Super Seven

Super Seven: Chakra ที่เกี่ยวข้อง = ทุกจักระ :

Super Seven จัดเป็นหินชั้นสูง หรือ Advance Stone ตัวหนึ่ง มันเป็นหินที่มีส่วนผสมของหินหรือแร่ต่างๆถึง 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ อเมทิสต์, Clear Quartz, Smoky Quartz, ไหมทอง, Goethite, Lepidochrosite และ Cacoxenite

ดังนั้นมันจึงผสานรวมเอาคุณสมบัติด้านจิตวิญญาณและการปกป้องของอเมทิสต์เอาไว้กับคุณสมบัติในการกราวดิ้งของ Smoky quartz และรวมถึงคุณสมบัติในการเป็นตัวขยายพลังงานของเคลียร์ควอตซ์ และคุณสมบัติในการเป็นตัวเร่งพลังงานของไหมทอง, Goethite, Lepidochrosite และ Cacoxenite เอาไว้อีกด้วย

ในซุปเปอร์เซเว่นแม้เพียงชิ้นเล็กๆก็จะบรรจุความสั่นสะเทือนของทั้งชิ้นเอาไว้ทั้งหมด ไม่ว่าในชิ้นนั้นมันจะมีองค์ประกอบของแร่ทั้ง 7 ชนิดอยู่ครบหรือไม่ก็ตาม
ด้านจิตวิญญาณ: เพราะว่า Super seven เป็นหินพลังงานสูงตัวหนึ่ง ดังนั้น คุณสมบัติด้านจิตวิญญาณของมันจะเต็มเปี่ยม จนเชื่อกันว่ามันมาเพื่อช่วยยกระดับความสั่นสะเทือนของโลกให้สูงขึ้น ในยุคแห่งการเลื่อนระดับขึ้นนี้

จิตวิญญาณของหินชนิดนี้สามารถที่จะให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจทางด้านจิตวิญญาณแก่เราได้ และความสั่นสะเทือนที่สูงของมันก็สามารถที่จะช่วยยกระดับความสั่นสะเทือนของเราและของหินชนิดอื่นๆที่อยู่ใกล้มันได้ด้วย และมันก็ยังจะช่วยกระตุ้นและปรับสมดุลให้แก่จักระทุกๆจักระและกายทิพย์ทุกๆชั้นของเราได้ด้วย

ความสั่นสะเทือนของ Super seven สามารถที่จะช่วยกระตุ้นความสามารถทางจิตต่างๆของเราได้ด้วย และช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพของการทำงานด้าน metaphysics ของเราให้สูงขึ้นได้อีกด้วย (เช่น การสะกดจิต, การบำบัดรักษาด้วยพลังงาน เป็นต้น)

ความสั่นสะเทือนของมันสามารถที่จะช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับกายเนื้อ, และเกิดกับความคิด และโรคภัยไข้เจ็บทางจิตวิญญาณของเราได้ และสามารถนำพาจิตวิญญาณของเรากลับคืนสู่การเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้

ส่วนแท่ง super seven ปลายแหลมแท่งเล็กๆนั้น จะมีพลังในการช่วยกระตุ้นกระบวนการรักษาตัวเองของเซลในร่างกายของเราได้ และช่วยเปิดทางให้แก่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณรูปแบบใหม่ของเราได้อีกด้วย

และแท่งปลายแหลมเล็กๆที่ว่านี้ ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาใช้ทำคริสตัลกริดด้วย เพราะว่ามันจะไปช่วยดึงเอาพลังงานที่ติดขัดอยู่ในร่างกายของคนที่อยู่ในรัศมีตรงนั้นออกไป และช่วยขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปจากบริเวณตรงนั้น หรือชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะในที่ๆกำลังเกิดเหตุความไม่สงบหรือความรุนแรงอยู่ เพราะว่าความสั่นสะเทือนของมัน จะเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกสงบ, ปลอดภัย และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในบริเวณนั้น

ด้านการบำบัดรักษา: Super seven เป็นหินที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการปรับสมดุลให้แก่ร่างกายเนื้อของเรา และกระตุ้นกระบวนการบำบัดรักษาตัวเองของร่างกายของเรา รวมถึงช่วยกระตุ้นความทรงจำในระดับเซล และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบภูมิคุ้มกันของเรา, และผิวหนังและกระดูกของเรา
วิธีการใช้งาน: สวมใส่หรือกำเอาไว้ในมือ, หรือเอาไปทำคริสตัลกริด, และถ้าจะใช้งานเพื่อเยียวยาโลกหละก็ ให้ทำคริสตัลกริดเอาไว้บนพื้นดิน

—————————-