7

 ไคโรชี้ว่าเลข 7 เป็นเลขที่ลึกลับ และมีวงรอบตามคัมภีร์ไบเบิลฉบับเ่ก่า 7 นี้ มีความหมายพิเศษที่ถูกกล่าวขวัญเสมอ คือ (1) สรรค์ 7 ชั้น (2) บัลลังก์ทั้ง 7 (3) ตราทั้ง 7 (4) โบสถ์ทั้ง 7 (5) การเดินที่กำแพงเมืองเจริโก (กำแพงเมืองโบราณของชาวยิว) เมื่อเดินถึงวันที่ 7 กำแพงเมืองก็พังลงมา

ไคโรบอกว่าน่าสังเกตด้วยว่า จากพระเจ้าเดวิด (กษัตริย์ของชาวอิสราเอลโบราณ) นับจนถึงพระเยซูได้ 7 ช่วงชีวิตคน ในพระคัมภีร์เอสซิเคล กล่าวถึง “เทพ 7 องค์ ผู้ท่องไปในโลก” ซึ่งมีผลมากต่อดวงดาวทั้ง 7 ในความเชื่อของผู้คนมาช้านาน

       นอกจากนั้นตามศาสนาของชาวอียิปต์กล่าวถึง (1) เทพทั้ง 7 ตามคัมภีร์ของฮินดู (2) เทพทั้ง 7 ของศาสนาชาวเปอร์เชีย (3) เทพทั้ง 7 ตามศาสนาของคาลเดียน (4) เทพทั้ง 7 ตามคาบาลาของฮิบรู (5) ความจริง 7 ประการที่เปิดเผยโดยพระเจ้า

       เลข 7 นี้ ไม่ว่าจะมีรากฐานมากจากศาสนาใด ไม่้ว่าจะเป็นอินเดีย จีน อียิปต์ กรีก ฮิบรู หรือแนวความคิดสมัยใหม่ ทุกคนคิดบอกถึงว่าเลข 7 แสดงถึงความลึกลับจากเบื้องบนที่แสดงออกมาทางธรรมชาติ จากปรัชญาโบราณพบว่า 7 นี้เป็นเพียงตัวเลขเดียวที่สามารถแบ่งตัวเลขไม่รู้จบได้ และเป็นตัวเลขที่ผลิตเลข 9 และเกี่ยวพันกับเลขอื่นๆ ได้ตลอด

       ถ้าหากเราถือ 1 เป็นการเริ่มต้น แล้วลองเติมเลข 0 ตามหลังแบบไม่รู้จบ เช่น 1,000,000 เอา 7 หารก็จะได้ 1 4 2 8 7 ไม่ว่าคุณจะเติม 0 ไปกี่ตัวก็สามารถหารด้วย 7 ได้ตัวเลขเช่นนี้ตลอดไป แต่ตัวเลขอื่นๆ ไม่สามารถนำไปหารแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างนี้เช่น เลข 7 ได้เลย เรียกว่าเลขอื่นๆ ไม่มีอานุภาพในการหารแบบไม่รู้จบ

       ไคโรยังได้กล่าวถึงตำนานของพระพุทธเจ้าที่ประสูติแล้วทรงก้าวย่างบนดอกบัว 7 ดอก ซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งมากที่แสดงอานุภาพของเลข 7

       ที่สำคัญมากก็คือในเวลาส่วนใหญ่ในประวัติมาแต่โบราณของมนุษย์ที่อุบัติขึ้นมาในโลก ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าก็จะเห็นดวงดาว 7 ดวงเท่านั้น คือ อาทิตย์ , จันทร์ , อังคาร , พุธ , พฤหัสบดี , ศุกร์ , เสาร์ ซึ่งเป็นที่มาของ 7 วันต่อสัปดาห์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบไม่รู้จบ โดยไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาอื่นใด! ตัวเลขอื่นๆ ที่แสดงเวลาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ เช่น 1 นาที ประกอบด้วย 60 วินาที หรือ 30 วัน เป็น 1 เดือน และ 12 เดือนเป็นหนึ่งปี แต่ 7 วันเป็นหนึ่งสัปดาห์นี้มีความเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาอื่นๆ นั้นคือข้ออ้างของไคโร (แต่ข้อวิจารณ์ก็มีว่า ก่อนจะเป็น 1 วัน ก็มี 24 ชั่วโมง เป็นตัวกำหนดอยู่ก่อนมิใช่หรือ)

หลักการคำนวณตัวเลขไคโร
นำตัวเลขของวันเกิด มาบวกรวมกันจนเหลือตัวเดียว นั่นคือตัวเลขไคโร
ตัวอย่างเช่น เกิด 19 นำ 1 บวกกับ 9 เท่ากับ 10 หลังจากนั้นนำ 1 บวกับ 0 เท่ากับ 1 ก็จะได้เลขไคโร คือ 1

เลข 7 คือ ความสมบูรณ์ ในการทรงสร้าง 6 วัน วันที่ 7 คือวันที่ทุกอย่างครบถ้วนจนพระเจ้าพักผ่อนหลังจากสร้างทุกสิ่งอย่างเสร็จสมบูรณ์