Rainbow Quartz

Rainbow Quartz: Chakra = All :
Rainbow Quartz ก็คือควอตซ์อะไรก็ตามที่มีประกายสีรุ้งอยู่ข้างในเมื่อมีแสงตกกระทบในมุมที่เหมาะสม ซึ่งถ้าเป็นเคลียร์ควอตซ์แล้วก็จะทำให้หินก้อนนั้นมีคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก นอกเหนือจากคุณสมบัติของเคลียร์ควอตซ์ธรรมดา
ซึ่งนั่นก็คือ คุณสมบัติในการกระตุ้นให้เรารับรู้ถึงความรักในระดับจักรวาล, ช่วยขับไล่พลังงานลบ, ช่วยกระจายพลังงานแห่งการบำบัดรักษาไปสู่ทุกๆส่วนของร่างกาย และไปสู่สิ่งแวดล้อมด้วย
เคลียร์ควอตซ์เป็นหินที่มีพลังอำนาจในการบำบัดรักษามากที่สุดในโลก และก็เป็นตัวขยายพลังงานให้มีความเข้มข้นมากขึ้นที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
หน้าที่พื้นฐานของผลึกควอตซ์หรือคริสตัลก็คือ การดูดซับเอาพลังงานเข้ามาไว้, แล้วเก็บรักษาพลังงานนั้นเอาไว้ แล้วปลดปล่อยออกไปด้วยความเข้มข้นรุนแรงที่มากขึ้นและ/หรือคมชัดกว่าเดิม
มันสามารถที่จะช่วยขยายความสามารถทางจิตของเราให้มีมากขึ้นหรือแข็งแกร่งมากขึ้นได้ ช่วยให้เราเข้าสมาธิได้เร็วขึ้น และยังช่วยปลดล็อกความทรงจำของเราได้
พลังอำนาจในการบำบัดรักษา: ผลึกควอตซ์คือปรมาจารย์แห่งการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกๆชนิดเลยก็ว่าได้ มันสามารถที่จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วย และยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายเนื้อของเราได้ด้วย