8

8 สัญลักษณ์มงคลในธิเบต
(The Eight Auspicious Symbol)
8 สัญลักษณ์มงคลเป็นสิ่งที่ชาวธิเบตนับถือกัน โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศาสนาก่อกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย และแพร่หลายมากในธิเบต หลายคนได้นำสัญลักษณ์เหล่านี้มาประดับกันทั่วทุกแห่งหน ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต เป็นสิ่งที่ชาวธิเบตเคารพและนับถือมาก
8 เป็นเลขนำโชคของชาวจีน
เพราะคำว่าแปดในสำเนียงกวางตุ้ง ออกเสียงว่า “ฟา” เหมือนกับคำว่า “ฟา” ที่แปลว่า มั่งคั่ง (發)
ชาวจีนโดยเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพค้าขายยกให้เลข 8 เป็นเลขแห่งมงคล เพราะในภาษากวางตุ้งมีความหมายว่า ร่ำรวย หรือ มั่งมี
อีกทั้งยังหมายความได้ถึงตำนานแปดเซียนหรือโป๊ยเซียน ที่คอยดูแล ปกป้องรักษาลูกหลาน
ชาวตะวันตกเชื่อว่าเลข 8 มีรูปลักษณ์เหมือนกับสัญลักษณ์แห่งความเป็นนิรันดร์หรืออนันต์ในเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุด (infinity) จึงถือเป็นเลขโชคลางที่ใช้สื่อความหมายถึงความเป็นอมตะ ไม่มีที่สิ้นสุด
เลขแปดนั้นเป็นตัวเลขแห่งพลังอำนาจ
วงกลมสองวงที่ซ้อนกัน โดยที่วงหนึ่งอยู่ด้านบน อีกวงหนึ่งอยู่ด้านล่างนั้น คือสัญลักษณ์แห่งมหาจักรและจุลจักรวาล ซึ่งอยู่ซ้อนกันระหว่างชั้นบนกับชั้นล่าง คริสตัลที่มีหน้าแปดด้านจะกระตุ้นพลังแห่งการยืนหยัดและเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่า “คุณคือใคร”โดยไม่ต้องยับยั้ง ขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้เราสามารถประสานสัมพันธ์กับพลังอำนาจ การเงิน ทรัพย์สมบัติได้ดียิ่งขึ้น
Endless Knot
เงื่อนมงคล
เงื่อนอนันตภาคย์
สันนิษฐานว่ามาจากสัญลักษณ์งูโบราณ 2 ตัว
ซึ่งหมายถึง ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ และส่งผลกระทบซึ่งกัน ระหว่าง 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน และนำไปสู่การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
ในทางโลกจึงหมายถึงความรักที่มั่นคงยืนยาว เป็นสัญลักษณ์ของความรักนิรันดร์ เป็นเครื่องกระตุ้นความโรแมนติกในชีวิตสมรสให้คงอยู่ตลอดไป
คนจีนยังเชื่อว่า เงื่อนมงคลนี้ เป็นสัญลักษณ์นำโชคลาภมาให้ผู้เป็นเจ้าของ มีชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ยาก หรือความทรมานใดๆ
บ้างก็ใส่เงื่อนมงคลไว้ในกระเป๋าสตางค์ เพราะเงื่อนมีลักษณะคล้ายเลข 8 วนไปวนมาคือการเงินที่ไม่เคยขาดมือ
เมื่อนำเงื่อนมงคล มาวางที่ด้านหลังของจี้หินมงคล เพื่อให้สัมผัสแนบชิดกับร่างกายของผู้สวมใส่ ซึ่งจะกระตุ้นและนำพาความโชคดีอันไม่มีที่สิ้นสุดมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