คนเราอาจประสบความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทั้ง กาย คือ อาทิตย์ ได้แก่การป่วยเป็นโรคทั่วๆ ไป ถ้าเป็นดวงชะตาชาย จันทร์ คือ มารดา ภรรยา ทางจิต คือ จันทร์ หรือทางใจ เช่น เศร้าเสียใจ ตกใจง่าย ดวงชะตาหญิงจะถือว่าจันทร์ ก็เป็นกายสังขารของเขาด้วยเช่นกัน ทางสัญชาตญาณ เมอริเดียน เช่น วิกลจริต สติไม่ปกติ

 

t.M=(n.mc+arc)+t.su-n.su : MP

จุดจอมฟ้า

tt=me+sa-su : จุดเดินทางในประเทศ

tt=me+sa-mc : จุดเดินทางรายวัน

tt=me+sa-ar : จุดเดินทางในท้องถิ่น

tt=me+sa-as : จุดเดินทางในท้องถิ่น

tt=me+sa-ju : จุดเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน

tt=me+sa-vu : จุดเดินทางข้ามประเทศ

tt=me+sa-ne : จุดเดินทางอากาศ เครื่องบิน

tt=ma+sa-ze : จุดวิวาท ตีกัน ฆ่ากัน

 

nn=su+cu-ad : จุดไม่แต่งงาน โสด

nn=kr+po-mo : จุดบวช

nn=ju+ap-kr : จุดการศึกษาสูง

nn=sa+ne-he : จุดมะเร็ง

nn=kr+ap-ur : จุดโหราศาสตร์

nn=ur+ap-su : จุดโหราศาสตร์

nn=mo-po-me : จุดโหราศาสตร์เสี่ยงทาย

nn=su/ur : จุดหัวใจเต้นเร็ว

nn=mc+ap-po = ติดต่อกับจักรวาล

nn=mo/po = หยั่งรู้ฟ้าดิน

nn=as+mo-su = จุดองคลาภ

nn=no+ap-ne = การติดต่อโดยวิปัสนา

nn=ve+ve-ad = สมาธิ

nn=su+ap-ne = สำเร็จวิปัสสนา

nn=as+ap-ne = วิปัสสนา

 

su+ju-ap = ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

su+ap-ju = เศรษฐีมหาเศรษฐี

no+kr-ju = รับเงินรายวัน

su-ju-ap = โชคลาภ

ar+ju-ap = โชคลาภการค้า

ma+ap-ju = โชคลาภการค้าย่อยๆ

su+ju-ur = ถูกหวย

ju+ur-ap = โชคลาภทางโหราศาสตร์

me+sa-ju = การเดินทางที่มีโชค

 

ma+sa-no = จุดถึงแก่กรรม

ar+sa-cu = จุดหย่าร้าง

ju+kr-ur = จุดได้ตำแหน่ง

ju+kr-sa = จุดเสียตำแหน่ง

.

ARC ใช้กับพื้นดวงเท่านั้น

+/- arc โค้งคือการดูรายปี

Reflect ดูจุดสะท้อน