Astrology & Philosophy

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

꧁٭ดาวเจ้าครองเรือนชะตา٭꧂
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

เรือน 1 : MA VU
เรือน 2 : VE AD
เรือน 3 : ME AP
เรือน 4 : MO KR
เรือน 5 : SU ZE
เรือน 6 : ME HA
เรือน 7 : VE CU
เรือน 8 : MA PL
เรือน 9 : JU
เรือน 10 : SA
เรือน 11 : SA NO UR
เรือน 12 : JU NE PO

▂▂▂▂▂▂▂▂

꧁٭จุดเจ้าชะตา٭꧂
▂▂▂▂▂▂▂▂

❥ เมอริเดียน =
❥ อาทิตย์ =
❥ จันทร์ =
❥ ลัคนา =
❥ ราหู =
❥ เมษ =

Ö♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Ö

 

การรับ และ นำออก ของ 12 ราศี

<:> จักรราศี มี 12 ราศี คือ ราศีเมษ – ราศีมีน

<:> ราศีจะมี 2 สิ่ง คือ
สิ่งที่ออกจากตัว
สิ่งที่รับเข้าตัว
เรียกกันง่าย ๆ คงเข้าใจ เช่น..

<:> ราศีพฤษภ = รับเข้าตัว กินอาหาร กินให้อิ่ม ได้รับผลประโยชน์ สะสมเงินฝากเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย ฯลฯ

<:> ราศีมิถุน = ออกจากตัว ติดต่อ สื่อสาร เพื่อที่รับและจะสื่อต่อไป ฯลฯ

ทั้ง 12 ราศี ซึ่งเป็นวงรอบ หรือจะว่าเป็นกฎแห่งกรรม เกิด – ตาย

<:> หากมีดาวอยู่ในราศี หนึ่ง หลายดวง สิ่งที่จะต้องดูคือ.
<:> ความสัมพันธ์ระหว่างดาวกับดาว
<:> ดาวที่สถิตอยู่หน้าหรือสถิตอยู่หลัง มีความสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่า “การโคจรไปสู่” จากดาวอะไรไปหาดาวอะไร และดาวอยู่ก่อน อยู่หลัง จะแสดงอิทธิพลไม่เหมือนกัน กับชีวิตของเจ้าชะตา

แต่ถ้าอ่านดาวรวมกันก็ให้อ่านดาวในราศีนั้น ๆ จะจับคู่ไหนแล้วอ่านก็ได้ไม่ผิด แต่ถ้าอ่านแบบการโคจรไปสู่ ก็จะได้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เช่น..
<:> อาทิตย์ ไปสู่ อังคาร = ไปไหนเจอแต่เรื่อง ชอบไปหาเรื่องเขา..
<:> อังคาร ไปสู่ อาทิตย์ = อยู่เฉย ๆ มีแต่เรื่องเข้ามาหา…

 

Ö♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Ö

 

ในโลกนี้มีอยู่ 2 อย่าง คือ มีอะไร กับ ไม่มีอะไร
• มีอะไร Something
• ไม่มีอะไร Nothing
• และไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรู้ล่วงหน้าได้ เว้นเพียงสิ่งเดียวคือตำแหน่งดาว เพราะเราสามารถคำนวณหาตำแหน่งได้ จึงเป็นปรัชญาที่ว่า ” ข้างบนเป็นอย่างไร ข้างล่างเป็นอย่างนั้น” เราจึงนำเอาปรัชญานี้มาใช้พยากรณ์ชีวิตผู้ฅนได้ โดยหลักของการ “อุปมา อุปมัย” หรือการเทียบเคียง

• ดังนั้นการดูดวงควรดูอัตราการโคจรของดาวต่าง ๆ ในดวงชะตาของเราว่า ดาวแต่ละดวงโคจรอย่างไร โคจรช้า โคจรเร็ว โคจรปกติ เดินหน้า ถอยหลัง จะทำให้รู้ว่าเจ้าชะตาได้รับอิทธิพลของดาวอะไร อย่างไรบ้าง

➤ อาทิตย์ โคจรเร็ว = เป็นผู้ใหญ่เร็ว แก่เร็ว ฯลฯ
➤ อาทิตย์ โคจรช้า = เป็นผู้ใหญ่ช้า แก่ช้า เอาแต่ใจ ฯลฯ
➤ พฤหัส โคจรเร็ว = มีโชค ประสบความสำเร็วเร็ว ฯลฯ
➤ พฤหัส โคจรช้า = มีโชค ประสบความสำเร็วช้า ฯลฯ
➤ อังคาร โคจรเร็ว = 
➤ เสาร์ โคจรเร็ว = 

ปกิณกะ
♊ราศีมิถุน ➤ ขี้เหงา อยู่ฅนเดียวไม่ได้ ต้องไปหาผู้อื่น
♓ราศีมีน ➤ ชอบความเหงา อยู่กับความเหงา ชอบสันโดษ มีโลกส่วนตัว

 

Ö♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Ö

 

จันทร์

➤ ดาวจันทร์ (Moon) หรือจะเรียก Lunar จันทร์มีความสำคัญรองจาก อาทิตย์ จันทร์จะเกี่ยวกับสมองด้านขวา ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก.ฯลฯ

➤ ดาวจันทร์ เป็นเกษตรราศีกรกฎ ♋ดาวจันทร์ เป็นอุจจ์ราศีพฤษภ ♉ จันทร์ เป็นมหาจักรราศีเมษ. ♈

➤ จันทร์ เทียบได้กับราศีกรกฎ♋ ธาตุน้ำ เพศหญิง หรือเรือนที่ 4 เรือนเกณฑ์ จรราศี (ตามหลักปรัชญา)

➤ จันทร์ มีความสำคัญกับโลกมาก จากอิทธิพลของดาวจันทร์ ทำให้เกิด ปรากฎการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ น้ำขึ้น น้ำลง ก็มาจากอิทธิพลของดาวจันทร์.

➤ ราศีกรกฎ เป็นช่วงต้นของฤดูร้อนในซีกโลกทางเหนือ กรกฎจึงเกี่ยวข้องกับการสร้างเอกลักษณ์ทางจิตใจด้านความรู้สึกอารมณ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับชีวิตในอดีต วัยเด็ก ชีวิตครอบครัว พ่อแม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางจิตใจ การปกป้องตนเอง ผูกพันกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย ชาวราศีกรกฎจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยม.

➤ จันทร์ = ความเป็นแม่ สตรี ประชาชน บุคคลหลายฅน ชั่วโมง การทำงานของมันสมอง การขับถ่ายของเหลว ความอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ มีความรู้สึกไว ชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น ชอบปกป้อง รักบ้านรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง ต้องการความปลอดภัยให้กับตัวเองเป็นพิเศษ ชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันรำลึกผูกพันกับอดีต ฯลฯ .

➤ เรือนที่ 4 = บ้านเกิด ที่อยู่อาศัย บิดามารดา ชีวิตวัยเด็ก ชีวิตในบั้นปลาย ผู้อุปถมภ์ ผู้สรับสนุน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน ที่ดิน ภารกิจเสร็จสิ้น จุดจบของชีวิต สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.

➤ จันทร์ ยังมีอิทธิพลประจำทุกเดือนคือ อมาวสี (new moon) และปูรณมี (full moon) ที่รู้จักกันในการขอพร และขอเงินพระจันทร์ ประจำเดือน.

 

Ö♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•Ö