Quartz

มาสเตอร์คริสตัล และคริสตัลชนิดพิเศษ
:Riza Regiz

คาธีดรัล ไลท์บรารี (Cathedral Lightbrary)
มีรูปร่างเหมือนคริสตัลทั่วๆ ไป คือมีการรวมตัวเข้ากับคริสตัลใหญ่ และมีปลายด้านเดียว เหมาะสำหรับ การใช้ของกลุ่มคนที่ต้องการจะโปรแกรมสิ่งมีชีวิตในโลกใหม่ที่ดีขึ้นให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีมีระเบียบ คริสตัลชนิดนี้สามารถรับความถี่แห่งจักรวาล และรูปแบบ ของความคิดมนุษย์ในแบบต่างๆ ได้ ทั้งยังเหมาะที่จะมีไว้ในการประชุม และสนทนาเป็นกลุ่ม และด้วยชื่อ “ไลท์บรารี” มันจึงมีคุณสมบัติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ

ชาแนลลิง (Channelling)
มีปลายหน้าตัด 7 ด้าน และหน้าตัดอีกด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์ และรอบๆ สามเหลี่ยมนั้นจะมีคริสตัลเล็กๆ ส่องแสงออกมา คริสตัลนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำสมาธิ ในการที่จะใช้คริสตัลนี้ ค้นหาความจริง เราจะต้องเปิดรับพลังแห่งความรัก ความรู้ อิสรภาพ ความรื่นรมย์ สามัคคีพลังของความเปิดเผย และความสงบเอาไว้

ดีวิค (Devic)
เป็นแหล่งกำเนิดคริสตัล ที่สง่างามอีกอันหนึ่งที่มีผลึกแร่ และริ้วรอยต่างๆ อยู่บนผิว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประทับใจในสิ่งมีชีวิต และโบสถ์ วิหารอื่นๆ คริสตัลดีวิคนี้ เป็นเสมือน “อาราม” หรือที่พักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้า มันเป็นแท่นบูชาที่มาสเตอร์ของโลกภายในจะสามารถเปิดเผยตัวเองออกมา โดยผ่านทางสายตา จิตใจ และวิญญาณของคนที่ทำสมาธิด้วยคริสตัลนี้อยู่ได้ เทพเจ้า Devas นั้น ปรมาจารย์ที่ใช้มาสเตอร์คริสตัล ในการสอน ให้เรารู้จักเอาชนะตัวเอง

คริสตัลสองปลาย (Double Terminated)
เป็นแหล่งกำเนิดควอตซ์ที่มีปลายอยู่ทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตไปสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ เหมาะที่จะใช้กับการส่งกระแสจิต การสื่อสาร รวบรวมพลังงานแห่งดิน เข้ากับฟ้า คริสตัลนี้จะช่วยทำลายพลังงาน และสร้างความกลมกลืนแก่พลังงานที่หยุดนิ่ง ในจุดพลังงานต่างๆ ในร่างกายได้ เมื่อเรานำคริสตัลนี้ไปวางบนจุดพลัง มันจะเชื่อมโยงศูนย์กลางพลังงาน เข้าด้วยกัน และการถือคริสตัลนี้ไว้ก็จะทำให้การทำสมาธิ และการสวดอ้อนวอน ของเรามีกำลังมากขึ้น

Dow
แหล่งกำเนิดเฉพาะที่มีหน้าตัดที่มีสัดส่วนรับกันพอดีอยู่บนปลายสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์ 3 รูป และมีหน้าตัด 7 ด้าน เนื่องจากมันเป็นทั้งเครื่องนำทาง และส่งต่อวิญญาณ มันจึงเหมาะสำหรับการจัดรูปแบบ และการสร้างเป้าหมาย และความตั้งใจต่างๆ นอกจากนี้ มันยังเป็นช่องทางพิเศษ ในการเชื่อมโยงเรา เข้ากับพระเจ้าด้วย

เอิร์ธ คีปเปอร์ (Earthkeeper)
หินแห่งขนาดชีวิต ที่มักพบอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 30-60 ฟุต ผู้ศึกษาคริสตัลชั้นสูงใช้ลำแสง และพลังงานของมัน ในการชำระร่างกาย เพื่อที่เขาจะได้ สะท้อนคลื่น ความถี่สูงของมัน และให้พลังไหลเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์ ของคริสตัล คือผลึกเอิร์ธ คีปเปอร์ จะช่วยกักเก็บพลัง และความรู้ ในเรื่องอารยธรรมโบราณ ประวัติศาสตร์ของโลก สติปัญญาแห่งกาลเวลา อวกาศและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เอาไว้ และให้ความจริง และความรักแก่เรา มันจึงเหมาะ ที่จะนำมาใช้กับกลุ่มเพื่อเปิดเส้นทางการสื่อสาร ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

อิเลสเทียล (Elestial)
คือหินควอตซ์ใส หรือสีควันบุหรี่ ที่เป็นมันเงา และมีลักษณะเป็นการรวมตัวกัน ของผลึกหลายๆ ผลึก อาจจะมีหลายปลาย และมีริ้วรอย เราอาจจะ เรียกมันว่า หินควอตซ์โครงกระดูกก็ได้ เพราะมันมีโครงสร้างคล้ายกับโครงกระดูก เหมาะสำหรับการรักษาคนจำนวนมาก ใช้ในการทำความสะอาด ปลุกกระตุ้น และเอาชนะทางอารมณ์ต่างๆ ช่วยให้เรารับรู้ความรู้ที่สูงขึ้น จัดระเบียบรูปแบบ ความคิดที่สับสน เพิ่มความตื่นตัว เชื่อมโยงเราเข้ากับธรรมชาติ แห่งเทพ และขจัดความไม่สมดุลทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังเหมาะที่จะใช้ในการปลอบใจคนที่ใกล้จะตาย ทั้งยังช่วยรักษา โรคลมชัก โรคจิตชนิดตัดขาดจากสิ่งแวดล้อม และช่วยละลายยา

ไอซิส (Isis)
เป็นแหล่งกำเนิดที่มีหน้าตัด 5 เหลี่ยมบนด้านหน้าของผลึก ถ้ามองผ่านๆ จะเห็นหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยม แต่มุมที่ฐานทั้งสองถูกตัดด้วยเส้นสองเส้น จึงทำให้เกิดมุม ขึ้นมาอีกสองมุมบนฐานทั้งสอง ทำให้เราเห็นเป็นหน้าตัด ห้าเหลี่ยม
ชื่อไอซิส นั้นมาจากเทพเจ้าในเทพนิยายกรีก ผู้ซึ่งสร้างโศกนาฎกรรมในเรื่องของความรัก ดังนั้น คริสตัลไอซิสจึงสามารถรักษาแผลบาดเจ็บของหัวใจได้ มันช่วยรวบรวมแง่มุมต่างๆ ในตัวเรา และนำมาซึ่งการปลอบประโลมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสรีภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลง ช่วยปลอบใจ คนที่ใกล้ตาย หรือคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป เหมาะที่จะใช้ในการสร้าง ความสมดุลทางอารมณ์ และช่วยในการเข้าไปสัมผัส กับความรู้สึกที่แท้จริง ของคนเราได้ และยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจทำให้เรายอมรับ และแสดงความรักของเราออกมาได้ดีขึ้น

เลเซอร์ แวนด์ (Laser Wand)
เป็นแหล่งกำเนิดหินเขี้ยวหนุมานใสรูปร่างคล้ายมีดที่มีผิวมน ที่ถูกเรียกว่าเป็น มีดของชาวเลอร์มูเรียนนั้น เป็นเพราะเราสามารถ นำมันมาใช้ตัดส่วน ของรัศมีที่มีสีซีดออกไป คริสตัลนี้ช่วยขยายพลังงานในสนามพลัง สร้างเกราะป้องกันให้กับคน และสถานที่ต่างๆ เหมาะที่จะใช้กำจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ทางอารมณ์ ซึ่งได้แก่ ความอิจฉาริษยา ความไม่มั่นคง ความโกรธ ความเศร้าโศก และความรู้สึกผิด นอกจากนี้ยังเหมาะ ที่จะใช้ขับไล่พลังงาน ที่ชั่วร้ายด้วย

แฟนทัม (Phantom)
คือผลึกคริสตัลที่มีผลึกแร่รูปร่างคล้ายปิระมิดอยู่ข้างใน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเติบโตในการวิวัฒนาการของมัน คริสตัลชนิดนี้ เหมาะที่จะใช้เป็น ทางไหลผ่าน ของความรู้ที่ถูกเก็บรวบรวม ไว้ในผลึกคริสตัล และมันยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ที่จะช่วยในการทำสมาธิ และการเรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเอง และจิตวัญญาณที่แท้จริงของเรา

เรคคอร์ด คีปเปอร์ (Record Keeper)
เป็นคริสตัลที่มีรอยรูปสามเหลี่ยม อยู่บนหน้าตัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประตูที่จะนำไปสู่สติปัญญาอันเฉลียวฉลาด รูปสามเหลี่ยมนั้น เป็นตัวแทนของ ความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของการมองเห็นของดวงตาที่สาม การใช้คริสตัลชนิดนี้ จะช่วยให้เราเกิดจิตสำนึก แห่งความพร้อม เรายังสามารถที่จะใช้คริสตัลนี้ในการเรียกข้อมูล หรือความรู้เก่าๆ ที่เกี่ยวกับความลับของจักรวาล และต้นกำเนิดของมนุษย์ และจิตวิญญาณ ออกมาได้ นอกจากนี้มันยังเหมาะที่จะใช้ทำสมาธิ และปรับเข้าหาสติปัญญาของเราได้

เรนโบว์ (Rainbow)
เป็นคริสตัลที่มีสายรุ้ง หรือแสงขาวในสเปกตรัม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความจริงทั้งปวงอยู่ภายใน เหมาะกับการทำสมาธิ เพราะมันจะช่วยรวบรวมพลังแสง ในจักรวาลเข้าไว้ด้วยกัน และยังเหมาะที่จะใช้รักษาคนที่ต้องการกำจัดความเศร้าหมอง หงอยเหงา และความหดหู่ใจ เพราะมันจะนำมา ซึ่งความรื่นรมย์ยินดี ความกระตือรือร้น ความมั่นใจ และความรัก

