รหัสยเวทย์

การให้ทานไฟคือการบูชาไฟแน่นอน
การบูชาไฟคือการบูชาธาตุอย่างนึง
เพราะไฟคือการทำงานร่วมกันของธาตุลมกับธาตุอุณหภูมิ แต่เราจะเรียกรวมกันว่าธาตุไฟ จริงแล้วควรจะเรียกว่าอุณหภูมิ เพราะคำว่าอุณหภูมิมันจะหมายถึง ความร้อนและความเย็นจะตีความหมายได้ตั้งแต่ความเย็นที่สุดและความร้อนที่สุด สัญลักษณ์นี้จะอยู่บนเศียรของพระพุทธรูป ถ้าแยกออกมาเดี่ยวๆ จะเรียกว่า สัญลักษณ์ของโลกกุตระ แต่เรามักจะเรียกว่าโลกของพลังงาน โลกของจิตวิญญาณหรือโลกแห่งความเป็นจริง
ทำไมต้องจุดไฟ บูชาไฟ คนสมัยก่อนเขารู้ว่าไฟหรือธาตุลมกับธาตุอุณหภูมิคือสิ่งสูงสุดไฟหรือความร้อน คือสัญลักษณ์ของการดำรงค์อยู่ ชีวิตทั้งหมดในโลกนี้เกิดขึ้นได้เพราะไฟหรือความร้อน ถ้าอุณหภูมิในตัวเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นสัก 5 องศาน่าว่าไม่รอดสักคน เพราะจะเป็น Heat stock ,Hipothermear
หน้าที่ของเราในแต่ละวันคือการรักษาอุณภูมิของร่างกายนี้ให้อยู่ที่37 องศา หรือที่เราเรียกว่าความอบอุ่น ไฟคือสิ่งศักดิสิทธิ์ครับ คำว่าไฟนี้เลยต้องมาอยู่ในบทสวดมนต์ คือ ภะคะวา
ตามกฎของรูปกับนามหรือกฎสูงสุดของจักรวาล ไฟกับน้ำหรือรูปกับนาม หรือสสารกับพลังงานจะอยู่ด้วยกัน จะอยู่ในสถานะอะไรก็ช่างเขา แต่สองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันแน่นอน และมีอยู่ในทุกที่ เหมือนกับความดีความชั่ว ที่ไม่เคยแยกออกจากกัน เพราะมันคือสิ่งเดียวกัน แต่รูปกับนามนี้ เราสามารถแยกมันออกจากกันได้เพื่อประโยนช์ในการใช้งาน ด้วยการจุดไฟ หรือการสร้างความแตกต่างของอุณหภูมิ เมื่อเราสร้างความร้อน ไฟจะแยกออกมาจากความเย็น เพื่อมากินเชื่อเพลิงหรืออาหารที่เรานำมาให้ไฟ เขาเลยเรียกว่าการให้ทานไฟ หรือจะเรียกการหาอาหารมาให้ไฟรัปทานเพื่อแสงความขอบคุณต่อธาตุทั้งสองก็ได้
ความน่าสนใจก็คือ เมื่อไฟคือสิ่งสูงสุด แต่ทำไมมนุษย์เรายังสร้างไฟขึ้นมาได้ ทำไมไฟจะติดขึ้นมาได้ต้องมีคนเอาหารมาให้ แสดงว่าไฟหรือภะคะวาอาจจะไม่ใช่สิ่งสูงสุดจริงๆ เมื่อมนุษย์ยังสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ แสดงว่ามนุษย์เราก็ไม่ธรรมดานะสามารถสร้างได้แม้กระทั้งสิ่งสูงสุด ถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติเดิมแท้ของเราคืออะไร ตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไร เราจะได้รู้ว่าเราที่แท้จริงนี้ไม่ธรรมดา เรานี้แหละคือสิ่งสุงสุด ที่สร้างได้แม้กระทั่งสิ่งที่คนเขาคิดว่าสุงสุดแล้วที่หมายถึงไฟ หรือภะคะวา
ที่ไหนที่บูชาไฟแสดงว่าที่นั่นไม่ธรรมดาในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาแห่งจักรวาล เพราะสัจจธรรมที่แท้จริงคือธาตุทั้งสี่ คือสิ่งที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างพวกเราขึ้นมา ไม่มีธาตุทั้งสี่ก็ไม่มีเรา มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่ชื่อมนุษย์นี้เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงความจริงสุงสุดนี้ได้ เพราะมนุษย์ถูกออกแบบให้มีปัญญา หรือปัญญาณ
การบูชามีหลายแบบ การบูชายัญคืออะไร?
การบูชาในพราหมณ์ฮินดูนั้นมีหลายแบบ หลายระดับ โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากการ “ถวายเครื่องบูชา” ก่อน การบูชาด้วยไฟเรียกว่า “อารตี” การบูชาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การพลีกาม หรือการบูชาด้วยกาม ในศักติลัทธิฝ่ายซ้าย และในนิกายตันตระครับ การบูชายัญก็คือการบูชาด้วยการแลก โดยการเอาชีวิตคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชาเป็นต้น เช่น พราหมณ์หลอกให้พระวิกรมาทิตย์ ไปเอาเวตาลออกมา ก็เพื่อที่จะเอาพระวิกรมาทิตย์เป็นเครื่องบูชายัญ เพื่อให้ตนได้พรตามที่ตนอยากจะขอครับ ในการบูชาเทพนั้น จะมีการขอให้เทพช่วยเราได้ แล้วแต่จะขอ ถ้าเราขออะไรที่มาก เราก็อาจจะต้องพลีหรือแลกด้วยการบูชาที่มาก การบูชาไฟเป็นการบูชาแค่เบื้องต้น อาจทำให้เทพไม่สนใจ หากคุณต้องการอะไรที่มากขึ้น เกินกว่าปกติ จึงต้องทำการบูชาที่มากขึ้นกว่านั้นไป ยังไงละครับ ซึ่งประเทศไทยก็ใช้การบูชายัญไม่น้อยครับ
จุดไฟ…..ขึ้นมาก่อน
เป็นการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ไม่ใช่เตโชกสิณ ที่ไปเพ่งไฟจากภายนอก แต่เตโชจิตตา คือการตั้งสติตระหนัก ตื่นรู้ ภายในกาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส อย่างรวดเร็วฉันพลัน ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว
ไฟถึงอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เป็นของร้อน และความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เพราะตาเห็นรูป หรือหูได้ยิน เป็นต้น ก็เป็นของร้อนใจ
สรุปก็คือ เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายได้สัมผัส และใจกระทบอารมณ์ แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อน ร้อนเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เมื่อ ผู้ได้ตระหนักและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้ ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวง เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เมื่อคลายกำหนัดแล้ว จิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสิ่งเหล่านั้น
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ความลึกลับมีอยู่ในคอสมอส
ที่เผยโฉมให้โลกเห็นด้วยแสงสว่าง
ขอให้ผู้ที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความมืด
ก่อนอื่นให้ศักดิ์สิทธิ์จากวัสดุที่ไม่เป็นรูปธรรม
ไฟจากโลก;
เพราะรู้ว่าโลกลงสู่พื้นโลกฉันใด
ไฟก็ขึ้นไปด้วยเช่นกัน
ไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับไฟ
ผู้ที่รู้จักไฟที่อยู่ภายใน
ตัวเขาเองจะขึ้นไปสู่ไฟนิรันดร์
และอาศัยอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์
ไฟไฟภายใน
เป็นพลังที่ทรงพลังที่สุด
เพราะมันเอาชนะทุกสิ่งและ
แทรกซึมไปยังทุกสิ่งในโลก
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •