Clear Quartz

Clear Quartz: Chakra = All

Clear Quartz หรือควอตซ์ใส หรือคนไทยเราเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมาน หรือหินแก้วหนุมาน เป็นหินที่มีพลังอำนาจในการบำบัดรักษามากที่สุดในโลก และก็เป็นตัวขยายพลังงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้นที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย หน้าที่พื้นฐานของผลึกควอตซ์หรือคริสตัลก็คือ การดูดซับเอาพลังงานเข้ามาไว้, แล้วเก็บรักษาพลังงานนั้นเอาไว้ แล้วปลดปล่อยออกไปด้วยความเข้มข้นรุนแรงที่มากขึ้นและ/หรือคมชัดกว่าเดิม

นอกจากนี้มันยังสามารถที่จะมันจะช่วย clear และบำรุงอวัยวะต่างๆของเรา และรวมถึงช่วยทำความสะอาดและค้ำจุนกายทิพย์ของเราได้อีกด้วย มันสามารถที่จะช่วยขยายความสามารถทางจิตของเราให้มีมากขึ้นหรือแข็งแกร่งมากขึ้นได้ ช่วยให้เราเข้าสมาธิได้เร็วขึ้น และยังช่วยปลดล็อกความทรงจำของเราได้

ผลึกควอตซ์ที่ผ่านการเจียรไนให้มีเหลี่ยมมุมแบบ Phi หรือที่เรียกว่า Vogel Crystal แล้ว คือรูปแบบของผลึกควอตซ์ที่มีพลังอำนาจในด้านต่างๆมากที่สุด และยิ่งเจียไนให้มีเหลี่ยมมุมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอานุภาพมากขึ้นเท่านั้นด้วย และยิ่งผลึกควอตซ์มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอานุภาพมากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกัน พลังอำนาจในการบำบัดรักษา: ผลึกควอตซ์คือปรมาจารย์แห่งการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกๆชนิดเลยก้ว่าได้ มันสามารถที่จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วย และยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายเนื้อของเราได้ด้วย

———————————