(yin yang) หยินหยาง

Spiritualunite : สัญญาณที่บ่งบอกถึงการส่งโทรจิตระหว่างคู่ Twin Flame (คู่แฝดจิตวิญญาณ)
การเชื่อมต่อกันทางโทรจิตของคู่ Twin Flame คือการแบ่งปันคลื่นความถี่ให้กับวิญญาณดวงเดียวกัน และยินยอมให้ทั้งคู่สามารถเชื่อมต่อกระแสจิตซึ่งกันและกัน
ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองเกิดความเข้าใจการหยั่งรู้ของอีกฝ่าย ทั้งในด้านความคิด/ความรู้สึกหรือสิ่งที่ปรารถนา
การสื่อสารของคู่ TF (Twin Flame) มักจะทำให้พวกเขาต้องเกิดความประหลาดใจ. เพราะพวกเขาสามารถอ่านใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ แม้กระทั่งความคิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละฝ่าย และสัญญาณต่าง ๆต่อไปนี้…จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อของพวกเขา..
… >> : สัญญาณทั่วๆไปของการส่งโทรจิตระหว่างคู่ Twin Flame : << …
๑. มีความสามารถในการล่วงรู้ว่าอีกฝ่ายคิดหรือรู้สึกอย่างไร :
พวกเขาจะรับคลื่นความถี่ของความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายได้เป็นครั้งคราวโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ทั้งสองก็ยังรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่
๒. แบ่งปันความรู้สึกนึกคิดแก่กัน :
เมื่อทั้งสองได้ผสานจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาจะแสดงความคิดและความรู้สึกระหว่างกันและกันในรูปแบบเดียวกัน ….ซึ่งในบางครั้ง ฝ่ายหนึ่งอาจเกิดความรู้สึกอีดอัด ที่ได้แสดงออกบางอย่างในสิ่งที่อีกฝ่ายโยนมาให้
๓. เกิดการกระตุ้นให้ใช้การสื่อสารทางโทรจิต :
ทั้งสองมีความสามารถในการพูดคุยกันโดยไม่จำเป็นต้องพูดออกมาดัง ๆ เนื่องจากกระแสจิตนั้นมีความเร็วกว่ามาก ซึ่งทำให้ทำให้พวกเขาสามารถรู้ความคิดซึ่งกันและกันได้ ถึงแม้จะอยู่ไกลกันก็ตาม และเมื่อใดที่พวกเขาสามารถหยั่งรู้ถึงพลังงานของกันและกันในระยะไกลได้แล้วละก็ พวกเขาก็จะสร้างรูปแบบของการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันขึ้นมาเอง
๔. ล่วงรู้ภายในจิตวิญญาณของกันและกัน :
ทั้งคู่ต่างก็มีความสามารถพิเศษในการขุดคุ้ยประสบการณ์ของจิตวิญญาณของกันและกัน …ซึ่งสัญญาณข้อนี้…ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับเหล่า Soulmate มากกว่า… แต่เมื่อพวกเขาได้เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของคู่ TF … การล่วงรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่าย ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับสัมพันธภาพของพวกเขา
๕. แบ่งปันความฝันร่วมกัน :
พวกเขาจะสามารถแบ่งปันความฝันในเรื่องเดียวกันได้ ถึงแม้จะเป็นการเชื่อมต่อกันในความฝันก็ตาม ……… (เคล็ดลับ ): “ จงบันทึกความฝันเอาไว้ “
๖. มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน :
ในเมื่อพวกเขามาจากวิญญาณดวงเดียวกัน ดังนั้น…พวกเขาทั้งสองจึงแบ่งปันความสนใจที่มีคล้ายคลึงกัน ซึ่งพวกเขาอาจสนุกอยู่กับหัวข้อทางจิตวิญญาณร่วมกัน หรือแม้กระทั่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เหมือนกัน
<> ความรักของคู่ TF นั้น…ไม่ใช่เป็นเรื่องของตรรกะ หรือเป็นประสบการณ์ที่ดำเนินไปอย่างสมเหตุสมผล …แต่มันจะเป็นอะไรที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นฟังหรือรับรู้ได้ นอกจากจะประสบกับตัวเองเท่านั้น….
และสำหรับคู่ TF นั้น… “ การปฏิบัติตนให้ลื่นไหลไปกับความรักของจักรวาลที่ปรากฏขึ้นในหัวใจนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง “ …..เพราะมันเป็นพลังงานที่มาจากจักระหัวใจ เพื่อใช้โยงให้เกิดการเชื่อมต่อของพวกเขา……ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินยอมให้พลังงานแห่งกระแสจิตอันแสนวิเศษนี้ ได้ไหลเวียนผ่านชีวิตของพวกเขา…และได้แสดงออกซึ่ง “ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข” ให้แก่กันและกันแล้วละก็……พวกเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนของพวกเขาเอง และสามารถเชื่อมต่อกับต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขาอีกด้วย….
•••••••

