Ametrine

Ametrine
Ametrine: คือหินที่รวมทั้ง Amethyst และ Citrine เข้าไว้ด้วยกัน มันเป็นหินที่สามารถบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังทั้งหลาย เพราะว่ามันจะสามารถช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของโรคได้

พลังงานของซิตรินจะเชื่อมต่อพลังงานของโลกทางกายภาพกับมิติที่สูงกว่าให้เข้ากันได้ และในระหว่างการถอดจิตของเราพลังงานของมันก็สามารถที่จะช่วยปกป้องเราจากการโจมตีทางจิตได้ด้วย

มันสามารถช่วยขจัดความตรึงและความเครียดบริเวณศีรษะของเราได้ และช่วยให้จิตใจเราสงบ และมีสมาธิมากขึ้นด้วย

อะเมตรินสามารถช่วยเปิดตาที่สามให้กับเราได้ และช่วยให้การบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้การพยากรณ์ของเรามีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

มันจะช่วยผสานพลังงานแห่งสตรีเพศของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานแห่งบุรุษเพศของเราได้

ในทางจิตวิทยา: อะเมตรินจะช่วยให้เราเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้น และสามารถยอมรับคนอื่นได้มากขึ้นด้วย อะเมตรินเป็นหินที่สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นความสามารถพึงพาตนเองของเราได้อย่างสุดยอดมากๆ มันเป็นหินที่สามารถช่วยให้เราข้ามพ้นความขัดแย้งได้

ในทางความคิด: อะเมตรินจะช่วยให้ความคิดของเราปลอดโปร่งมากขึ้น และดีงามมากขึ้นด้วย มันจะช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆมากขึ้น และคิดอะไรได้ทะลุปรุโปร่งมากขึ้น และด้วยจิตสำนึกที่สูงขึ้นอีกด้วย มันจะช่วยเปิดความคิดของเราให้ออกไปสู่ความเป็นไปได้ทั้งมวล และนำพาวิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์มาสู่เราได้

ด้านอารมณ์ความรู้สึก: Ametrine จะช่วยสลายสิ่งอุดตันทางอารมณ์ให้กบเราได้ และช่วยให้เราอารมณ์ดี และช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีด้วย

ด้านการบำบัดรักษา: Ametrine จะช่วยสลายพลังงานด้านลบที่อยู่ภายในสนามพลังออร่าของเราให้หลุดออกไปทั้งยวงเลยทีเดียว และก็ยังจะช่วยขจัดสารพิษที่อยู่ภายในร่างกายเนื้อของเราให้หมดไปได้ด้วย

มันคือหินฟอกเลือดตัวฉกาจตัวหนึ่ง และคือตัวชาร์จพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากตัวหนึ่งเลยทีเดียว มันจะช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกายเนื้อของเราและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

อะเมตรินจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราทำงานได้ดีขึ้น และช่วยให้กระบวนการเจริญเติบโตของเราเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ DNA/RNA ของเราทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย และช่วยเติมออกซิเจนให้กับร่างกายของเราด้วย

อะเมตรินสามารถที่จะช่วยรักษาโรคเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังได้ (Chronic Fatique Syndrom – CFS) และช่วยรักษาอาการปวดแสบปวดร้อน และอาการหดหู่ซึมเซา และแผลเน่าเปื่อย และท้องอืดท้องเฟ้อ และอาการเหนื่อยล้า หรือเซื่องซึม และอาการปวดศีรษะ และความเครียดอันเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้

และนอกจากนี้มันยังสามารถช่วยสลายสิ่งอุดตันที่อยู่ในร่างกายเนื้อ, กายแห่งอารมณ์ และกายแห่งจิตใจของเราได้

วิธีการใช้งาน: สวมใส่ไว้บนร่างกายโดยให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เป็นระยะเวลานานๆ หรือเอาวางไว้บนจักระที่ 3 ก็ได้ และการถือหรือสวมใส่อะเมตรินไว้จะช่วยให้ปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ถูกกระตุ้นให้โผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวความตระหนักรู้ของเราได้ เพื่อที่จะได้เยียวยารักษาต่อไป

————————————