ปกิณกะ 1

 

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

จุดมุ่งหมายหลัก มุ่งเน้นการฝึกจิตเป็นสำคัญ ฝึกปล่อยวางขันธ์ห้า เพื่อเข้าถึงกฏของธรรมชาติ ใช้ทุกข์ดับทุกข์

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

ดาวเคราะห์โลกเคลื่อนขึ้นมาถึงระนาบจุดตัดพลังงานที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารทางจิตแล้ว ซึ่งเป็นความสามารถจิตวิญญาณที่มีกันมาตั้งแต่เดิมแล้ว เพราะโลกพลังงาน จิตวิญญานจะสื่อสารผ่านจิต ผ่านมโนคิดเท่านั้น
.
การสื่อสารทางจิตทั้งหมดในช่วงขณะนี้จึงมีกำลังมาก พึงมีสติสัมปชัญญะให้ดีกับ ” ความคิด ” แรงจิตแรงอธิษฐาน จะมีพลังรุนแรง จงใช้พลังทั้งหมดนั้นไปกับการภาวนา อธิษฐาน แผ่บุญ แผ่ความรักและเมตตา ถอดถอนคำสัญญาสาบานที่ติดค้างไว้จากทุกภพชาติ แผ่อโหสิกรรม ส่งคำอวยพร ผ่านปราณออกไปให้กึกก้อง พึงระวังความอยาก ความอาฆาต พยาบาท สาปแช่ง ประชดประชันก่นด่า นินทา วิเคราะห์วิจารณ์ก้าวล่วงผู้อื่น เพราะผลสะท้อนทั้งหมด จะยอกย้อนกลับมาหาผู้ส่งร้อยเท่าพันทวี !!!
.
▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

ระวังการสื่อสารทางจิตผ่านการสวดอ้อนวอน ร้องขอ เพราะโลกธาตุมีทั้งพลังอำนาจแห่งแสงสว่าง คลื่นจิตแห่งรูปธรรมชั้นสูง และอำนาจมืดจากคลื่นจิตในระดับชั้นพลังงานต่ำๆ ที่เฝ้ารอสื่อสารข้อความอันเป็นเท็จส่งมา พึงรักษาใจ ดำรงคลื่กระแสจิต กระแสความคิดเอาไว้กับอำนาจแห่งพุทธะ การสติสัมปชัญญะ ตะหนักรู้ อยู่เสมอ
▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

ความเชื่อที่แสดงออกทางความคิด ด้วยจิตใจที่ชัดเจน

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

เพียงเข้าถึงโลกภายในได้ เราจะอยู่เหนือโชคชะตา และดึงดูดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁

อยู่ดีมีสุข มีสติ
รู้เนื้อ รู้ตัว รู้ใจ

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