ทาบูล่า (Tabular)
เป็นผลึกคริสตัลแบนเรียบที่มีปลายทั้งสองด้านกว้าง ใช้สร้างความสมดุลในพลังงานระหว่างคนสองคน จุดพลังงานสองจุด หรือธาตุสองธาตุ ถ้าใช้มันกับจุดสมอง มันจะช่วยสร้างความสมดุลในสมอง และรวบรวมสติปัญญา เข้ากับความสามารถในการรับรู้ หรือถ้าจะใช้คริสตัลนี้ ในการรักษาอาการทางอารมณ์ หรือความกลัดกลุ้มทางใจ เราควรกำคริสตัลนี้ไว้ในมือทั้งสอง เพื่อช่วยให้เราสื่อสาร กับตัวตนที่สูงกว่าในตัวเราได้ เพราะมันจะทำหน้าที่ เป็นสะพานเชื่อมโยงอาณาจักรต่างๆ ทั้งที่สูง และต่ำกว่า และที่อยู่ภายนอก และภายในเข้าด้วยกัน เราสามารถใช้ทาบูลา ในการติดต่อสื่อสารกับแก่น วิญญาณ จากนอกโลก หรือชีวิตในอดีตของเรา ในการทำสมาธิขั้นสูงได้

แทนทริค ทวิน (Tantric Twins)
เป็นคริสตัลสองผลึกที่มีฐานร่วมกัน และมีปลายสองด้านที่มีความยาวเท่ากัน หรือไม่ก็ได้ ใช้สำหรับการค้นหาความลับ ของความสัมพันธ์กับตัวเอง และคนอื่นที่ถูกต้อง มันจะช่วยเติมเต็มความต้องการ ในการที่จะเห็นจิตวิญญาณประสานสอดคล้อง เข้ากับแหล่งกำเนิด และนั่นจะนำมาซึ่งความสอดคล้อง ของวิญญาณเข้ากับคนอื่น

ไทม์ลิงค์ (Time Link)
คริสตัลนี้ มีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน อยู่บนหน้าตัดด้านหนึ่ง มันคอยเชื่อมโยงจิตวิญญาณ เข้ากับการมีตัวตนอยู่ของเรา ในอีกเวลา และสถานที่หนึ่ง มันช่วย รวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ ของเราที่แตกออกไป ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บ ทางอารมณ์ และจะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของตัวเรา ใช้กับ การกลับคืนมาของชีวิต ในอดีต และการเติบโต ของอนาคต เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเรา ให้พ้นจากการเป็นทาสของชีวิตในอดีต และยังช่วยคนที่ใกล้จะตาย ให้สามารถเชื่อมโยงวิญญาณของเขา เข้ากับแสงสว่างในโลกแห่งวิญญาณได้

ทรานส์มิตเตอร์ (Transmitter)
มีรูปสามเหลี่ยมอยู่ในจุดศูนย์กลางของหน้าตัด ซึ่งหน้าตัดรูปสามเหลี่ยมนี้ อยู่ระหว่างหน้าตัดเจ็ดด้าน ที่สมมาตรกัน มันเป็นเสมือนคริสตัล แห่งการนำทาง และในการที่จะนำคริสตัลนี้มาใช้ เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความรัก ความรื่นรมย์ สามัคคี ความรู้ พลังแห่งการแสดงออก ความสงบ และอิสรภาพขึ้นมาก่อน จากนั้นมันจึงจะช่วย ส่งต่อพลังความคิดของเรา ไปสู่จิตในจักรวาล การสื่อสารที่การส่งต่อนั้น จะต้องมีความชัดเจน เพื่อที่จะได้รับ การตอบสนองที่ตรงไปตรงมา และการใช้คริสตัลนี้ จะช่วยให้เราพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยสติปัญญา และการสื่อสารทางจิตได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้มันในการรับ และส่งสารระหว่างคนสองคนได้อีกด้วย

วินโดว์ (Window)
มีรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือ “หน้าต่าง” อยู่ตรงกลาง และบนหน้าตัดที่เจ็ดตามมุมทั้งสี่ ของสี่เหลี่ยม จะมีเส้นพาดผ่านทำให้เกิดเป็นรูปกากบาท ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัน แนวตั้งจากแหล่งกำเนิด และเส้นแนวนอนจากความเป็นมนุษย์ คริสตัลชนิดนี้ เป็นเสมือนกระจกส่องวิญญาณ ถ้าเราทำใจให้นิ่ง แล้วจ้องเข้าไปในหน้าต่างของคริสตัลนี้ เราก็จะเห็นภาพสะท้อนของตัวเราที่ออกมาเป็นรูปร่าง และความคิดต่างๆ ซึ่งนั่นก็คือ สารที่เราต้องการ จะสื่อออกมาขณะนั้น