เรื่องปลัดขิกนั้น ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านแผงด้วยคติธรรมไว้ให้คิด ว่านี้มันคือสัญลักษณ์แห่งการเกิดทุกสรรพสิ่ง ความรัก ความรู้สึกเมตตาเอ็นดู ความอยากได้อยากมี โชคลาภเงินทอง. ข้าวของทรัพย์สมบัติบ้านเรือน แร่เงินแร่ทอง กระดาษธนบัตร สิ่งของต่างๆที่มนุษย์ใฝ่ฝันอยากได้อยากมี ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่มนุษย์นั้นสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นของมีค่า แต่ทว่ามนุษย์นั้นลืมไปว่าอะไรที่สร้างมนุษย์มา แม้แต่ผู้สร้างศาสนาและความเชื่อให้ทุกเชื้อชาติบนโลก ก็ล้วนมาจากสิ่งนี้ที่เรียกว่า”#พ่อกับแม่” ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านจึงได้แฝงนัยยะกุศโลบายไว้ในปลัดขิกและโยนี ว่าเปรียบเสมือนตัวแทนของพ่อกับแม่ แต่ในรูปแบบของวัตถุ มงคลเครื่องราง และถือเคล็ดสภาวะของการเกิดกำเนิดนั้นมาทำเป็นเครื่องรางของดี เพราะมี2สิ่งนี้จึงเกิดทุกสรรพสิ่ง เกิดตามแต่ที่ใจจะปรารถนา เกิดความเชื่อต่างๆนาบนโลก จึงเห็นได้ว่าพระเกจิครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อน หรือแม้กระทั่งชาวบ้านก็มักจะนิยมทำใช้กันเป็นอย่างมาก แต่มาสมัยนี้คนส่วนมากนั้นมักจะมองแต่เปลือกแต่ผิวเผินว่าเป็นเรื่องลามกไปเสียแล้ว มิได้มองแบบเปิดใจตามความเป็นจริง มิได้มองหยั่งลงไปให้ลึกซึ้งให้เห็นปริศนาธรรมแบบคนแต่เก่าก่อน ยิ่งคนทำงานเกี่ยวกับทางค้าขาย เรามักจะเห็นเขาบูชาไว้หน้าร้าน พ่อค้าแม่ค้าก็นิยมพกติดตัวใช้กัน เพราะเขาเหล่านั้นรู้เคล็ดรู้ที่ไปที่มา และรู้วิธีใช้ว่าใช้อย่างไร ถือเคล็ดของการเกิด เกิดลูกค้า เกิดความเมตตาน่าสงสาร เกิดโชคเกิดลาภ ให้เกิดตามแต่ใจเราปราถนา ตามแต่ปัญญาผู้ใช้จะพลิกแพลงร้องขอ”#เกี่ยวกับคำว่าเกิด”!!

ส่วนนัยยะความหมายด้านป้องกันตัว ท่านเปรียบเสมือนดั่งพ่อกับแม่ที่ทำให้เรามีตัวมีตนบนโลก ถ้าไม่มีตัวนี้(ปลัดกับโยนี)เข้ามาปฏิสัมพันธ์กัน ก็คงไม่มีตัวฉันตัวเขาตัวเรา ฉะนั้นพ่อแม่ท่านรักห่วงใยดูแลบุตรดั่งแก้วตาดวงใจปกป้องคุ้มครองลูกฉันใด ครูท่านจึงถือเอาเคล็ดนี้มาใช้ ว่าปลัดและโยนีก็ปกป้องคุ้มครองเราฉันนั้น มีพระเกจิครูบาอาจารย์แต่เก่าหลายท่านเลยครับ ที่โด่งดังขึ้นชื่อเรื่องปลัดขิกด้านป้องกันภัย เพราะเหตุเคล็ดวิชามีมาดั่งนี้แล วันนี้ผมขอสาธยายพอหอมปากหอมคอนะครับ จะให้สาธยายถึงความรักของพ่อแม่ที่มอบให้บุตรนั้นก็สุดจะประมาณ จะสาธยายให้ความหมายนั้นลึกซึ้งถึงหลักธรรมก็จะยาวไป หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ตะขอเบ็ด” มาแทนนัยยะแทนคำว่า ขอ ขอตามแต่ใจปราถนา หากติดแล้วออกไม่ได้ อีกตัวที่ประกบกันคือสัญลักษณ์ “#เคียวเกี่ยวข้าว” แทนนัยยะคำว่า เกี่ยวเข้า หรือเกี่ยวเข้ามา เฉียบคมบาดลึก ส่วนตรงกลางเป็นรูปสัญลักษณ์”#องค์กำเนิด” เกิดทุกสรรพสิ่งตามที่ผมได้อธิบายไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา รวมเป็นรูปหัวใจกลับด้าน นัยยะคือ กลับจิตกลับใจ

•••••••