Aquamarine

Aquamarine: อะความารีน เป็นหินแห่งความกล้าหาญ และสามารถช่วยบรรเทาความกลัวของเราลงไปได้ พลังงานที่สงบเย็นของมันจะช่วยทำให้เราลดความเครียดและจิตใจสงบลงได้ มันจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวมันอยู่ในความสมดุล และปกป้องเราจากมลภาวะทั้งปวง

ในสมัยโบราณเคยมีการใช้อะความารีนเพื่อต่อต้านพลังงานด้านมืดและเพื่อเหนี่ยวนำเอาพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ลงมาปกปักรักษาเรา

ในทางจิตวิทยา: อะความารีนจะเหมาะกับผู้ที่อ่อนไหวง่าย เพราะว่ามันจะช่วยทำให้เรามีความอดทนกับผู้อื่นมากขึ้น และไม่ไปตัดสินชี้ถูกผิดผู้อื่น อีกทั้งยังจะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเราเองอีกด้วย พร้อมกับความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น

มันสามารถที่จะช่วยตัดความคิดฟุ้งซ่านของเราออกไปได้ เพราะพลังงานของมันจะช่วยกรองสัญญาณของข้อมูลข่าวสารที่จะถูกส่งเข้ามาในสมองของเราและทำให้การรับรู้,ความเข้าใจ และสติปัญญาของเราคมชัดมากขึ้น

และเพราะว่าความสามารถในการทำกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้เสร็จสิ้นลงได้ มันจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปใช้ในการปิดโปรเจกส์ทุกๆรูปแบบ เพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยขจัดอุปสรรคในการสื่อสารให้หมดไปได้ และสามารถที่จะช่วยให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นด้วย

อะความารีนสามารถที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ด้วย มันจะช่วยบรรเทาความกลัวของเราให้ลดน้อยลง และเพิ่มความไวในการรับรู้ของเราให้มากขึ้นได้ด้วย

ด้านจิตวิญญาณ: พลังงานของอะความารีนจะสามารถส่งเสริมให้ญาณหยั่งรู้ของเราคมชัดมากขึ้นได้ และยังสามารถช่วยเปิดตาทิพย์ให้กับเราได้อีกด้วย ดังนั้นมันจึงเป็นหินที่เหมาะแก่การใช้ทำสมาธิเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้เราเข้าสู่สภาวะความตระหนักรู้ชั้นสูงในระดับจิตวิญญาณได้

ผลต่อสนามพลังงานออร่า: อะความารีน สามารถปกป้องสนามพลังงานออร่าของเราได้ และสามารถทำให้จักระต่างๆของเราเข้าสู่สมดุลได้ และมันยังสามารถช่วยเคลียร์จักระที่ 5 ของเรา แล้วนำพาการติดต่อสื่อสารจากมิติที่สูงกว่ามาสู่เราได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลให้กับกายเนื้อและกายแห่งจิตวิญญาณของเราได้อีกด้วย

พลังแห่งการบำบัดรักษา: อะความารีนเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้รักษาอาการเจ็บคอ, ต่อมทอนซิลอักเสบ และปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ เพราะว่ามันสามารถที่จะปรับให้ต่อมไทรอยด์และต่อมพิทูอิทารี่ของเราทำงานสอดประสานกลมกลืนกันได้ ดังนั้น มันจึงสามารถช่วยควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน และกระบวนการเจริญเติบโตของเราได้

หินชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งด้วย คือมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดภายในร่างกายของเราได้ และยังช่วยบำรุงสายตา, กราม, ฟัน และกระเพาะอาหารอีกด้วย และนอกจากมันนี้ยังจะสามารถช่วยไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานเกินพอดีจนเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆขึ้นด้วย

วิธีการใช้งาน: สวมใส่หรือวางบนร่างกายในตำแหน่งที่ต้องการ หรือเอาวางไว้บนเปลือกตา หรือใช้ในรูปแบบน้ำทิพย์จากหินชนิดนี้แล้วดื่มเข้าไป
………………………………………………………