ปกิณกะ 3

▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁
.
เบื้องเป็นเช่นไร เบื้องล่างเป็นเช่นนั้น
ฟ้าแสดงรหัสสัญญานใดใด ดินย่อมปรากฏรหัสสัญญานนั้น
เพราะทั้งหมดในโลกธาตุล้วนสั่นพ้องอยู่ในจักรวาลเดียวกันและหลากมิติ ที่ยึดโยงกันไว้ด้วยคลื่นพลังงาน รังสี แสง การสั่นสะเทือนอันเป็นอนันต์ และเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด
.
จันทรคราสในราศีมิถุน ราหูมีกำลังเป็นอุจจ์ (ระบบสายนะ) มาอยู่เรือนพุธเป็นคู่ศัตรู ก็ต้องรอบคอบ มีสติสัมปชัญญะในการพูด เจรจา ติดต่อสื่อสาร เอกสารสัญญา คิดก่อนพูด ตรวจรายละเอียดก่อนเซ็นต์ เมื่อเห็นคำว่าศัตรูไม่ใช่ว่าเราต้องใช้ความกลัว ความระแวงนำหน้า เราก็เพียงต้องมีสติกับทุกการกระทำคำพูด ก็จะชนะศัตรูได้ด้วยสติ ด้วยปัญญา เรื่องอะไรต่างๆที่ซุกไว้ใต้พรมให้ค่อยๆ เปิดออกมา แล้วแก้ไขไปทีละเรื่องสองเรื่อง อย่าคิดเสี่ยงกระทำสิ่งอันไม่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม ให้ต้องเปลืองชาติภพกลับมาเกิดวนแก้ วนผูกพันธุกรรมกันอยู่ร่ำไป
.
คราสครั้งนี้ไม่ทำมุมถึงดาวใดใดบนฟ้า เมื่อโลก อาทิตย์ และดวงจันทร์ ผสานพลังกันอำนาจก็เกิดทั้งสามโลก ยามฟ้าเกิดพลังงานรุนแรงเข้มข้น ต้องรู้จักใช้อำนาจดาว สั่นพ้องพลังงานของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้า สิ่งที่ใจคิด สิ่งที่จิตอธิษฐานก็จะสมปรารถนาได้ไว คราสเงามัวนั้นทางศาสตร์ไสยะถือเป็นจุดมหาอำนาจ มหาชนะ เพราะเงาราหูแม้มีกำลังเป็นอุจจ์ก็ยังมิอาจดับแสงจันทร์ได้ วันนี้ เวลานี้ ใจจึงมีฤทธิ์ นึกคิดภาวนา อธิษฐานสิ่งใดก็จะเกิดฤทธิ์แห่งใจ และสิ่งที่ต้องระวังก็คือ วันฟ้าเปิด พลังงานทั้งหมดในโลกธาตุก็จะมีอำนาจ มีพลังมากขึ้นเช่นกัน ทั้งคลื่นจิตฝ่ายสูง และ ฝ่ายต่ำ จึงต้องรักษาใจ จิต ความคิด คำพูด การกระทำ ให้สั่นพ้องไว้กับพุทธคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลื่นจิตชั้นสูง แรงจิตแรงอธิษฐานพุทธคุณสรรพคาถาทั้งปวงก็เข้าเนื้อเข้าตัวเรา อย่าไปในที่อโคจร หรือก่นด่า นินทา สาปแช่งใคร เพราะจิตจะไปเปิดรับพลังงานฝ่ายต่ำทันที
.
พลังงานอยู่ในกระบวนการยกระดับ กายทิพย์ สนามออริคทั้งหมดจะเกิดแรงเหวี่ยงให้เกิดสมดุล คลื่นความถี่ต่ำๆ หรือกรรมเก่าที่จิตสะสมไว้ แฝง ฝัง อยู่ในสนามจิตใต้สำนึกจะลอยตัวประทุออกมา ให้เราต้องเผชิญหน้าแก้ไขด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหนี อย่าซุกปัญหากลับไปใต้พรมอีก ยอมรับ เข้าใจ ให้อภัย อโหสิ พลังงานชั้นหยาบจะดับสูญได้ด้วย ความรัก เมตตา ปัญญา อันเป็นคลื่นความถี่สูงสุด ( คุณคงเคยเห็นว่า ครูบาอาจารย์มักเดินทางไปในที่ขังพลังงานต่ำๆ เพื่อปลดปล่อยพลังงาน หรือ ดวงวิญญานที่ติดค้าง ด้วยการแผ่เมตตา อุทิศบุญ นั่นคือการสลายพลังงานหยาบด้วยพลังงานที่ละเอียดกว่า สูงกว่า เพื่อยกภพยกภูมิปลดปล่อยดวงวิญญานเหล่านั้นที่ติดอยู่ในพลังงานดำมืดให้ไปสู่แสงสว่างนั่นเอง การจุดเทียนบูชาก็คือการสลายกรรม ความถึ่ต่ำๆ ด้วยคลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแรงครูที่สูงกว่านั่นเอง )
.
อาจเป็นช่วงเวลาอันหนักอึ้งบ้าง อึดอัดกับการปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ บ้าง อาจรู้สึกว่าปัญหาหลายอย่างผุดขึ้นมาเป็นระลอก ๆ ไม่จบเสียที ร่างกายอ่อนเปลี้ย จิตใจอ่อนแรงไม่ค่อยอยากทำอะไร สมาธิสั้นลง นั่นเป็นอาการของกายเนื้อ กายทิพย์ คลื่นจิต รหัสพันธุกรรมกำลังเปลี่ยนถ่ายพลังงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานโลก อย่าปล่อยใจจมดิ่งไปกับอาการเหล่านั้น อย่าปล่อยให้ใจขึ้นๆ ลง ๆ เป็นรถไฟเหาะตีลังกา รักษาใจไว้ให้สงบ และเบิกบานอยู่กับสภาวะแห่งปัจจุบันขณะ ภาวนา และทำสมาธิ เชื่อมโยงคลื่นจิตไว้กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ
▁▁▁▁•↞☽●☾↠•▁▁▁▁