คุณภาพดาว

อาทิตย์
เกษตร >> สิงห์   อุจจ์ >> เมษ  ราชาโชค >> มิถุน  มหาจักร >> กรกฏ
ประ >> กุมภ์  นิจ >> ตุลล์  เทวีโชค >> ธนู  จุลจักร >> มกร
อุจจาวิลาศ >> มีน  อุจจาภิมุข >> พฤษก  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> เมษ

จันทร์
เกษตร >> กรกฏ   อุจจ์ >> พฤษก  ราชาโชค >> กันย์  มหาจักร >> เมษ
ประ >> มกร  นิจ >> พิจิก  เทวีโชค >> มีน  จุลจักร >> ตุลย์
อุจจาวิลาศ >> เมษ  อุจจาภิมุข >> มิถุน  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> ตุลย์

อังคาร
เกษตร >> เมษ พิจิก   อุจจ์ >> มกร  ราชาโชค >> พฤษก  มหาจักร >> กันย์
ประ >> พฤษก  นิจ >> กรกฏ  เทวีโชค >> พิจิก  จุลจักร >> มีน
อุจจาวิลาศ >> ธนู  อุจจาภิมุข >> กุมภ์  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> มกร

พุธ
เกษตร >> มิถุน กันย์   อุจจ์ >> กันย์  ราชาโชค >> สิงห์  มหาจักร >> สิงห์
ประ >> มีน  นิจ >> มีน  เทวีโชค >> กุมภ์  จุลจักร >> กุมภ์  อุจจาวิลาศ >> สิงห์
อุจจาภิมุข >> ตุลย์  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> กรกฏ

พฤหัส
เกษตร >> ธนู   อุจจ์ >> กรกฏ  ราชาโชค >> เมษ  มหาจักร >> พิจิก
ประ >> กันย์  นิจ >> มหร  เทวีโชค >> ตุลย์  จุลจักร >> พฤษก
อุจจาวิลาศ >>มิถุน  อุจจาภิมุข >> สิงห์  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> กรกฏ

ศุกร์
เกษตร >> พฤษก ตุลย์   อุจจ์ >> มีน  ราชาโชค >> กรกฏ  มหาจักร >> ธนู
ประ >> เมษ พิจิก  นิจ >> กันย์  เทวีโชค >> มกร  จุลจักร >> มิถุน
อุจจาวิลาศ >> กุมภ์  อุจจาภิมุข >> เมษ  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> ตุลย์

เสาร์
เกษตร >> มกร   อุจจ์ >> ตุลย์  ราชาโชค >> พิจิก  มหาจักร >> พฤษก
ประ >> กรกฏ  นิจ >> เมษ  เทวีโชค >> พฤษก  จุลจักร >> พิจิก
อุจจาวิลาศ >> กันย์  อุจจาภิมุข >> พิจิก  ปกิณกะโชค >> 0  จตุสดัย >> มกร

ราหู
เกษตร >> กุมภ์   อุจจ์ >> พิจิก  ราชาโชค >> ตุลย์  มหาจักร >> มกร
ประ >> สิงห์  นิจ >> พฤษก  เทวีโชค >> เมษ  จุลจักร >> กรกฏ
อุจจาวิลาศ >> ตุลย์  อุจจาภิมุข >> ธนู  ปกิณกะโชค >> มิถุน ตุลย์ กุมภ์
จตุสดัย >> เมษ