เลข 0

เลข 0 แทนดาวมฤตยู เป็นสัญญาลักษณ์ของอนัตตา ทางเทวะหมายถึงพระศิวะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ สมควรอย่างยิ่ง เลข 0 หากวางให้ถูกที่จะเพิ่มค่ากำลังเลขหลักอื่นอย่างยิ่ง แต่..ถ้าวางผิดที่ หมายถึง ลดค่าลงและติดลบได้ 0 คือดวงดาวทั้งหมดในจักรราศี มีอิทธิพลมากต่อดาวเคราะห์ทุกดวง